en vi anh em lng dan

qua lch truyen giao 2020

 

en vi anh em lng dan qua lch truyen giao 2020.

Lm. GB. Trng Thanh Cong

Saigon (WH 05-01-2020) - en vi anh em lng dan qua lch truyen giao 2020. (Vai ghi nhan nhan s kien Lch Truyen Giao 2020)

Lch trong i song

Lch nam mi a i vao i song van hoa cua ngi Viet moi o au Xuan, la mot an pham khong the thieu trong nhng ngay chao on nam mi. Thay li cau chuc tot ep, lch con la qua tang giao lu, t ca nhan en tap the, t ngi quen than en khach la. Trong nam, lch lai thiet than nh mot tien ch can thiet, e nh v thi gian sinh hoat, e hoach nh chng trnh lam viec, e an nh thi iem gap g, giao tiep, thc hien cong tac...

Vi nhng trang tr, hnh anh va nhat la danh ngon c thiet ke, lch con la phng tien thong tin, chuyen tai t tng, hau co the tham nhap vao cac sinh hoat thng nhat cung nh ca nam cua ngi s dung. V the, au au cung thay cac to chc, cac tap the, ca ca nhan... ua nhau in lch, nham gii thieu thng hieu, ang an to chc, trnh bay hoat ong hoac thanh tch cua mnh dp nam mi.

Lch c van dung vao truyen giao

Da vao li the lch co the thong truyen li hay y ep, chuyen tai c y tng, trc ay Uy Ban Loan bao Tin Mng a th nghiem sang kien dung lch e en vi anh em lng dan. Nam nay, mot so giao phan a on nhan sang kien o va dung lch e tao giao lu lng-giao trong Mua Giang sinh va Nam mi. o la Lch Truyen giao, vi nhieu ten goi khac nhau, co ni at ten 'Lch Noi ket Tnh Than', ni khac goi 'Lch Canh Ty An Khang 2020', hoac co ten 'Lch Vui Song Hanh Phuc'. Lch Truyen giao khong ch phuc vu ngi co ao, ma con danh cho lng dan, nh o ca lng lan giao eu co the trao tang, s dung, treo tng quanh nam...

Khong ch la mot sang kien mang lai cho lch mot y ngha mi, Lch Truyen giao con giup cho giao dan mot c hoi e len ng loan bao Tin Mng ngay cuoi nam cu va au nam mi. Khi i tham vieng va trao tay mon qua tinh than nay, ho thc s dan than vao cong tac truyen giao, va noi ket hoac to am tnh than lng-giao, va gieo rac hat giong t tng Kito-giao qua t lch. ay la mot hoat ong truyen giao cu the, mi me va de thc hien.

Ngoai ra, Lch Truyen giao khong ch thuoc bnh dien giao te thc dung "tai ay va luc nay", nhng con thuoc lanh vc van hoa. Sau cuoc gap g than hu, Lch la mot qua tang cua tnh than va la mot chia se tinh than. Nh mot van hoa pham, Lch Truyen giao se lai nha ngi anh em lng dan, tren tng phong khach, phong lam viec, phong rieng, ca cac hoi trng c quan, cac cong s# Luc o, Lch khong ch cung cap thong tin ve thi gian, khong ch c trang tr cho vui mat, nhng con anh hng en suy ngh va co the thay oi nep song cua ngi s dung. V the, tam anh hng cua Lch Truyen giao, du ln hay nho, nhng chac la lau ben, keo dai 365 ngay trong nam.

Lch vi thiet ke rieng

Trc tien, e ti tay anh em lng dan, Lch Truyen giao c phan phoi tng hai quyen trong mot bao nilon, theo phng thc 1-cap-1 : "Mot treo nha mnh - Mot tang than hu". Khi nhan bo lch tren tay, ngi giao dan tr thanh "mot tha sai ra i loan bao Tin Mng" : ngoai mot Lch phan mnh, ho phai tang trao mot hay nhieu Lch khac cho ngi quen than ngoai ao nh : ban hoc, ong nghiep, sui gia, oi tac kinh doanh, khach hang mua ban, "hang xom", tham ch mot ngi lng mnh mi quen... Co ngi a mua hang chuc Lch e tang anh ch em cung c quan, ngi khac at ca tram e lam qua cho nhan vien thuoc cong ty... "Mot cong hai viec", va giao lu va truyen giao !

Th en, Lch Truyen giao c thiet ke e cho ngi s dung oc i oc lai nhieu lan nhng cham ngon song, nhng t tng hay c in tren o. Moi trang Lch co 3 thang, c in khong lien nhau nh thng thay, nhng thang ke tiep trang sau. Cu the : thay v cac thang 1-2-3 nam trong mot t lch..., th ba thang 1-5-9, roi 2-6-10, 3-7-11 va 4-8-12 i chung vi nhau. Nh the, thang nao cung phai lat ti, hnh anh luon mi, y tng c lap i lap lai nhieu lan va bo lch du t t ma "lat hoai khong het".

Ngoai ra, quyen Lch Truyen giao co 5 t (1 ba + 4 t ruot/3 thang), khong nhieu hn. Theo th trng, lch 5 t la hnh thc pho thong nhat, thng danh cho ngi bnh dan s dung ; khong nh cac loai lch van phong in u 12 thang hoac 52 tuan, chuyen dung cho ngi co viec a oan va moi t lch ch s dung mot lt. Hn na, cang t trang th gia thanh cang thap, se de nhan rong va van chuyen vi so lng nhieu, nh o co the phuc vu cong tac truyen giao hu hieu hn.

Sau cung, Lch co the c phat hanh va phan phoi t Mua Vong en Tet Nguyen an, thi gian tren di 2 thang. ay la thi iem thuan li toi u e khap ni co the tham gia cong tac truyen giao nay.

Noi dung cua Lch Truyen giao 2020

- Lch Truyen giao c soan thao va thiet ke nham pho bien cho anh em lng dan hn la danh rieng cho ngi Cong giao. V the, net ac trng au tien la noi dung cac t Lch phai c ngi lng on nhan. Trong Lch, se khong thay nhng hnh anh ton giao, cac c s hay hoat ong ton giao nh thng gap cac Lch Cong giao. Net ep Kito-giao c gii thieu cach kn ao, nhng gia tr cua Tin Mng c chia se tinh te, thoang qua e bat c ai s dung cung c, du lng hay giao, du theo lap trng hay quan iem nao. o chnh la net khac nhau gia 'Lch Truyen giao' va 'Lch Nha ao'.

- Nhn t trang ba Lch Truyen giao nam nay, co the thay ngay Chu e Nam 2020 theo tinh than Th Chung cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, goi mi "Ngi Tre tien ti trng thanh toan dien", qua 4 net : Nhan cach - Tnh yeu - Chon la - Ly tng. Nh vay, Lch Truyen giao con gop phan pho bien giao huan cua Giao hoi va xay dng nep song van hoa cao ep.

- Moi thang tren t Lch, co kem theo mot cham ngon song, rut t danh ngon cua cac danh nhan, co ca Kinh thanh. 12 cham ngon song o nh nhac nh va mi goi no lc vn tien, cach rieng ngi tre y thc song c hanh va theo uoi ly tng cao thng.

- Mot net mi cua Lch Truyen giao nam nay la noi dung song ng Viet-Anh, nham khuyen khch viec hoc sinh ng theo trao lu phat trien hien nay. Hn the na, hnh thc song ng se thuan tien cho viec pho bien Lch ra nc ngoai, gii thieu ng hng truyen giao mi vi cac cong oan Dan Chua tai hai ngoai.

Vai suy ngh qua Lch Truyen giao 2020

- Nam 2020, tai vai giao phan nh Ha Tnh, Vinh, Phu Cng, Ba Ra... Lch Truyen giao a c pho bien va hng dan e cac thanh phan dan Chua trong giao phan, khong ch e lam qua gia giao dan, ma con e giao lu vi anh em lng dan, cac c quan chnh quyen va ca cac c s ton giao ban. That ang mng ! c mong chng trnh nay se c cac giao phan pho bien va nhan rong. Khong buoc cac ni phai in theo mot, hai mau nhat nh, ch can cung chung mot ng hng va cung mot phng thc, moi ni hoac moi cong oan co the thiet ke mot mau lch rieng, mien sao trong o chat cha nhng gia tr Tin Mng, nhng net ep cua giao ly Phuc Am, c trnh bay va y nh va kn ao e anh em lng dan mang vao nha ho suot nam.

- e tai : "c ra toi va c sai i" a c nhac nhieu lan va ban bac trong nam 2019. Moi tn hu eu c sai en vi anh em lng dan, theo n goi va chc phan qua cac b tch Ra toi, Them Sc va Truyen Chc Thanh. Th nay, Lch Truyen giao la mot mo hnh tieu bieu e thc hien s vu o. Thay c, sau khi Be tren trc tiep phat ong chng trnh, cac linh muc a len ke hoach pho bien Lch Truyen giao trong a hat cua mnh va mi goi giao dan len ng tham vieng, tang Lch cho lng dan. Nh the, moi thanh phan dan Chua eu tham d va gop phan vao hoat ong truyen giao nay.

- Khi len ng truyen giao vi Lch cam tay, ngi giao dan, ca nhng ai rut re hoac cha tng, se yen tam, khong con e ngai phai noi g vi anh em lng dan, v Lch se giup bat au cuoc chuyen tro than mat, Lch thay li cau chuc nam mi, Lch la e tai cho nhng c mong tot ep moi ngi danh cho nhau, Lch la qua tang tinh than ang quy hn ca banh mt hoa qua ngay Tet# Lch tr thanh phng tien truyen giao n gian ma hu hieu, de dang lai kha thi.

- c chu chan quan tam va tien phong phat ong, Lch Truyen giao nam 2020 vi cac mau khac nhau, a len en 100,000 ban. Mot s kien cha tng thay, mot "an tng" truyen giao trong Mua Noel va trc them Nam mi 2020 nay ! Khong ch ky luc ve so lng an ban cao nhat t trc ti nay, nhng ky luc ang ke phai la khoang 50,000 giao dan t nhieu giao phan, cung len ng truyen giao, trong cung mot thi iem, vi cung mot "qua tang" la Lch Truyen giao, theo cung mot phng thc 1-cap-1. Mot mua hoa truyen giao ro n bat ng ! Con so 50,000 th gat truyen giao nay cho mot minh chng: Se co ong ao giao dan tham gia vao mot hoat ong chung neu co mot chng trnh truyen giao thch hp. o se la tien e khi ong cho hang trieu ngi Cong giao Viet Nam trong tng lai, hang nam, se chung tay vao hoat ong truyen giao nay, e gap g ket than vi hang trieu gia nh lng dan va trao gi li hay y ep Kito-giao vao nha ho ngay them nam mi!

- Neu Lch la mot sinh hoat van hoa, i vao tam tng moi ngi va khong the thieu trong sinh hoat thng ngay trong nam, th Lch Truyen giao con m ra mot vien canh hoi nhap van hoa cua Tin Mng tren que hng Viet Nam. Theo dong thi gian, neu c van dung lau dai va ong loat, Lch se la con ng e t tng Kito-giao, tinh than cua Phuc Am tham nhap vao suy ngh va sinh hoat xa hoi Viet Nam. 365 ngay co mat trong mot gia nh hay mot cong s, chac han, net ep cua ao va sc song cua Tin Mng se lan toa tiem tien va sau xa vao nep ngh, hanh ong cua moi ngi. ay la mot hoat ong truyen giao i vao van hoa va la mot cach truyen giao nham vao tam t con ngi, mi me va lau dai, e don ng cho Tin Mng chnh thc c loan bao trong nhng bc ke tiep.

Ket:

The gii ong tha nhan: Van hoa co sc manh vo song..., moi sinh hoat van hoa, tuy nho, eu tha hng c sc manh o. Lch Truyen giao la mot ien hnh. Thc te 50,000 giao dan tham vieng va tang Lch dp au nam mi, a gan ket c sinh hoat van hoa va hoat ong truyen giao, nen cung tha hng c sc manh cua van hoa. ieu nay cho thay mot van hoi ln ang en vi Giao hoi Viet Nam khi cac ni cung tien hanh cong tac truyen giao nay.

Van dung Lch nam mi vao viec truyen giao la mot sang kien n gian va mot c hoi thuan li cho cong cuoc loan bao Tin Mng, va hu hieu trong hoat ong truyen giao, va thuan tien e quy tu nhieu ngi tham gia, va em lai am hng lau dai. Hoat ong nay neu c thc hien, ong loat khap ni va eu an hang nam, se tr thanh net tieu bieu cua cong cuoc loan bao Tin Mng tai Viet Nam.

Chua Thanh Than, ang hng dan cong cuoc truyen giao cua Giao hoi, a thanh hoa va bien oi nhng con ngi tam thng thanh cac Tong o nhiet thanh va ay khon ngoan, xin cung bien oi chung ta thanh nhng tha sai hang say len ng loan bao Tin Mng, cung vi no lc tm kiem nhieu sang kien, e ieu a co t lau nay - nh Lch - c van dung thanh nhng hoat ong truyen giao mi me va hieu qua ... ha hen mot mua gat boi thu tren canh ong truyen giao.

Moi giao dan nh mot tha sai khi mang Lch Truyen giao en vi anh em lng dan.

Lm. GB. Trng Thanh Cong

(Nguon: Uy Ban Loan Bao Tin Mng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page