Phuc vu hy vong

la kien tao nhng nhp cau

 

c Thanh Cha Phanxico: Phuc vu hy vong la kien tao nhng nhp cau.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 3-04-2019) - Phuc vu hy vong la kien tao nhng nhp cau. ng s s khac biet. Ke hoach v ai cua Thien Chua la muon tat ca moi ngi c tham d vao niem vui cua Ngi, vao ba tiec cua tha th va hoa giai. Ch nhng ngi c tai sinh va song trong vong tay cua Ngi Cha nhan t, ch nhng ngi cam thay mnh la anh ch em, mi co the la ngi phuc vu hy vong tren the gii.

Sang th t, 03 thang 04 nam 2019, trong buoi tiep kien chung danh cho hang chuc ngan tn hu tai quang trng thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a thuat lai chuyen vieng tham Maroc trong hai ngay cuoi tuan 30 va 31 thang 03 nam 2019, theo li mi cua Quoc vng Mohammed VI.

c Thanh Cha cam n s on tiep nong nhiet ma c vua va chnh quyen Maroc a danh cho ngai, cung nh cam n s cong tac cua tat ca moi ngi. Ngai cam n ac biet quoc vng Maroc, ve thai o rat la huynh e, bang hu va gan gui. Tren het, TC cam ta Chua a cho ngai thc hien them mot bc tren con ng oi thoai va gap g cac anh ch em Hoi giao e la "Ngi phuc vu cua hy vong" trong the gii hom nay, nh khau hieu cua chuyen vieng tham.

Theo bc thanh Phanxico Assisi va thanh Gioan Phaolo II

c Thanh Cha cho biet: "Cuoc hanh hng cua toi i theo bc cua hai v thanh: thanh Phanxico Assisi va thanh Gioan Phaolo II. 800 nam trc, thanh Phanxico a mang s iep hoa bnh va huynh e en vi quoc vng al-Malik al-Kamil; vao nam 1985, c Giao Hoang Wojtyla a thc hien chuyen vieng tham ang nh tai Maroc, sau khi on tiep v lanh ao au tien cua cac nc Hoi giao - tiep quoc vng Hassan II - tai Vatican".

Thien Chua cho phep co nhieu ton giao

Nhng co the co mot so ngi at cau hoi: nhng tai sao c Giao Hoang khong ch tham cac tn hu Cong giao ma ca ngi Hoi giao? Bi v co rat nhieu ton giao. Tai sao lai co nhieu ton giao nh the? Chung ta xuat phat t cung mot to phu Abraham nh cac tn hu Hoi giao: tai sao Thien Chua lai e cho co nhieu ton giao nh vay? Nhng Thien Chua a muon ieu nay: cac than hoc gia Kinh vien a noi "Chua muon cho phep nh the". Ngai a muon cho phep thc tai nay: co nhieu ton giao sinh ra t cac nen van hoa, luon hng ve tri, chiem ngam Thien Chua.

Thien Chua muon la tnh huynh e gia chung ta va anh em Hoi giao

Nhng ieu ma Thien Chua muon la tnh huynh e gia chung ta va theo cach thc ac biet - v the, chuyen vieng tham nay - vi cac anh ch em con cai cua to phu Abraham nh chung ta, cac tn hu Hoi giao. Chung ta ng s hai ve s khac nhau: Thien Chua cho phep ieu nay. Nhng chung ta phai s neu chung ta khong lam nhng cong viec cua tnh huynh e, la ong hanh vi nhau trong cuoc song.

Phuc vu hy vong la kien tao nhng cau noi

c Thanh Cha bat au tng thuat lai cac hoat ong va y ngha trong chuyen vieng tham cua ngai. Trong ngay th nhat, c Thanh Cha a gap g cong ong Hoi giao. c Thanh Cha noi: "Phuc vu niem hy vong, trong thi ai nh thi ai chung ta, trc het ngha la xay dng nhng cau noi gia cac nen van minh. Va oi vi toi, o la mot niem vui va vinh d khi c lam ieu o vi Vng quoc Maroc cao quy, khi gap g ngi dan va nhng ngi lanh ao cua ho. Nh lai mot so hoi ngh thng nh quoc te quan trong dien ra nc o trong nhng nam gan ay, cung vi Vua Mohammed VI, chung toi a khang nh vai tro thiet yeu cua cac ton giao trong viec bao ve pham gia con ngi va thuc ay hoa bnh, cong ly va cham soc cho cong trnh sang tao, ngoi nha chung cua chung ta. Trong vien canh nay, chung toi a cung ky mot li keu goi ve Gierusalem, e Thanh Thanh co the c bao ton nh mot di san cua nhan loai va la ni gap g hoa bnh, ac biet la cho cac tn o cua ba ton giao oc than.

Toi a en tham Lang mo vua Mohammed V, e tng niem c vua va vua Hassan II, cung nh tham Hoc vien ao tao cac imam, cac nha thuyet giao nam n. Hoc vien nay co vu mot ao Hoi ton trong cac ton giao khac va bac bo bao lc va chu ngha cc oan, nhan manh rang tat ca chung ta la anh ch em va chung ta phai cung hoat ong cho tnh huynh e.

on tiep, bao ve, thang tien va hoi nhap ngi di dan

Toi ac biet chu y en van e di dan, trong khi noi chuyen vi chnh quyen, va ac biet la ca trong cuoc hop danh rieng cho ngi di c. Mot so ngi trong so ho a lam chng rang cuoc song cua nhng ngi di dan thay oi va tr lai vi pham gia con ngi khi ho tm thay mot cong ong chao on ho nh mot con ngi. ay la ieu c ban. Ngay tai thanh pho Marrakech, Maroc, hoi thang 12 nam ngoai, "Hiep c toan cau ve di c an toan, trat t va hp phap" a c phe chuan. Mot bc quan trong e hng ti viec lanh trach nhiem cua cong ong quoc te. Trong t cach cua Toa thanh, chung ta a cong hien s ong gop cua chung ta c tom tat trong bon ong t: on tiep ngi di dan, bao ve ngi di dan, thang tien ngi di dan va hoi nhap ho. Van e khong phai la giam i cac chng trnh phuc li, ma la cung nhau thc hien mot hanh trnh thong qua bon hanh ong nay, e xay dng cac thanh pho va quoc gia, ma trong khi bao ton ban sac van hoa va ton giao tng ng cua chung, van ci m oi vi s khac biet va biet coi trong dau ch cua tnh huynh e.

"Nhng ngi di dan"

Giao hoi Maroc rat dan than gan gui vi ngi di dan. Toi khong thch dung tnh t "di dan"; toi thch noi "nhng ngi di dan" hn. Anh ch em biet tai sao khong? Bi v "di dan" la mot tnh t, con "con ngi" la danh t. Chung ta b ri vao nen van hoa dung cac tnh t: chung ta dung cac tnh t va nhieu lan chung ta quen cac danh t, ngha la cac yeu tnh. Tnh t c gan lien vao danh t, vao mot con ngi. Ngha la khong noi "di dan" nhng la "ngi di dan". ay la s ton trong. ng ri vao nen van hoa dung cac tnh t, la th qua long leo va ay bong bong. Toi a noi rang Giao hoi tai Maroc rat dan than trong viec gan gui vi nhng ngi di dan va v the, toi muon cam n va khuyen khch nhng ngi a quang ai danh s phuc vu cua ho e hien thc li cua Chua Kito: "Ta la khach la va cac con a on tiep Ta" (Mt 25,35).

Ngay th hai: tham cong ong Kito giao

Tiep tuc tng thuat vi cac tn hu ve chuyen vieng tham Maroc, c Thanh Cha cho biet ngai a danh ngay Chua nhat e tham cong ong Kito giao tai nc nay. c Thanh Cha ke: Trc het, toi a en tham Trung tam dch vu xa hoi nong thon, c ieu hanh bi cac N t Bac ai, vi s cong tac cua nhieu tnh nguyen vien, cung cap cac dch vu khac nhau cho ngi dan.

Cong ong Kito hu la men, muoi va anh sang

Trong Nha th chnh toa Rabat, toi a gap cac linh muc, nhng ngi thanh hien va Hoi ong ai ket cac Giao hoi. Cac Kito hu la mot an chien nho Maroc, va v ieu nay toi a nh lai nhng hnh anh Tin Mng ve muoi, anh sang va men (xem Mt 5,13-16; 13,33) ma chung ta a oc vao au buoi tiep kien chung. ieu c anh gia, khong phai la so lng, ma la hng v cua muoi, la anh sang toa chieu va la men co sc manh e lam cho ca khoi bot to ln day men. Va ieu nay khong en t chung ta, nhng t Thien, t Chua Thanh Than, ang lam cho chung ta tr thanh chng nhan cua Chua Kito ni chung ta song, theo cach thc oi thoai va ban hu, c song trc het gia cac Kito hu, bi v - Chua Giesu noi - "t ieu nay tat ca se biet cac con la mon e cua Thay: neu cac con yeu thng nhau" (Ga 13,35).

Thanh le: nen tang va s dien ta tron ven cua s hiep thong

Va niem vui hiep thong trong giao hoi a tm thay nen tang va s dien ta tron ven cua mnh trong Thanh le Chua nhat, c c hanh tai khu the thao phc hp thu o. Hang ngan ngi thuoc khoang 60 quoc tch khac nhau! Mot le hien linh duy nhat cua Dan Chua trung tam cua mot quoc gia Hoi giao. Du ngon ngi Cha giau long thng xot a lam toa sang gia chung ta ve ep cua ke hoach cua Thien Chua, ang muon tat ca con cai tham gia vao niem vui cua Ngi, vao ba tiec cua tha th va hoa giai. Tham d ba tiec nay la nhng ngi biet nhan ra mnh can long thng xot cua Chua Cha va nhng ngi biet vui mng vi Ngi khi mot ngi anh ch em tr ve nha. Khong phai ngau nhien, ni ma moi ngay, ngi Hoi giao cau khan ang Tha Th va ang Thng Xot, du ngon v ai ve long thng xot cua Chua Cha c vang len. Va nh the: ch nhng ngi c tai sinh va song trong vong tay cua Ngi Cha nay, ch nhng ngi cam thay mnh la anh ch em, mi co the la ngi phuc vu hy vong tren the gii.

Sau bai giao ly, c Thanh Cha a chao cac nhom tn hu thuoc cac ngon ng khac nhau.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page