c Thanh Cha vieng tham

Hoc vien ao tao Iman

 

c Thanh Cha vieng tham Hoc vien ao tao Iman.

G. Tran c Anh OP


c Thanh Cha vieng tham Hoc vien ao tao Iman.


Rabat (Vat. 31-03-2019) - Sau khi hoi kien vua Maroc, luc qua 5 gi chieu ngay 30 thang 03 nam 2019, c Thanh Cha gia t hoang cung va en tham Hoc vien Mohammed VI cach o hn 8 cay so va la ni ao tao cac Iman, cac nha truyen ao Hoi giao, nam va n.

ay la lan au tien mot v Giao Hoang vieng tham mot hoc vien ao tao cac Iman va cac nha truyen ao Hoi giao. Hoc vien nay c chnh Vua Mohammed VI khanh thanh cach ay 4 nam, vi muc ch thang tien Hoi giao on hoa, bao dung, tan tien, ci m oi vi cac ton giao khac va vi the gii, chong lai nhng hnh thc bao lc va trao lu Hoi giao duy can, cc oan.

Sang kien cua Vua Mohammed VI

Mac du co nhng quan he kho khan vi cac phong trao hoi giao cc oan Maroc, Vua Mohammed VI, sau vu tan cong khung bo hoi nam 2003 tai thanh pho Casablanca lam cho 43 ngi chet, a bat au cung co va cai tien cac hoc vien ao tao, cac ban ton giao, cac trung tam nghien cu Hoi giao e chong lai xu hng cc oan. Ngoai ra nha vua cung co vo cuoc chien au chong lai tnh trang loai tr va gat bo ngi tre ra ngoai le xa hoi, xuc tien cac bien phap trng phat nhng ke co vo va benh vc khung bo cung nh nhng y tng xach ong bao lc.

T khi c thanh lap cach ay 4 nam, Hoc Vien Mohammed VI a on tiep hang tram Imam va cac nha truyen ao Hoi giao t Phi chau va Au Chau, cu the la t cac nc Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Guinea, Nigeria, Phap, v.v. Ngoai viec giang day, Hoc vien con thc hien cac cuoc nghien cu, cong tac vi cac to chc Hoi giao on hoa, va thng on nhan cac hoi ngh, Hoi thao, cac cuoc hoi luan quoc gia va quoc te.

Tiep on va vieng tham

en Hoc Vien Mohammed VI, c Thanh Cha a c nha vua, cung vi Bo trng ton giao vu, ong giam oc Hoc vien va Ong Chu tch Hoi ong cac Ulema Hoi giao on tiep va hng dan vao thnh ng cua Hoc Vien. Trong so nhng ngi hien dien tai ay, ngoai cac chc sac va sinh vien Hoi giao, con co Ban Giam oc va cac sinh vien Hoc vien ai ket Al Mowafaqa gom Cong Giao va Tin Lanh c thanh lap tai thu o Rabat nam 2012.

Trong thnh ng, co s hien dien cua khoang 300 ngi gom cac giao s, sinh vien va nhieu chc sac Hoi giao. Sau khi xem mot video ve lai lch va hoat ong cua Hoc vien, c Thanh Cha a c Bo trng ton giao vu chnh thc chao mng, roi cung vi Nha Vua va moi ngi, ngai nghe chng t cua mot n hoc vien ngi Nigeria, Hindu Usman. Co hy vong se quang ba tinh than bao dung va song chung hoa bnh gia cac tn hu Kito va Hoi giao. Co cho biet "Nigeria can co nhng ngi giup giai quyet cac xung ot va hieu lam", va sau khi tot nghiep Hoc vien nay, tr ve que hng, co cung se co vo s bnh quyen nam n.

Trong cuoc gap g, a co khuc nhac truyen thong cua Do thai, Kito va Hoi giao c trnh dien.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page