Th cua c cha Chu tch

Uy Ban Kinh Thanh gi cong ong dan Chua

 

Th cua c cha Chu tch Uy Ban Kinh Thanh gi cong ong dan Chua.

Gm. Vincent Nguyen Van Ban

Ban Me Thuot (Vatican News 12-01-2020) - Th cua c cha Chu tch Uy Ban Kinh Thanh gi cong ong dan Chua.

 

Toa Giam Muc Ban Me Thuot

104 Phan Chu Trinh - Tp. Buon Ma Thuot

T: +84. (500) 3 844 756 - D: 0914. 467 002

Email: ngvban@gmail.com

 

Knh gi quy linh muc, tu s nam n, chung sinh, va toan the anh ch em tn hu than men,

Nhan dp c Thanh Cha Phan-xi-co thiet lap Chua Nhat Li Chua, va Hiep Hoi Thanh Kinh Cong Giao e ngh c hanh Nam Li Chua, toi co hai ieu muon trnh bay vi quy linh muc, tu s nam n, chung sinh va toan the anh ch em tn hu nh sau:

1. Chua Nhat Li Chua

Trong ngay le knh thanh Gie-ro-ni-mo va qua (30/09/2019), c Thanh Cha Phan-xi-co a ban Tong sac Aperuit Illis (Ngai a m tr cho ho) e thiet lap Chua nhat th III mua Thng Nien la Chua Nhat Li Chua: "V the, toi an nh ngay Chua nhat th III mua Thng Nien c danh rieng e c hanh, e suy t va e cong bo Li Chua." Ly do chon ngay Chua nhat nay v no thng nam trong tuan le cau nguyen cho cac Ki-to hu hp nhat, t ngay 18/01 en ngay 25/01: "Vay, Chua nhat Li Chua nay se c nh vao luc thch hp cua giai oan nay trong nam, khi ma chung ta c mi goi e cung co nhng moi lien he vi cong oan Do-thai va cau nguyen cho s hiep nhat cac Ki-to hu." (so 3).

Muc ch cua viec danh rieng mot ngay Chua nhat cho viec c hanh trong the Li Chua trc het la lam noi bat "Mo tng quan gia ang Phuc Sinh, cong oan cac tn hu va Kinh Thanh that la can thiet cho can tnh cua chung ta" (so I), va "Cho phep lam cho Giao Hoi song lai c ch cua ang Phuc Sinh, cung m cho chung ta kho tang cua Li Ngi e chung ta co the la nhng ngi loan bao ve s phong phu khong the tat can nay trong the gii" (so 2).

c Thanh Cha e ngh chung ta song Chua nhat nay mot cach trong the. Ngai viet: "Cach ac biet, trong Chua nhat nay, can nhan manh en viec cong bo Li Chua va thch ng bai giang e lam cho viec phuc vu Li Chua tr nen ro rang hn." (so 3).

Ngai cung e ngh cach thc hanh tai moi giao x: "Cac linh muc giao x co the tm ra hnh thc tng xng nhat e at cuon Kinh Thanh, hay mot trong cac sach cua bo Kinh Thanh, cho toan the cong oan, e lam noi bat tam quan trong cua viec tiep tuc oc ban van trong i song hang ngay, e ao sau ban van va e cau nguyen vi Kinh Thanh, trong khi tham chieu bang cach the ac biet cho Lectio Divina." (so 3).

Ngai nhan manh en vai tro cua bai giang trong c hanh phung vu, khong ch rieng vi cac tha tac vien phuc vu Li, ma con vi nhng ngi at mnh lang nghe Li: "Cach rieng, bai giang mang lay mot nhiem vu rat ac biet, bi v no co c ''mot ac tnh gan nh la b tch" (Niem Vui Tin Mng, n. 142).

Dan vao chieu sau trong Li Chua, trong mot cach noi n gian va phu hp vi ngi nghe, cung cho phep v linh muc giup kham pha "ve ep cua nhng hnh anh ma Thien Chua dung e khuyen khch thc hanh ieu thien. o la mot c hoi muc vu khong c bo qua." (so 4).

Nam 2020 la nam au tien chung ta c hanh Chua nhat Li Chua, trung vao ngay 26 thang 1, cung la Mung Hai Tet danh e Knh nh Ong Ba To Tien. e hng ng li mi goi cua c Thanh Cha, xin quy cha Quan x, quy Be tren cac cong oan, to chc mot Thanh le ac biet, co nhng hnh thc that y ngha e lam noi bat vai tro cua Li Chua trong c hanh phung vu. c mong anh ch em tn hu tham d vi long sot sang va at mnh lang nghe Li Chua, e Li Ngai tr thanh anh sang dan ng cho tat ca chung ta.

2. Nam Li Chua

Trong dp ky niem 50 nam ngay thanh lap Hiep Hoi Kinh Thanh Cong Giao va hng ve 1,600 nam ngay mat cua thanh Gie-ro-ni-mo, Hiep Hoi Kinh Thanh Cong Giao cung mi goi toan the Giao Hoi c hanh "Nam Li Chua", t Chua nhat I Mua Vong (01/12/2019) en ngay le knh thanh Gie-ro-ni-mo (30/09/2020).

e hng ng li mi goi cua Hiep Hoi Kinh Thanh Cong Giao, uy Ban Kinh Thanh (UBKT), trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam, se co gang cap nhat nhng tin tc lien quan en viec c hanh Nam Li Chua, ang tai nhng bai suy niem, bai giang, bai hoc hoi ve Li Chua, tren trang web cua Uy Ban Kinh Thanh: http://vvwvv.kinhthanhvn.net/ e moi ngi tham khao. Hn na, e Li Chua tham nhap vao i song dan Chua, va tr thanh trung tam cua i song cong oan cung nh cua tng tn hu, Uy Ban Kinh Thanh se co gang quy tu nhieu thanh phan dan Chua, e cung nhau suy t va tm ra nhng phng thc thch hp giup cho Li Chua thc s tr thanh nguon song cho moi ngi.

Chung ta cung nhau cau nguyen va hanh ong cho viec yeu men, hoc hoi, chia se va song Li Chua trong tng gia nh, tng cong oan, trong cac giao x, va toan the Giao Hoi.

Than men,

+ Vincent Nguyen Van Ban

Giam muc Giao phan Ban Me Thuot

Chu Tch Uy Ban Kinh Thanh trc thuoc HGMVN

(Nguon: kinhthanhvn.net)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page