Hiep Hoi Thanh Phaolo Tong o Dan Ngoai

mng Le Bon Mang

 

Hiep Hoi Thanh Phaolo Tong o Dan Ngoai mng Le Bon Mang.

Kim Van - Chu Van Trao


Hiep Hoi Thanh Phaolo Tong o Dan Ngoai mng Le Bon Mang.


Saigon (WGPSG 14-01-2020) - "Anh em hay i khap t phng thien ha loan bao Tin Mng" (Mc 16, 15).

Hiep hoi Thanh Phaolo Tong o Dan Ngoai (Hiep hoi) a chon cau Li Chua tren ay lam chu e trong Thanh le ta n nhan ngay le bon mang cua Hiep hoi, dien ra luc 09g th Bay, ngay 11 thang 01 nam 2020 tai nha th ac Lo, giao hat Tan Sn Nh.

Thanh le trong the do Linh muc Louis Bertrand Cao c Thuan, SSP - Tong Phu trach Hiep hoi chu te. ong te vi ngai co Linh muc Phero Nguyen Van Phng - Pho Tong Phu trach Hiep hoi, Linh muc Vinh Sn Pham Xuan Hng, OP - Phu ta Giam tnh Tnh dong aminh Viet Nam; Linh muc Phanxico Xavie Nguyen Van Nht, OP - Linh hng Hiep Hoi, Linh muc Giuse Pham Quoc Van, OP - Giam oc Hoc vien Phaolo Nguyen Van Bnh, cung 12 Linh muc trieu va dong.

en hiep dang Thanh le, ngoai quy thay trong Hiep hoi, quy tu s nam n, con co quy ong ba co, quy an nhan, than nhan, quy khach mi va ong ao cong oan dan Chua.

M au Thanh le, Linh muc Louis Bertrand tam tnh: "Hiep hoi Thanh Phaolo Tong o Dan Ngoai la mot Hiep hoi Giao s Truyen giao, o cung la mot s vu cao ca ma tat ca tu s trong Hiep hoi san sang vng bc tren con ng chien thang nh Chua Kito. Hom nay mng le bon mang cua Hiep hoi, la dp tot e chung ta bay to long biet n en quy cha, quy an nhan va quy khach.

Ke en, trong bai giang, t Li Chua: "Anh em hay i khap t phng thien ha loan bao Tin Mng" (Mc 16,15), Linh muc Vinh Sn chia se: "Thi Giao hoi s khai, v nhng ngi c on nhan Tin Mng Chua Giesu con rat t, va khi Thanh Phaolo tr lai, ngai a y thc rang: "Khon cho toi neu toi khong rao giang Tin Mng" th cong cuoc loan bao Tin Mng c Giao hoi quan tam va gap nhieu kho khan va cam go. Ngay nay cung vay, moi lan chung ta c Hoi Thanh keu goi ra i loan bao Tin Mng, chung ta van s kho khan. The nhng, o lenh truyen cua Chua va la pham chat cua Giao hoi cho en ngay sau het".

Ket luan, ngai nhan manh: "Chung ta mng le Thanh Phaolo hom nay, bon mang cua Hiep hoi. Chung ta ta n Chua v a lam nhieu ieu mi me, m ra chang ng mi cho Thanh Phaolo, cho Hoi Thanh thi s khai va ngay nay, cach rieng la cho Hiep hoi. Khi chung ta chon Thanh nhan lam gng mau cho s mang va n goi cua mnh, th Hiep hoi la cac thay ay, cung se c tr nen sinh ong, mi me, tran ay s song e on nhan s vu truyen giao cua Giao hoi hom nay va mai mai".

Thanh le noi tiep vi li nguyen chung va phung vu Thanh The.

Sau li nguyen hiep le, thay mat Hiep hoi, thay Giuse Vinh Sn Nguyen Ngoc Bien, SSP - Tong Th ky Hiep hoi - co li cam n va chuc tet en quy cha, quy tu s nam n, quy ong ba co, quy an nhan, than nhan va cong oan hien dien.

Thanh le ket thuc vao luc 10g30. Sau khi chup hnh lu niem, moi ngi tham d buoi lien hoan tai khuon vien nha th.

(Nguon: https://tgpsaigon.net)

(Bai viet va hnh anh: Kim Van - Chu Van Trao)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page