Tap huan "di c an toan

va phong tranh buon ngi"

 

Caritas Viet Nam: Tap huan "di c an toan va phong tranh buon ngi".

N tu Minh Nhat


Tap huan "di c an toan va phong tranh buon ngi".


Vinh (WH 2-01-2020) - Thng mai tren con ngi la mot van e nhc nhoi cho xa hoi hien ai noi chung va tai Viet Nam noi rieng. Vay, lam the nao e di c an toan, tranh b la gat hoac b mua - ban nh mot mon hang?

Vao cac ngay 26 en 28 thang 12 nam 2019, Caritas Viet Nam a to chc tap huan ve chu e "Di c an toan va phong nga buon ngi" tai giao x My Yen (xa Nghi Phng, huyen Nghi Loc, tnh Nghe An) thuoc Giao phan Vinh. Tham d vien en t cac giao phan Phu Cng, Phan Thiet, Vinh va Ha Tnh.

Khai mac khoa tap huan, cha Phero Nguyen Trong ng, SVD, Pho Giam oc van phong Caritas Viet Nam a giup cac tham d vien hieu hn ve khai niem di c an toan va phong chong mua ban ngi. Giang vien Pham Th an Linh a cac tham d vien i vao nhng tiet hoc cu the vi cac e tai bo ch. Cac tham d vien c tm hieu ro hn ve luat bao ve con ngi, quyen cua con ngi va van e di c. Cac tham d vien can phai hieu trc khi truyen thong cho ngi dan kien thc phong va nga nhng rui ro, can trang b g cho mnh va con em mnh khi i ra xa hoi hoac di c en nhng vung at mi. Ket hp vi nhng e tai la nhng tro chi sam vai linh hoat ma giang vien va tham d vien a sang tao trong viec truyen thu va tiep cac ng kien thc c ban.

Xa hoi hom nay c xem la mot the gii phang. Con ngi i lai gia cac quoc gia tr nen de dang va pho bien hn. Song va lam viec nhieu nc khac nhau ang la ca mot nhu cau cho ca quoc gia co nguon lc lao ong doi dao va quoc gia thieu hut lao ong. V the, di c i nc ngoai ngay cang tr nen "hot" cho du la nh c hay cong tac, du lch, hoc tap hay xuat khau lao ong. Viec kiem li nhuan da tren con ngi cua cac to chc vo tnh hoac co y gay nen nhng vet thng, nh vu 39 ngi t nan Anh quoc va qua a e lai khong t bang hoang cho the gii.

Trong bai phat bieu vi cac thanh vien cua nhom RENATE nhan dp Hoi ngh chau Au lan th 2 cua nhom tai Roma thang 11 nam 2016, c Thanh Cha Phanxico mot lan na len an "viec buon ngi" chnh la "mot hnh thc cua che o no le thi hien ai, a vi pham pham gia ma Thien Chua a trao ban cho moi anh ch em chung ta, va ieu nay a gay nen mot toi ac thc s chong lai nhan loai". c Thanh Cha tha nhan rang nhieu no lc a c thc hien trong viec giao duc cong ong ve nan buon ngi, nhng ngai cho biet them: "Chung ta can no lc nhieu hn na e co the nang cao y thc cong ong ve van e nay" ong thi phoi hp vi nhng no lc khac nhau cua nhng ngi a cam ket trong cuoc chien chong lai nan buon ngi.

Ai trong chung ta cung co the tr thanh nan nhan cua viec mua ban ngi. Thiet ngh, moi ngi can chung tay phong nga viec li nhuan tren con ngi. ong thi cung nhau tng tr cac nan nhan, bai tr nhng hanh vi co to chc co y thng mai cach bat chnh tren con ngi; cam thong, se chia va kp thi cu giup nhng anh ch em xung quanh mnh khi gap nan. Song tinh than tng than tng ai ngay chnh xung quanh moi trng song cua mnh.

Be mac khoa tap huan la le cong nhan va trao the cho 429 thanh vien thuoc giao x My Yen gia nhap Caritas Viet Nam.

N tu Minh Nhat

(Nguon: Caritas Viet Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page