Th Muc Vu Mua Chay 2020

Cua c Giam Muc Giao Phan Vinh

 

Th Muc Vu Mua Chay 2020 Cua c Giam Muc Giao Phan Vinh.

GM Phero Nguyen Van Vien

Vinh (WH 24-02-2020) - Th Muc Vu Mua Chay 2020 Cua c Giam Muc Giao Phan Vinh:

 

"Neu ta cung chet vi c Kito, ta cung se cung song vi Ngi" (Rm 6,8)

Knh gi: Cong oan dan Chua giao phan Vinh.

Anh ch em than men,

Hom nay, cung Giao Hoi toan cau, chung ta khai mac Mua Chay, la mua phung vu quan trong nhat trong nam. Chung toi xin gi Th muc vu nay e keu mi anh ch em song Mua Chay trong s thong hiep vi n cu o do Chua Kito mang lai, nh tieu e chung toi e ra tren ay.

1. Cung chet vi c Kito e c cung song vi Ngai

Nh b tch Thanh Tay, chung ta a c nen mot vi c Kito trong mau nhiem t nan va phuc sinh cua Ngi. S song sieu nhien c m mam trong chung ta can phai c ln len theo nam thang, dan a chung ta vt qua t cai chet t nhien cua the xac en cuoc song vnh cu vi Chua.

"c Kito a chet thay cho moi ngi, e nhng ai ang song, khong con song cho chnh mnh na, ma song cho ang a chet va song lai v mnh" (2Cr 5,14tt), biet "hng long tr ve nhng g thuoc thng gii, ch khong chu tam vao nhng g thuoc ha gii" (Cl 3,2).

c Kito a mang lai y ngha cho nhng kho au cua con ngi, a lam cho cuoc song tran gian khong con tnh tam b, nhng la ng a en cuoc song vnh cu. Kito hu, nh o, tr nen nhan chng bang cach dam chap nhan au kho, bat cong, co vu va xay ap mot nen van minh tnh thng, e moi ngi c song xng pham gia con ngi hn. Neu chung ta tin rang moi s t bo eu c Chua en bu, moi hy sinh eu la tham d vao hy te cao ca cua c Kito, th lam sao chung ta lai khong dam t bo, khong dam hy sinh? Neu chung ta tin rang c Kito a giai thoat chung ta khoi ach no le toi loi va s chet, khoi tnh ch ky hep hoi va ban cho chung ta mot Than Kh mi, mot qua tim mi, th han chung ta se khong the tiep tuc song nho nhen, cau s an toan ban than, chang dam xa than v tha nhan!

2. Hng dan muc vu

e Mua Chay nay em lai nhieu hoa trai, chung toi xin anh ch em suy t va thc hanh bon viec can ban la Sam Hoi, Chay Tnh, Cau Nguyen va Bac Ai trong chieu hng muc vu kem mot so e ngh cu the.

1. Sam Hoi la s iep Chua Giesu cong bo khi bat au s vu loan bao Tin Mng: "Anh em hay sam hoi va tin vao Tin Mng" (Mc 1,15). S iep nay cho thay s lien ket gia Sam Hoi va Li Chua.

a) Sam Hoi la ieu kien tien quyet dan con ngi en gap Thien Chua e c tha th toi loi va song trong tnh yeu cua Ngi, nh ngi con hoang ang hoi han va tr ve vi cha mnh (Lc 15,11-32).

b) Li Chua la Kim Ch Nam giup ta song ung an, tot ep, xng ang la con Chua. Chua Giesu a dung Li Chua e thang nhng cam do cua ma quy trong hoang a. Cuoc song cua chung ta phai c at tren nen tang Li Chua: "Ngi ta song khong ch nh cm banh, ma con nh moi li do mieng Thien Chua phan ra" (Mt 4,4). c Thanh Cha Phanxico giang nh sau trong thanh le Chua nhat Li Chua c c hanh lan au tien vao ngay 26.01.2020: "Li Chua thach thc chung ta, giai phong chung ta khoi s troi buoc cua tnh ch ky va keu goi chung ta hoan cai, v li Chua co sc manh thay oi cuoc song cua chung ta va a chung ta ra khoi bong toi e bc vao anh sang. ay la sc manh cua li Ngi".

Vay trong mua Chay nay, ngoai viec tham d tnh tam, xng toi va canh tan i song e to long sam hoi, xin anh ch em lu y them ve vai tro va tac ong cua Li Chua trong cuoc song, qua viec cham chu lang nghe, hoc hoi, men yeu va thc hanh Li Chua. c Thanh Cha Phanxico khuyen nh sau: "Moi ngay, chung ta hay oc mot hoac hai cau Kinh Thanh. Chung ta hay bat au vi Tin Mng. Chung ta hay e sach Kinh Thanh m ra tren ban, hay mang sach Kinh Thanh trong tui hoac trong gio xach cua chung ta, hay oc Kinh Thanh tren ien thoai di ong va e Li Chua truyen cam hng cho chung ta hang ngay".

2. Chay Tnh la ieu can thiet v no giup "che ng phan xac, nang cao tam hon", lam cho tinh than va the xac nhanh nhen e loai tr toi loi va mac lay s thanh thien. Giao Hoi khong xem nang viec gi chay ben ngoai cho bang chay tnh trong tam hon, la kieng khem nhng t tng xau, nhng li noi doi gian, nhng hanh ong thieu bac ai#

Chung ta hay thc hanh ca hai cach: va gi chay nghiem tuc ngay Th T Le Tro va Th Sau Tuan Thanh, e che ng cac am me tran tuc nh li Chua day: "Anh em phai e phong, ch e long mnh ra nang ne v che chen say sa, lo lang s i" (Lc 21,34); va chay tnh ben trong la gi long mnh khoi nhng khuynh hng xau dan en toi loi.

3. Cau Nguyen giup ta gan ket vi Chua, la cha khoa m ca tam hon e Chua en trong ta, ket hiep vi ta: "Khi cau nguyen, hay vao phong, ong ca lai, va cau nguyen cung Cha cua anh, ang hien dien ni kn ao..." (Mt 6,6).

Cau nguyen can cho i song c tin. Se khong phai la ngi tn hu tot neu mot ngay ma khong nh en Chua, khong than tha vi Chua oi ba lan. Chua Giesu day cac mon e cau nguyen luon (x. Lc 21,36). Ngi cau nguyen vi Chua Cha luc sang sm chieu hom, moi ni va trong moi luc, ca trc khi trut hi th cuoi cung tren Thanh Gia.

Trong Mua Chay nay, mong anh ch em sieng nang cau nguyen chung vi cong oan hay gia nh, cung ng quen cau nguyen rieng. Bat c luc nao, au va lam g, anh ch em eu co the hng long len Chua, du ch mot oi giay. Co dp i ngang nha th, anh ch em hay ghe vao vieng Chua dam ba phut, dang tam tnh men yeu. Thanh Phaolo khuyen: "Trong khi cau nguyen, anh em hay trnh bay nhng c vong len cung Chua, bang kinh nguyen va li cau xin i oi vi li cam ta" (Pl 4,6). ac biet luc nay dch Covid-19 van ang hoanh hanh, chung ta xin Chua thng xot nhan loai, ong thi tch cc cong tac vi moi ngi e phong s lay lan va ngan chan dch benh.

4. Bac Ai la net ac trng cua ngi Cong giao, v "c dau nay moi ngi se nhan biet anh em la mon e Thay, la anh em yeu thng nhau" (Ga 13,35). Tnh thng c the hien khong "bang au moi chot li, nhng cach chan that va bang viec lam" (1 Ga 3,18).

Chung ta van thc thi bac ai trong cuoc song, nhng trong Mua Chay, viec nay phai c chu trong nhieu hn, v chung ta y thc mnh c Chua yeu thng cu chuoc cach nhng khong th cung phai thng yeu anh em cung nhng khong (x. Mt 10,8). Cac giao x va cong oan tu tr hay cung nhau thc hien mot vai viec bac ai nh kinh Thng ngi co mi bon moi ch day... Trong S iep Mua Chay nam 2019, c Thanh Cha Phanxico khch le nh sau: "Chung ta hay t bo thoi ch ky ch biet en mnh, e hng ve s Phuc sinh cua Chua Giesu. Chung ta hay gan gui nhng anh ch em ang tung thieu, chia se vi ho cua cai tinh than va vat chat. Nh the, khi on nhan cuoc vinh thang cua c Kito oi vi toi loi va s chet vao trong i song cua chung ta mot cach cu the, chung ta cung se chieu toa quyen nang co sc bien oi cua chien thang ay cho moi loai thu tao".

Con mot viec na cung thiet thc, o la "Hai mi bon gi cho Chua" do c Thanh Cha Phanxico khi xng. Nam ngoai, cac ni a thc hien rat tot. Nam nay, xin cac giao x to chc viec nay, bat au t toi th sau 20.3.2020 en toi th bay 21.3.2020, qua viec chau Thanh The lien tiep, va cac linh muc ngoi toa giai toi cho cac hoi nhan.

Anh ch em than men,

Chung toi mong toan giao phan se khi ong Mua Chay cach manh me, ng e mot ngay nao cua mua an sung nay troi qua vo ch! Xin Chua giup chung ta tien bc tren con ng hoan cai va thanh thien. c g Mua Chay nam nay em lai nhieu an sung thieng lieng cho ca nhan, gia nh, cong oan giao x va dong tu. Xin Chua chuc lanh cho giao phan chung ta.

Toa Giam muc Xa oai, ngay 20 thang 02 nam 2020

Phero Nguyen Van Vien

Giam muc phu ta Giao Phan Vinh

 

(Xin quy cha cho oc Th Muc Vu nay trong cac Chua nhat Mua Chay va cac buoi sinh hoat hoi oan, oan the)

(Nguon: gpvinh.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page