Thanh Le An Tang Cho "Ngi Bnh Thng",

Thay Phero Nguyen nh Phuc

 

Thanh Le An Tang Cho "Ngi Bnh Thng", Thay Phero Nguyen nh Phuc.

Ngi Giong Trom

Kontum (WH 02-01-2020) - Nh li dan cua Cha nguyen be tren cong oan Dong Anh Em Hen Mon phuc vu tai Giao Phan Kontum - Nicola Vu Ngoc Hai: "Hom nay, chung ta c hanh Thanh Le an tang cho mot ngi rat bnh thng, mot tu s bnh thng, song cung bnh thng vi nhng cong viec ng giao bnh thng va khong e lai chut g danh gia va Thay chet cung bnh thng theo cai nhn cua con ngi. The nhng con ngi cua Thay khong bnh thng. ieu o khong ai biet, ch mnh Thien Chua biet tat ca nhng g Thay Phero Nguyen nh Phuc lam co nhng ieu khong ai thay nhng co ieu khang nh co the noi ve Thay Phero o la Thay c Chua yeu thng".

That vay, ca i Thay Phero Nguyen nh Phuc vi 45 nam tuoi i va 19 nam song i dang hien, Thay a yeu thng ngi ngheo, ngi b phong va ac biet anh ch em dan toc Xe ang, Jrai va Bana. Vi tat ca tam tnh ma Thay Phero a song, a lam e roi sang hom nay cong oan dan Chua a ve vi nha th Ea Luh - ni quy Cha quy Thay Dong Anh Em Hen Mon phuc vu cho ngi ong bao tai Giao Phan Kontum e cung nhau dang Le an tang cau nguyen cho Thay Phero.

Cha en 8g00 ma oan rc cung nh oan ong te a san sang e bc vao Thanh Le an tang cau nguyen cho tu s Phero Nguyen nh Phuc. Dong ngi that ong t nhieu vung ve vi Ea Luh trong buoi sang au tuan Th Hai ngay 30 thang 12 nam 2019.

Cung vi c Giam Muc Aloisio - Giam Muc Giao Phan Kontum, Cha Tong ai Dien, Cha Giam Tnh Dong Anh Em Hen Mon - Inhaxio Nguyen Duy Lam, quy Cha Quan Hat, Quy Cha Be tren, quy Cha giao phan Kontum cung nh quy Cha dong ang phuc vu tai Kontum va nhat la quy cha Dong Anh Em Hen Mon hiep dang Thanh Le ta n Chua vi Thay Phero. Cong oan dan Chua co rat nhieu tu s nam n va cong oan dan Chua, cach ac biet la anh ch em lang phong, anh ch em dan toc Bana, Xe ang, Jrai ma Thay co duyen phuc vu.

Trong bai chia se, Cha Nicola Vu Ngoc Hai (nguyen be tren cong oan Dong Phanxico tai Giao Phan Kontum) gi lai chut tam tnh ve Thay: Trong tat ca cac chang ng n goi, Thay Phero a theo Chua vi tat ca tam tnh. Thay Phero hoat ong vi tat ca tnh yeu, tnh yeu danh cho anh ch em phong cui, vi nha dong, vi anh ch em dan toc... Thay i khap ni va em ve cham soc cha tr nhng benh nhan cac lang. Thay a a i cha benh # Suot cuoc i Thay lo cho dan trong lang khong co g e an, khong co nc sach e uong, co nha e Thay mong sao nhng anh ch em dan toc bt kho, bt ngheo, bt benh. Nhng viec Thay lam, anh em chung toi khong lam c.

Trong n goi ve nha Cha, Thay tr ve nha Cha trong tnh yeu ni ay vi anh ch em dan toc ma Thay a phuc vu...

Toi th Nam va qua, toi theo xe a thi hai Thay ve va cam phuc tnh cam anh ch em danh cho Thay. Xe cu thng va vao san a Thay ve Nha Nguyen th am ong khoc nc n, ai oan, bang hoang. Khong ch la lien i chia buon ma la gan bo nh mot gia nh... Nhng ngi ay ngheo vat chat nhng giau tnh cam. Thay Phero nghe tieng Chua goi va Thay chuan b toi a e ve. Thi gian khong qua lau e Thay chap nhan vang theo y Chua... Hom nay Thay chet nh ve chon ngh ngi. Thay ngh ngi sau bao nam nang nhoc... Thay chet nh mot ke xa que i ch ngay tai ngo vi nhng ngi than yeu.

Ket thuc tam tnh chia se, Cha Giang ngo chut tam tnh vi Thay: Anh nh ngon en tiep tuc yeu thng. Gi ay anh a ra i. Nh hat lua chet i mi sinh bong hat... Lay Chua ! Trc mat Chua tat ca chung con eu la nhng toi nhan, xin Chua xot thng, xin Chua ng chap toi, xin Chua thng chung con, thng en ngi anh em chung con.

Trc khi chia tay Thay ve vung at Me, Cha Giam Tnh Dong Anh Em Hen Mon ngo li cam n quy c Cha, cach ac biet c Cha Aloisio Nguyen Hung V cung vi tat ca cong oan dan Chua.

Sau nghi thc tien biet do Cha Giam Tnh Dong Anh Em Hen Mon chu s, cong oan ngam ngui ta t "ngi bnh thng". Nguyen xin Chua nh tam tnh cua Cha Giam Tnh cung nh cua ca cong oan xin Chua mau cho Thay Phero c hng Nhan Thanh Chua. Va khi Thay gan Chua, xin Thay ng quen cau nguyen cho nhng ngi lai e tat ca moi ngi song nh Thay a song, yeu anh ch em dan toc ngheo nh Thay a yeu.

a tin: Ngi Giong Trom

Hnh anh: Ban MVTT Giao phan Kon Tum

(Nguon: Giao phan Kon Tum)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page