Ngay Quoc te Gii tre nam 2022 tai Lisbon,

mot c hoi cho cac tu nhan tre

 

Ngay Quoc te Gii tre nam 2022 tai Lisbon, mot c hoi cho cac tu nhan tre.

Ngoc Yen


Ngay Quoc te Gii tre nam 2022 tai Lisbon, mot c hoi cho cac tu nhan tre.


Lisbon (Vatican News 11-02-2020) - Trong nhng ngay qua, tai Hoi ngh Quoc gia ve muc vu nha tu lan XV, c cha Joaquim Mendes, ngi gi nhiem vu ieu phoi cong viec chuan b Ngay Quoc te Gii tre tai Lisbon, keu goi cac thanh vien va tnh nguyen vien cham soc muc vu nha tu thc hien mot lo trnh nham chuan b cho cac tu nhan tre co c hoi tham gia Ngay Quoc te Gii tre.

"Cac tu nhan tre, nhng ngi b mat quyen t do, khong b tc quyen tham gia Ngay Quoc te Gii tre". c cha Joaquim Mendes, Giam muc phu ta Lisbon a giai thch nh tren trong khi trnh bay vi cac thanh vien cham soc muc vu nha tu hop nhau vao cuoi tuan qua Fatima ve nhng viec can chuan b cho Ngay Quoc te Gii tre 2022 Bo ao Nha.

Theo c cha Mendes s kien quan trong nay "khong muon loai tr bat ky ai". ay chnh la c hoi e chung ta co the ong hanh vi cac tu nhan tre, giup ho co the tm ra cach tot nhat cho viec hoa nhap va tr thanh nhan vat chnh cua le hoi nay. Nhng ngay nay se mang en mot khoanh khac canh tan, hy vong va gap g vi Chua Giesu Kito, "qua viec m ra nhng chan tri va con ng hy vong, va bang cach cam nhan s lien i vi ngi khac".

Nhan Hoi ngh Quoc gia ve muc vu nha tu lan XV, c cha cung e cap en cac cuoc gap g quoc te cua c Thanh Cha Phanxico vi nhng ngi chu trach nhiem muc vu nha tu. c Thanh Cha luon yeu cau nhng ai ang thc hien cac hoat ong muc vu nay co "nhng hanh ong cu the" va la "cau noi gia nha tu, gia nh va xa hoi", e ho la "nhng ngi giam ho, ngi cham soc vi tnh yeu va long trac an".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page