Tai lieu Tuan le cau nguyen

cho cac Kito hu hiep nhat 2020

 

Tai lieu Tuan le cau nguyen cho cac Kito hu hiep nhat 2020.

N tu Hong Thuy

Saigon (WH 18-01-2020) - Tai lieu Tuan le cau nguyen cho cac Kito hu hiep nhat 2020 (t ngay 18 en 25 thang 1 nam 2020):

Hom nay, cung vi toan the Giao Hoi, chung ta khai mac Tuan le Cau nguyen cho cac Kito hu hiep nhat. e tai chung ta suy niem la: Dan a phng oi x vi chung toi mot cach nhan ao hiem co (Cv 28,2)

Nam 2020 nay, cac Kito hu tai ao Manta va Gozo a chon sach Cong vu Tong o, chng 28, vu am tau cua Thanh Phaolo tai ao Manta e nang li nguyen cau cua chung ta.

Hang nam, cac Kito hu ngi Manta eu ta n bien co nay bi o la nguon goc cua c tin Kito giao tren ao. Long hieu khach khong phai la mot nhan c rieng biet cua Kito giao, v nhng ngi tiep on Thanh Phaolo va cac ban ong hanh cua Ngai trong bo dang ang thng a the hien tren het tnh nhan ai trong long hieu khach cua mnh. Do o, tuan nay, chung ta hay at mnh vao v tr cua nhng ngi chu kien tao s hiep nhat nh mot an hue cua Chua Kito danh cho Giao hoi cua Ngi. Co le chung ta se phai "nem hang len tau" nh nhng hanh khach tren thuyen cua Thanh Phaolo, nhng chung ta cung co the the hien long hieu khach cua mnh vi cac kito hu cua cac Kito giao khac, vi nhng ngi than can rat khac mnh, vi nhng ngi khach la#Vu am tau cua Thanh Phaolo Manta cho thay rang qua nhng cuoc hanh trnh ay nguy hiem va nhng c hoi gap g, viec loan bao Tin Mng cu o cho tat ca moi ngi trong Chua Giesu Kito a c hien thc hoa. c mong tuan cau nguyen cho s hiep nhat Kito giao la c hoi e lam chng, cau nguyen va chao on nhau "hau cho ca the gii tin".

Ngay 18/1/2020

Hoa giai: Nem hang hoa xuong bien

Cv 27, 18-19

"Chung toi van b bao d doi, nen hom sau thuy thu nem hang hoa xuong bien va hom sau na ho t tay quang o trang b cua tau i".

Suy niem

La cac kito hu en t cac Giao hoi va truyen thong khac nhau, chung ta a tch luy qua nhieu the ky mot s chong chat nang ne cua s ng vc lan nhau. c mong s chong chat trong qua kh cua chung ta khong ngan can chung ta xch gan nhau hn.

Cau nguyen

Lay Chua la ang giau long tha th, xin giai thoat chung con khoi nhng ky c au thng cua qua kh, th lam ton hai i song kito hu se chia cua chung con va xin dan a chung con en vi s hoa giai. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 19/1/2020

Soi sang: Tm kiem va chieu toa anh sang cua c Kito

Cv 27, 20

"a t nhieu ngay, chang thay mat tri hay mot v sao nao xuat hien, con bao van thoi manh, nen chung toi mat dan hy vong c cu".

Suy niem

Chua Kito la anh sang cua chung ta. Chung ta hay xch lai gan nhau e phan chieu anh sang nay ro hn, e t o tr thanh chng nhan ch thc cua Chua Kito, la Anh Sang cua the gian.

Cau nguyen

Lay Chua, Li Chua la ngon en soi cho con bc, khong co Ngai, chung con lac loi sai ng. Xin cho Li cua Ngai soi roi chung con. c mong nhng ieu chia re, bat hoa khong ngan can nhieu ngi nhn thay anh sang Chua chieu toa. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 20/1/2020

Hy vong: Gi vng long can am

Cv 27, 22

"Nhng gi ay toi khuyen cac ban c can am, v khong ai trong cac ban phai mat mang au, ch mat tau thoi".

Suy niem

Ngi kito hu chung ta thng cam thay nan long v thieu s tien bo hng ti s hiep nhat hu hnh. Chung ta hay cau nguyen e xin n hiep nhat vi mot c tin vng manh, long kien tr nhan nai va niem hy vong khong ngng.

Cau nguyen

Lay Thien Chua la Cha giau long thng xot va la Thien Chua cua s lac loi va nan long, chung con hng long ve Chua. Xin at vao long chung con niem hy vong. Xin cho Giao hoi cua chung con luon gi vng niem hy vong va lam viec cho s hiep nhat, ieu ma Con cua Chua a cau xin em trc cuoc kho nan. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 21/1/2020

Tin tng: ni Thien Chua

Cv 27, 25

"V the, tha cac ban, hay can am len! Toi tin tng ni Thien Chua: s viec se xay ra ung nh li a phan vi toi".

Suy niem

Khi cn bao noi len, s khch le va niem hy vong cua Thanh Phaolo trai ngc vi noi s hai va tuyet vong cua nhng ngi ban ong hanh. Trong mot the gii b xau xe bi nhng lo au, chung ta c mi goi lam nhan chng cua niem hy vong.

Cau nguyen

Lay Thien Chua Toan nang Hang hu, chung con keu len Chua tieng keu cua noi au rieng cua chung con va run ray, s hai khi oi dien vi benh tat, s bon chon, lo lang va cai chet cua ngi than yeu. Xin day chung con biet at niem tin tng ni Chua. Xin ban cho cac Giao hoi cua chung con nhng dau ch cua s an can san soc. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 22/1/2020

Sc manh: Be banh cho cuoc hanh trnh

Cv 27, 35-36

"Noi the roi, ong Phaolo cam lay banh, dang li ta n Thien Chua trc mat moi ngi, be ra va bat au an. Moi ngi lay lai c can am va ho cung an uong".

Suy niem

Sau ba an, cac hanh khach tren thuyen ngng het noi tuyet vong va lay lai can am. Tng t nh the, B tch Thanh The hay Ba tiec cua Thien Chua nuoi dng va cung co chung ta v con ng pha trc ang ch i chung ta, giup chung ta tap trung vao cuoc song trong Thien Chua. Chung ta khao khat ti mot ngay khi ma tat ca cac Kito hu cung se chia.

Cau nguyen

Lay Thien Chua Tnh Yeu, Con cua Chua la c Giesu Kito a be banh va uong cung mot chen vi ban hu cua mnh vao em trc cuoc kho nan. Xin cho chung con cung c nuoi dng va ln len trong s hiep thong gan ket chat che vi nhau nhieu hn na. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 23/1/2020

Long hieu khach: Chng ta nhan ao hiem co

Cv 28, 2-7

"Dan a phng oi x vi chung toi mot cach nhan ao hiem co. Ho ot mot ong la to va tiep on tat ca chung toi, v tri a bat au ma va lanh [...]. Ong Pup-li-o tiep on chung toi va niem n cho chung toi tru ngu trong ba ngay".

Suy niem

S cham soc chu ao cua ngi dan tren ao lam noi bat long nhan ai chung cua chung ta. Tiep on ngi la, chnh la va yeu Chua Kito va yeu nh Chua yeu.

Cau nguyen

Lay Thien Chua la Chua cua nhng ke mo coi, goa phu va khach ngoai kieu, xin truyen vao long chung con mot s cam nhan sau sac ve long hieu khach. Xin giup cac Giao hoi cua chung con gop phan vao viec pha v nhng rao can, ngan tr chung con on tiep het thay moi ngi. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 24/1/2020

Hoan cai: Bien oi con tim va tam tr chung ta

Cv 28, 4-6

"Ngi a phng thay con vat lung lang tay ong Phaolo th bao nhau: "Chac chan ngi nay la mot ten sat nhan [...]. Nhng ong Phaolo giu con vat vao la ma khong he han g.6 Ho c i ong se sng phu len hoac lan ra chet; nhng i lau ma khong thay co g khac thng xay en cho ong, th oi y va bao ong la mot v than".

Suy niem

Phan oan dieu ky ve con ran lam thay oi cai nhn cua ngi dan ao, chuan b cho ho tiep nhan li loan bao cua Chua Kito bi Thanh Phaolo. Trong qua trnh tm kiem s hiep nhat va hoa giai, oi khi chung ta c mi goi xem xet lai cach chung ta nhn nhan cac truyen thong va van hoa khac.

Cau nguyen

Lay Thien Chua Toan nang Hang hu, trong cong cuoc tm kiem s that mot cach chan thanh cua chung con, xin hay thanh tay chung con khoi nhng y ngh bat cong oi vi ngi khac va lam cho Giao hoi cua chung con ln len trong s hiep thong. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

Ngay 25/1/2020

Quang ai: nhan va cho

Cv 28, 9-10

"Thay the, cac benh nhan khac tren ao cung en vi ong va c cha lanh. Ho trong ai chung toi va khi chung toi xuong tau, ho a em ti nhng g chung toi can dung".

Suy niem

Cau chuyen nay la mot loat cac qua tang cho va nhan. Ngi kito hu chung ta c mi goi lam chng ve tnh nhan ai khac thng. Nhng e co the cho i, trc tien chung ta phai hoc cach on nhan - on nhan t Chua Kito va on nhan t ngi khac.

Cau nguyen

Lay Chua, Chua ban cho chung con s song, chung con cam ta Chua v mon qua tnh yeu ma Chua lam du va cung co chung con. Chung con cung cau xin Chua cho cac Giao hoi cua chung con luon san sang on nhan nhng mon qua ma chung con danh tang cho nhau. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

N tu Hong Thuy chuyen ng t christianunity.va

Van phong oi thoai Lien ton va ai ket / HGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page