"Can chu y en viec

giao duc lng tam cho ngi tre"

 

Cha Gioan Le Quang Viet: "Can chu y en viec giao duc lng tam cho ngi tre".

Gioan Le Quang Vinh

Saigon (WH 19-02-2020) - Cha Gioan Le Quang Viet la Tong Th ky Uy ban Gii tre va Thieu nhi trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam. Website Hoi ong Giam Muc xin phong van ngai ve mot so van e lien quan en nh hng Muc vu Gii Tre cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam trong ba nam 2020-2022.

 

Website HGM: Knh tha Cha, sau ai Hoi lan th XIV, Hoi ong Giam Muc Viet Nam a ra mot th chung gi cong ong dan Chua ve nh hng muc vu ba nam ti (2020-2022), theo o, Muc vu Gii tre la chu e c chon. Xin Cha cho chung con biet chi tiet ve nh hng nay?

Cha Gioan Le Quang Viet: Th chung cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam a nhn nhan hanh trnh Emmaus nh la mot van ban kieu mau e hieu s vu cua Giao hoi trong tng quan vi cac the he tre. Trang Kinh Thanh nay dien ta nhng g ma cac ngh phu a cam nghiem Thng Hoi ong lan th XV, va cung la nhng ieu Thng Hoi ong mong muon cac Hoi Thanh a phng the hien trong moi lien he vi ngi tre.

Qua o Hoi ong Giam Muc Viet Nam mi goi cac thanh phan Dan Chua tr nen ban ong hanh vi ngi tre. e tr nen ban ong hanh vi ho, Chua Giesu a cung i vi ho tren ng, hoi han ho, kien nhan lang nghe cau chuyen cua ho, cong bo Li Chua cho ho, giai thch nhng bien co di anh sang cua Thanh Kinh, chap nhan li mi ngng lai vi ho khi man em buong xuong,... Ngi bc vao em en cua coi long ngi tre.

Ngi tre hay en vi Giao hoi du cha hieu het y ngha cua nhng g a va ang xay ra, trong o co nhng ngi tre ang "tach ri nhom va ri bo Gierusalem". Di anh sang Li Chua va qua cac hoat ong muc vu gii tre, tinh than se bng sang.

Khi c Giesu be banh, mat ho m ra. Ngay luc o, chnh ho a chon i con ng ngc lai, e tr ve vi nhom va chia se kinh nghiem ve cuoc gap g vi ang Phuc sinh.

 

Website HGM: Tha Cha, cac giam muc cung vi c Thanh Cha trong Tong huan Christus Vivit mi goi cac ban tre chiem ngam tuoi tre cua c Giesu e ln len va trng thanh cach toan dien, ieu nay co y ngha nh the nao?

Cha Gioan Le Quang Viet: Theo c Thanh Cha trong Tong huan Christus Vivit- so 22, c Giesu la "ngi tre gia nhng ngi tre e nen mau gng cho ngi tre va thanh hien ho cho Chua". Chnh c Giesu a trai nghiem mot thi tre c ln len va trng thanh cach toan dien, "c huan luyen" e thc thi ke hoach cua Chua Cha. Chua Giesu khong day ngi tre t xa hay t ben ngoai, nhng t chnh tuoi tre ma Ngai a tng trai qua. Nhng kha canh trong cuoc i cua Chua Giesu tao niem cam hng cho ngi tre ang ln len va chuan b on nhan s vu trong cuoc i.

 

Website HGM: Cac Giam muc muon gi gam cho cac ban tre ieu g khi gi len hnh anh cua hai ngi tre tren ng Emmaus?

Cha Gioan Le Quang Viet: Khi gi len hnh anh cua hai ngi tre tren ng Emmaus trong th chung, cac giam muc mi goi ngi tre: Cac con hay en vi Chua Giesu, tam s vi Ngi trong cau nguyen, lang nghe li Ngi trong Sach thanh, on nhan sc song cua Ngi trong Thanh The, nh o biet nhn cuoc i vi cap mat mi va nhan ra Chua luon ong hanh vi cac con.

Nh hai ngi tre tren dng Emmaus, cac con hay en vi cong oan Giao hoi ni cac con ang sinh song, hoc hanh, lam viec. c tin Kito giao luon mang chieu kch cong oan. Cac con khong song c tin mot mnh, nhng vi cong oan va trong cong oan. Hay tch cc tham gia cac sinh hoat cua giao x, hoi oan, hoac cong oan Kito hu nho, nh o cac con cam nhan c s nang trong nhng luc kho khan, ong thi hoc m long ra trc nhu cau cua tha nhan.

Nh hai ngi tre tren ng Emmaus, cac con hay manh dan ke lai cho cac ban tre khac ve kinh nghiem c tin cua mnh, ke bang li va bang chnh cuoc song tot lanh cua cac con. Hn ai het, chnh cac con phai la tong o cho ngi tre, nhng ngi cung trang la, song trong cung mot thi ai va moi trng vi cac con. c nh the, cac con se tr thanh nhng s gia loan bao Tin Mng cua Chua Kito Phuc Sinh cho moi ngi, ong thi gop phan dng xay que hng va dan toc Viet Nam thnh vng, cong bang va hanh phuc.

 

Website HGM: Tha Cha, Uy Ban Muc Vu Gii Tre a co chng trnh cu the cho ba nam ti nh the nao a?

Cha Gioan Le Quang Viet: Theo nh hng chung cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, c Cha chu tch a hng dan Uy Ban Muc Vu Gii Tre a ra chng trnh cho ba nam ti la:

- Moi thang hoc hoi va suy t mot hnh anh hay tc hieu cua c Giesu theo noi dung c tin Kito giao.

- Trien khai Youcat, Docat, Christus Vivit, Evangelii Gaudium qua cac bai viet va cac tai lieu khac lien quan en chu e moi nam.

- Muc vu gii tre moi giao phan gi bai viet moi thang.

- ng dung cong nghe vi ngi tre trong cac lanh vc cua muc vu gii tre.

- Thang tien muc vu gii tre tai cac giao x vi chng trnh huan luyen nhan s nong cot.

- Quan tam en ai Hoi Gii Tre Toan Quoc 2020 ve chat lng hn la so lng.

 

Website HGM: Theo Cha th viec giao duc c tin cho gii tre ngay nay can chu y en kha canh nao nhat a?

Cha Gioan Le Quang Viet: Di anh sang Li Chua, can chu y en viec giao duc lng tam cho ngi tre, giao duc nhng gia tr nhan ban da tren nhan pham, cong ch, lien i va bo tr.

 

Website HGM: Cha a ong hanh vi gii tre nhieu nam, va kinh nghiem muc vu gii tre cua Cha cung a kha "day". Xin Cha giai thch them ve y ngha li c Thanh Cha Phanxico: "Ngi tre khong ch la tng lai cua the gii. Ho a la hien tai cua the gii"?

Cha Gioan Le Quang Viet: Khi noi "Ngi tre khong ch la tng lai cua the gii. Ho a la hien tai cua the gii", c Thanh Cha Phanxico muon nhan manh en vai tro chu the cua ngi tre. V the, khi ong hanh vi ngi tre va phai quan tam en ngi tre nh la oi tng can c cham soc, va phai xem ho la chu the nang ong trong cong cuoc loan bao Tin Mng. Ngi tre loan bao Tin Mng cho ngi tre bang nhng cach the cua ngi tre.

Thong thng th ngi ln thch lam cai g o cho ngi tre, v du nh ban cho li day do, ch bao cho cach lam,... Vi li noi tren ay th ngi ln con can lam cai g o vi ngi tre, v du nh cung vi ngi tre len ke hoach cho mot chng trnh, cung nhau lang nghe, suy ngh va tm cach giai quyet mot van e nao o,...

 

Website HGM: Ngay 18 thang 11 nam 2019 va qua, Cha a cong bo logo Nam Gii Tre, xin Cha giai thch cho chung con ve logo nay?

Cha Gioan Le Quang Viet: Hanh trnh Emmaus (Lc 24,13-35) nh la mot van ban kieu mau e hieu s vu cua Hoi thanh trong tng quan vi cac the he tre va giup tai hien lai cuoc oi thoai cua c Giesu vi ngi tre hom nay. Ban van la y tng nen tang cua logo, gi y cho nhom Catholic Design sang tao va thiet ke.

- Hnh tron cua logo la cach ieu hnh anh a cau vi Thap Gia vn cao toa anh sang Phuc Sinh.

- Hnh ngi chnh gia: la hnh anh cach ieu Chua Giesu Phuc Sinh trong trang phuc ao thung dai vi manh vai hnh ch S vat qua vai. Manh vai va the hien ro net va lam song ong hnh anh Chua Phuc Sinh; va ve nen hnh anh con ng khuc khuyu - ng Emmaus ma Ngai ang bc i cung hai mon e. Nen trong dai vai lua cach ieu hnh ch S, o con la bieu tng ac trng mang ban sac dan toc Viet, the hien khao khat cach rieng cua ngi tre Viet Nam.

- Hnh ngi hai ben phai trai: tng trng cho hai mon e tren ng Emmaus. Canh tay vn len cao nh cach the hien s vui mng, hoan hy cua hai mon e v c Chua Giesu nam gi va ong hanh vi ho tren ng Emmaus. No cung dien ta s vn len va trng thanh ve c tin cua hai mon e sau khi c gap g Chua.

- Mau sac cua logo c s dung da tren 5 mau chu ao mang mau sac tre trung, ti vui, dien ta y ngha niem hy vong cua mau nhiem Phuc Sinh.

+ Sac Cam cua la - bieu tng nguon n Chua Thanh Than, cua nhiet huyet, c chon to cho hnh anh Chua Giesu, nh muon tap trung nguon n sc manh ma ngi tre can tm kiem cho cuoc i mnh chnh la Chua Giesu.

+ Sac Xanh Dng dien ta sac xanh cua hy vong, s mong ch niem vui cua n cu o.

+ Sac Xanh La mang sc song tinh than cua ngi tre, mau sac cua s ti mat va tinh than song xanh nhac nh ngi tre trong viec chung tay bao ve ngoi nha chung.

+ S hoa quyen cua 3 sac mau tren hng ti Thanh Gia mau o - bieu tng cua tnh yeu, nhac nh ve s hy sinh cua Chua tren Thap Gia, ve B tch Tnh Yeu va con ng Trang dien ta s Phuc Sinh - con ng hng ngi tre ve que tri trong han hoan va vng tin vao mau nhiem song lai cua Chua Giesu.

 

Website HGM: Tha Cha, c Cha Chu tch Uy Ban Muc Vu Gii Tre co a ra Chng trnh muc vu Gii Tre 2020-2022: Moi thang mot hnh anh hay tc hieu c Giesu. Xin Cha cho chung con biet them chi tiet ve chng trnh nay a?

Cha Gioan Le Quang Viet: c Cha Phero Nguyen Van Vien, Chu tch Uy ban Muc vu Gii tre va Thieu nhi trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam, a a ra "Chng trnh muc vu gii tre 2020-2022: Moi thang mot hnh anh hay tc hieu c Giesu".

Hnh anh hay tc hieu rat pho bien trong i song con ngi, giup con ngi tiep can cac thc tai cach de dang hn. Nh o, con ngi co the lnh hoi va co c nhng hieu biet nhat nh ve thc tai, ong thi, co the chia se va thong truyen thc tai ma mnh a lnh hoi va hieu biet cho ngi khac. Thc tai luon phong phu va sau nhiem hn nhng dien ta, giai thch hay tong hp ve no. Thc tai cang tinh tuy, sau nhiem, th con ngi cang phai dung nhieu hnh anh hay tc hieu mi co the tiep can va nhan thc c.

c Thanh Cha co noi trong Christus Vivit, so 86: "Cach tiep can thc te co khuynh hng chu trong en nhn hn la nghe va oc se anh hng en cach hoc hoi cung nh en s phat trien cua oc phe phan".

T nhng gi y qua bai viet moi thang ve hnh anh hay tc hieu, vi ky thuat so trong tay ngi tre se tiep tuc sang tao e the hien hnh anh hay tc hieu qua cac hnh thc a dang hn cua visual communication nh video clip, intergram, infographic,...

 

Website HGM: Theo Cha nhan nh th au la nhng thuan li va au la nhng kho khan trong viec gii tre song ba nam ti theo nh hng cua HGMVN?

Cha Gioan Le Quang Viet: Thuan li ln nhat la Hoi ong Giam muc quan tam ong hanh vi ngi tre, qua o cac ngai mi goi toan the dan Chua Viet Nam quan tam va tao ieu kien cho ngi tre trng thanh va phat trien toan dien.

Trong th chung cung noi ti viec "Nhng ngi tham gia muc vu gii tre, ac biet cac linh muc, can oi mi cach nhn va cach tiep can ngi tre... Neu biet quan tam ung mc va hng dan ung cach, Giao hoi se co nhng ngi tre vui ti, can am, nhiet tam dan than cong hien cho cong cuoc Phuc am hoa... Tao ieu kien c s vat chat va khong gian phu hp cho hoat ong gii tre nh van phong muc vu, phong sinh hoat, san chi the thao, ca nhac..."

Christus vivit so 202 co e cap en mot kho khan khac "Ngi tre thng khong thay cac chng trnh thong thng cua chung ta ap ng c cac moi quan tam, cac nhu cau, cac van e, va cac thng ton cua ho. S lan rong va tang trng cua cac hiep hoi va cac phong trao chu yeu gan vi ngi tre co the c giai thch nh la cong trnh cua Chua Thanh Than, ang khong ngng ch cho chung ta nhng neo ng mi. Tuy nhien, can phai xem xet ky lng cach thc cac nhom tham d vao nh hng muc vu tong the cua Hoi Thanh, cung nh can co s hiep thong nhieu hn na gia cac nhom, va s phoi hp tot hn cac hoat ong cua ho".

 

Website HGM: Chung con xin cam n Cha nhieu. Xin Chua chuc phuc lanh ac biet cho Chng trnh muc vu Gii Tre.

 

Gioan Le Quang Vinh thc hien

(Nguon: Truyen thong HGMVN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page