Th muc vu Mua Chay 2020

cua Giao phan Bac Ninh

 

Th muc vu Mua Chay 2020 cua Giao phan Bac Ninh.

GM Cosma Hoang Van at S.J.

Bac Ninh (WH 23-02-2020) - Th muc vu Mua Chay 2020 cua Giao phan Bac Ninh:

 

"c Giesu tien en gan va cung i vi hai mon e" (Lc 24: 15)

Knh gi quy cha, quy tu s nam n va anh ch em,

Nguyen xin Chua ban cho moi thanh phan trong Giao Phan n bnh an.

1. Chung ta ang song trong nhng ngay ma ca the gii lo au ve dch benh viem ng ho hap do chung mi cua virus Corona (con goi la dch Covid-19) gay ra. ac biet, tren a ban tnh Vnh Phuc cua giao phan Bac Ninh chung ta a co mot so ngi b nhiem benh. Cach rieng xa Sn Loi thuoc huyen Bnh Xuyen b cach ly (d kien) en ngay 3 thang 3 nam 2020. Trong xa Sn Loi co 2 ho ao Ngoc Bao va Ba Cau vi tong cong khoang 1300 giao dan. c chnh quyen Vnh Phuc giup , Giao Phan a cho cha Giuse Hoang Trong Hu vao song vi ba con va giup ba con t Chua Nhat 16 thang 3. Giao phan nhan c kha nhieu qua t cac ni gi en va gan nh hang ngay co xe ch hang cu tr en cho ba con. Xin het long cam ta Chua va cam n quy an nhan. Xin anh ch em sieng nang cau nguyen e Chua soi sang cho nganh y sm tm ra c phng thuoc che ng chung virus mi nay. Hn the na, Mua Chay la dp thuan li e ngi Cong giao the hien c tin bang c ai qua viec "tng than tng ai", se chia noi kho khan vi ong bao trong cn b cc. ong thi, la ngi Kito hu hn ai het chung ta phai song co trach nhiem vi cong ong bang cach thc hien ay u nhng ch dan cua cac nha chuyen mon va hng dan cua Hoi ong giam muc Viet nam nham bao ve sc khoe cho ban than, cho gia nh va cho cong ong. Tuy nhien, chung ta khong nen qua hoang mang lo lang ve dch benh, thay vao o hay lien l cau nguyen va vng tin vao Thien Chua quan phong, ang lam chu lch s va s song con ngi.

2. Bc sang nam muc vu 2020, Hoi ong giam muc Viet nam mi goi toan the cong oan dan Chua tch cc ong hanh giup cho ngi tre hng ti s trng thanh toan dien. Trong dp cuoi nam Am lch 2019 va qua, toi co dp gap g va lang nghe ai dien nhieu thanh phan dan Chua trong giao phan, qua o toi nhan thay moi au lo ang xay ra tren a ban giao phan lien quan en gii tre, anh ch em di dan, ma trc tiep la co nhieu oi hon nhan l la viec hoc giao ly, coi thng giao huan cua Giao hoi dan en ngay cang co nhieu gia nh o v. Cung chung thao thc vi anh ch em, trong mua Chay thanh nay chung ta hay cau nguyen, suy gam va co nhng giai phap thiet thc e giup cho ngi tre vng vang song c tin trong xa hoi hom nay.

3. e sc song cua giao phan c duy tr va phat trien th giai phap au tien va can c o la huan luyen cac em thieu nhi theo ng hng chung cua Giao hoi, giao phan. Cac em thieu nhi can c en vi Chua v chnh Chua Giesu a noi: "c e tre em en vi Thay, ng ngan cam chung" (Mc 10:14). Hien nay tren toan giao phan a co 17,017 thieu nhi va huynh trng sinh hoat trong 54 oan thieu nhi Thanh The. Tuy nhien con mot so x ho van cha thiet lap phong trao thieu nhi Thanh The e cho cac em co c hoi tham gia vao phong trao rat hu ch trong viec giao duc c tin cua Hoi thanh hau chuan b the he tng lai song ao tch cc hn va giup Giao Phan tang trien ben vng hn. Viec a cac em en vi Chua la trach nhiem hang au cua cha x, hoi ong giao x, ban hanh giao va cac bac cha me. Ben canh o, e cac em thieu nhi co them nhieu thi gian hoc giao ly hn, ke t nay giao phan quy nh cho cac em chu phep Them sc la t 15 tuoi tr len. ong thi vi cac em di 7 tuoi, giao phan khuyen khch va co vu cac em hoc thuoc long va thng xuyen oc kinh ban tat va kinh cuoc i Chua Giesu cua c co Hong Y Phaolo Giuse Pham nh Tung. Cac kinh nay la nhng ang van van de thuoc de nh, la ban "giao ly c ban" va cuon "Tin Mng rut gon" a nuoi song i song c tin cua ca giao phan trong nhng nam thang kho khan. Chnh v the, cac em thieu nhi khi hoc thuoc hai kinh tren se giup ch cho cac em khi hoc giao ly. Nh o cac em se co nen tang c tin vng vang, i song gia nh va x ho on nh, giao phan ngay mot ln manh.

4. Song song vi viec huan luyen thieu nhi Thanh The, Ban muc vu gii tre giao phan can co ke hoach cu the trong viec pho bien Giao ly cho ngi tre (Youcat), Giao huan xa hoi cho ngi tre (Docat), va Tong huan "Chua Kito ang song" theo ch dan cua Hoi ong giam muc Viet nam cho ngi tre, nhat la cho cac ban sinh vien qua cac tai lieu sach v, phim anh va cac buoi gap g hoi thao. Ngoai ra ban muc vu gii tre thanh lap mot kenh thong tin tren Internet hay cac trang mang xa hoi e tiep can, giai ap nhng thac mac cho cac ban tre va ang tai nhng tai lieu ve Giao hoi lien quan en ngi tre. ong thi hng dan cac ban tre moi khi len mang xa hoi hay chia se cho nhau nhng ieu hay, le phai va tren het la ke cho ban be ve nhng cau chuyen trong Thanh Kinh hay nhng mau gng ni ngi Cong giao.

5. Cac ban tre than men, chung con khong ch la tng lai cua Giao hoi va xa hoi ma con la chnh hien tai cua Giao hoi va xa hoi na. Khong nhng vay, tng lai cua cac con, cua gia nh cac con, cua Giao hoi va xa hoi hoan toan phu thuoc vao cac con ngay hom nay. Tng lai c xay cat bang chnh hien tai v vay ma cac con phai xay ap tng lai bang cach song tron ven tng phut giay hien tai. Mot Giao hoi tre trung va nang ong can en s tham gia tch cc cua ngi tre vao nhng sinh hoat ni cac hoi oan va x ho. Mua Chay la dp thuan tien nhat e chung ta song cho Thien Chua va dan than vi tha nhan. c biet nhng nha hang, quan bar, nhng ni vui chi giai tr ong uc ngi tre, trong khi mot so ngi tre Cong Giao t khi en nha th d le va cau nguyen. Mua Chay en roi, cac con hay lang ong tam hon e nhn lai chnh mnh, nh n Chua va hng dan cua Hoi Thanh, cac con nh hng cuoc i va quyet tam triet e canh tan ban than. Cha cung tha thiet keu mi cac con chu ong va tch cc tham d cac buoi cau sinh hoat cua giao phan, x ho hay oan the, cac buoi tnh tam, i oi vi viec tham hoi, giup ngi kem may man, ong gop tch cc cho ngay ai hoi gii tre vao dp Le La hang nam ma Giao hoi danh rieng cho cac con. oi vi cac ban tre en tuoi trng thanh, cha khuyen cac con ng bao gi song th trc hon nhan, hay can than suy ngh va lang nghe nhng li khuyen bao cua cac bac cha me, ng voi vang roi "voi bac" trong hon nhan, gay ra nhng au kho cho ban than, lo lang cho gia nh va lam xao tron trat t xa hoi.

6. e giup cho cac gia nh tre song chung thuy hanh phuc theo hon nhan Cong giao, cac bac lam cha lam me hay quan tam va thuc giuc con cai tham gia vao cac lp giao ly d tong va hon nhan ay u, khong bao gi e cac ban tre bo le ngay Chua nhat. e gii tre tham d thanh le eu an, cac bac cha me khuyen khch va tao ieu kien cho con cai mnh tham gia phong trao thieu nhi Thanh The, lam huynh trng, lam giao ly vien, tham gia ca oan, cac hoat ong bac ai, cac hoat ong Loan Bao Tin Mng. ac biet Giao hoi keu mi ong hanh vi ngi tre co ngha la i cung vi ngi tre nh Chua Giesu cung sanh bc va se chia tam t nguyen vong vi hai muon e tren ng Emaus (x. Lc 24, 13-35). V vay quy cha, quy tu s nam n va cac bac cha me can phai hieu ro con cai mnh t o co cach thc hng dan; ch day phu hp, nhat la phai nen gng sang cho con cai noi theo. Song trc o au, song sau xo o, ch khi moi ngi chung ta tr thanh gng lanh th mi co the hy vong con chau mnh tr thanh ngi hu ch cho gia nh va cho Giao hoi.

7. Hien nay tren a ban giao phan co nhieu anh ch em di dan ni khac en va cung co nhieu con em trong giao phan i ni khac lam an. oi vi anh ch em trong giao phan i ni khac lam an sinh song, toi khuyen anh ch em hay tm en cac nha th ni anh ch em sinh song va tham gia tch cc vao cac sinh hoat ao ni o. Con cac anh ch em ni khac en giao phan Bac ninh lam an, toi cung xin anh ch em tham gia tch cc vao cac sinh hoat cua cac nha th ni anh ch em ang sinh song, v tat ca chung ta cung la thanh vien trong gia nh con cai Chua. Trong kinh Tin Knh, chung ta tuyen xng: "Toi tin co Hoi Thanh duy nhat, thanh thien va tong truyen." Nh vay nha th nao cung la nha cua toan the Hoi Thanh, khong phan biet x ho hay giao phan. c biet nha th Chnh Toa Giao Phan rat chu ao va tan tnh trong viec nay. Xin quy cha hay on tiep anh ch em di dan nh nhng thanh vien trong cac x ho quy cha ang c trao pho va tao c hoi e anh ch em nay tham gia vao cac sinh hoat cua x ho.

8. Mua Chay mi goi ngi Kito hu t bo con ngi cu cua mnh bang viec lang nghe va suy niem Li Chua, an chay, ham mnh va lam viec bac ai. Moi ngi chung ta cung c mi goi vac thap gia theo Chua Giesu len oi Gongotha e cung chet vi Chua qua viec t bo tnh h net xau... Cuoi cung c Kito Phuc sinh ong hanh, gan gui va lam cho long chung ta bng chay la yeu men nh hai mon e tren ng Emaus.

Nguyen xin c Me Man Coi va cac thanh t ao Bac Ninh ong hanh vi chung ta trong li cau nguyen.

Bac ninh, ngay 25 thang 2 nam 2020

Cosma Hoang Van at S.J.

Giam Muc Bac Ninh

(Nguon: giadinhbacninh.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page