Giao phan Phan Thiet khanh thanh

phong hoc thong minh smartclass

 

Giao phan Phan Thiet khanh thanh phong hoc thong minh smartclass.

Lm. Thomas Nguyen Van Hiep

Phan Thiet (WH 24-02-2020) - Vao luc 5h00 sang th Bay, ngay 15 thang 02 nam 2020, c cha Giuse o Manh Hung, Giam muc Giao phan Phan Thiet a dang Thanh le tai Chung vien Thanh Nicola. ong te vi ngai co cha Tong ai dien Giuse Ho S Hu, quy cha giao Chung vien, quy cha Toa Giam muc va hn 30 chung sinh va n tu. Sau Thanh le, c cha Giuse a lam phep va khanh thanh Phong hoc Thong minh Smartclass+. Phong hoc nay la mon qua cua Tong Giao phan Sai Gon knh tang c cha Giuse nhan dp ngai nhan s vu mi tai Giao phan Phan Thiet ngay 12 thang 12 nam 2019. c biet tien trnh tap huan cho cac giao vien va chuyen giao cong se c tien hanh 3 t trong ba thang. Lan tap huan au tien se bat au luc 7h30 hom nay.

Phong hoc Thong minh Smartclass+ bao gom mot man hnh led tng tac 75''; bo ban ghe chuyen dung cung vi laptop va tai nghe danh rieng cho giao vien; 24 bo ghe - ban di ong thong minh, 24 laptop va tai nghe chuyen dung danh cho cac hoc vien. Cac san pham nay c cung cap oc quyen bi Tap oan Sao Mai. Ngoai cac thiet b tren, Smartclass+ c cung cap mot bo Giao trnh Let's Talk (cua Robotel, Canada) e day Anh ng vi 4 cap o A1, A2, B1 va B2.

u iem noi troi cua Smartclass+ la cho phep hoc vien s dung tren nhieu thiet b, ho tr ca thiet b cam tay ca nhan. S ket hp gia mo-un homework (bai tap) va dch vu ien toan am may (icloud) cho phep giao vien va hoc vien co the truy cap s dung qua mang (internet) moi ni, moi luc. Giao vien co the chuan b bai nha, xem va anh gia bai lam cua hoc vien va gi phan hoi cho ho. Smartclass+ co the s dung cho moi cap o va moi la tuoi hoc vien, ong thi giao vien co the tuy chnh cac hoat ong hoc tap cho phu hp vi hoc vien cua ho.

Chnh nh nhng u iem cua Smartclass+, c cha Giuse khong ch muon s dung phong hoc thong minh nay cho viec nang cao kha nang ngoai ng cua cac chung sinh tai chung vien Nicola, ngai con muon ng dung vao viec day cac mon hoc khac, ac biet la day giao ly cho thieu nhi va cac chng trnh Loan bao Tin mng. Bi Loan bao Tin mng la iem nhan cua Giao phan Phan Thiet (x. Th Muc Vu - Tet Canh Ty).

Qua that, thanh Giao hoang Phaolo VI a khang nh: "Hoi Thanh se cam thay co loi trc mat Thien Chua neu khong van dung cac phng tien u the nay ma tai nang con ngi khong ngng lam cho phat trien va hoan thien moi ngay" (Tong huan Evangelii Nuntiandi, 45). c mong Phong hoc Thong minh Smartclass+ se giup cho cong cuoc loan bao Tin mng trong s vu ao tao se sinh nhieu hoa thm trai ngot.

Lm. Thomas Nguyen Van Hiep

(Nguon: gpphanthiet.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page