c Thanh Cha gap cac Linh Muc, tu s,

va Hoi ong ai ket Kito giao Maroc

 

c Thanh Cha gap cac Linh Muc, tu s, va Hoi ong ai ket Kito giao Maroc.

Hong Thuy


c Thanh Cha gap cac Linh Muc, tu s, va Hoi ong ai ket Kito giao Maroc.


Rabat (Vat. 31-03-2019) - Sang Chua nhat 31 thang 03 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a en nha th chnh toa thu o Rabat e gap cac Linh Muc, tu s, va Hoi ong ai ket Kito giao Maroc. Ngai nhan nhu ho hay tr nen men gia long xa hoi.

Trong so cac Giam muc, linh muc, tu s hien dien, co nhieu v en t cac nc lan can.

Thanh ng toa lac Quang trng Golan, trung tam thanh pho va c khi cong xay cat cach ay ung 100 nam (1919) va hoan thanh 2 nam sau o.

Tai nha th chnh toa Rabat vao luc qua 10 gi ri va tai ca thanh ng, c Thanh Cha c cha s va 3 Linh Muc ac trach muc vu chao on, roi cung tien len gian cung thanh. c Thanh Cha qu cau nguyen trong linh lang trc Nha Tam Mnh Thanh Chua trc khi lang nghe chng t ngan cua mot linh muc.

Viec muc vu xa hoi la mot trong nhng hnh anh au tien cua Giao Hoi tai Maroc

Cha Germain Goussa, mot linh muc cao nien, a chao c Thanh Cha. Cha noi:

"Knh tha c Thanh Cha, trc mat ngai ay la cac Linh Muc va tu s thuoc giao phan Rabat va Tanger. Mot so v a ay t hn 50 nam va ch co 1 Linh Muc duy nhat nhap tch thuoc giao phan Rabat. Chung con gom 50 Linh Muc va 10 tu huynh en t moi ai luc, trong t cach la Fidei Donum, "hong an c tin", hoac thuoc nhieu dong tu khac nhau. Nam nay la nam ky niem 800 nam dong Phanxico hien dien tai Maroc. Chung con luon c on tiep tai Vng quoc nay... Chung con am trach nhieu kha canh khac nhau trong viec muc vu di moi hnh thc.. Chung con chia se hong an Linh Muc trong viec xay dng Giao Hoi tai Maroc.. mot Giao Hoi toa sang va song c bac ai qua viec on tiep va qua to chc Carias. Viec muc vu xa hoi la mot trong nhng hnh anh au tien cua Giao Hoi tai Maroc: on tiep nhng ngi di dan ma c Thanh Cha a gap hom qua, vieng tham cac tu nhan, day hoc va huan luyen trong cac trng mau giao, tieu hoc va trung hoc. Chung con cung la mot Giao Hoi ai ket vi s hien dien cua cac Giao Hoi Kito khac tai ay..

"Knh tha c Thanh Cha, cuoc vieng tham cua Ngai tai Maroc la mot vinh d ln cho chung con va khch le chung con gia tang no lc gap oi trong s mang giang day va thanh hoa dan Chua. Chung con lap lai vi c Thanh Cha li ha khong bao gi loi n goi cua chung con."

Cong tac vi tn hu Hoi giao

Tiep li cha Goussa, n tu Mary Donlon, Giam tnh dong Phan sinh Tha Sai c Me (FMM), cho biet co khoang 175 n tu thuoc 20 dong ang phuc vu tai Maroc, trong o co 2 an vien va hai tu hoi i.

S Donlon cung cho biet cac n tu theo uoi cuoc oi thoai bang cuoc song qua s cong tac tch cc vi cac anh ch em Hoi giao trong viec day hoc, y te cong cong va phuc vu nhng ngi khuyet tat, cac ba me oc than va ngi di dan ong ao tai Maroc nay.

Ch Giam tnh cung nhac en s hien dien cua cac n tu cao nien, nh ch Ersilia Mantonvani, 97 tuoi, ngi Y thuoc dong Phansinh, va mng 80 nam tu dong hom le thanh Giuse 19-3 va qua.. Nhieu n tu cao nien khac khong the hien dien tai ay, nhng cac ch hiep thong qua kinh nguyen.

Huan t cua c Thanh Cha

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha nhac cac Linh Muc tu s ve s vu lam men gia long xa hoi bang s gap g, oi thoai bac ai, e lam cho Nc Chua c hien tr.

Nhum men t oi cua cac moi phuc va tnh huynh e

Trc het, c Thanh Cha nhan nh rang cac Kito hu tai Maroc la mot cong oan be nho, nhng o khong phai la van e, khong phai la ieu ang lo lang. Ngai so sanh ho nh mot nhum men t oi ma Me Giao hoi muon tron vao mot khoi bot to ln cho en khi tat ca day men.

c Thanh Cha noi:

"That ra, Chua Giesu khong chon va sai chung ta e chung ta tr nen ong ao! Ngai a goi chung ta cho mot s vu. Ngai at chung ta vao trong xa hoi nh chut men t oi: men cua cac moi phuc va cua tnh yeu thng huynh e ma nh o, tat ca cac Kito hu chung ta co the tham gia vao viec lam cho Nc Chua hien dien".

Kha nang kien tao va kch thch s thay oi, s ngac nhien va cam thong

Do o, c Thanh Cha khang nh rang s vu cua chung ta, nhng ngi chu phep ra, cac linh muc, tu s, khong c quyet nh bi con so hay nhng ni chung ta hien dien, nhng chnh t kha nang kien tao va kch thch s thay oi, s ngac nhien va cam thong; bi cach thc ma chung ta song nh cac mon e cua Chua Giesu.

c Thanh Cha noi:

"Nhng con ng truyen giao khong ngang qua viec chieu du tn o, nhng qua cach chung ta cung Chua Giesu va tha nhan. Do o, van e khong phai la v con so t oi nhng la do s vo ngha, tr thanh muoi a mat hng v Tin mng, hay nh anh sang nhng khong con chieu sang na (cfr Mt 5,13-15).

Kito hu la gap g oi thoai nh Chua Giesu a en gap g chung ta

c Thanh Cha giai thch tiep: "La Kito hu khong phai la gan bo vi mot hoc thuyet, hay mot en th hay mot nhom chung toc. Nhng Kito hu la gap g. Chung ta la cac Kito hu bi v chung ta c yeu thng va gap g ch khong phai la ket qua cua viec chieu du tn o. La Kito hu la biet tha th va c mi goi hanh ong theo cung cach Thien Chua hanh ong ni chung ta, e "t ieu nay, tat ca se biet rang cac con la mon e Thay: neu cac con yeu thng nhau (Ga 13,35)".

Giao hoi khong oi thoai e chieu du tn o

Tiep en c Thanh Cha nhac rang Giao hoi phai bc vao cuoc oi thoai, ngha la khong da vao mot khuon mau, cung khong theo chien dch e tang so tn o. Giao hoi oi thoai la v trung thanh vi Chua Giesu, ang ngay t au, c thuc ay bi tnh yeu, a muon bc vao cuoc oi thoai nh mot ngi ban va mi goi chung ta tham gia vao tnh ban cua ngi. Ngay t khi chu phep ra toi, chung ta a tham d vao cuoc oi thoai cu o va bang hu va c n ch t cuoc oi thoai nay.

oi thoai vi s hien lanh va khiem nhng

Ngi Kito hu mien at nay, hoc tr thanh b tch song ong cua cuoc oi thoai, cuoc oi thoai theo gng Chua Giesu, vi thai o hien lanh va khiem nhng trong long (x. Mt 11,29), vi tnh yeu manh me va vo v li, khong tnh toan va khong gii han, trong s ton trong t do cua con ngi. c Thanh Cha nhac en gng mau cua thanh Phanxico Assisi, chan phc Charles de Foucault.

Cau nguyen cho ngi dan c uy thac cho chung ta

Nhng ngi thanh hien c mi goi song cuoc oi thoai cu o nay ac biet nh li khan cau cho dan toc c uy thac cho chung ta. Trong li nguyen cua mnh, ngi thanh hien, v linh muc a en ban th, cuoc song cua cac anh ch em. Cuoc oi thoai nay phai tr thanh li cau nguyen ma chung ta co the thc hanh cach cu the moi ngay nhan danh tnh huynh e cua con ngi, tnh huynh e bao gom tat ca moi ngi, lien ket ho va lam cho ho tr nen bnh ang. Li cau nguyen khong phan biet, khong chia re va khong loai tr. Li cau nguyen khong vi bao lc, khong thu oan, khong co s troi vt sac toc, ton giao, kinh te nhng vi sc manh cam thong c ti xuong t Thanh gia cho moi ngi. ay la kinh nghiem ma phan ong anh ch em a song.

ai ket cua long bac ai

c Thanh Cha cung khuyen khch cac Kito hu lam cho s hien dien va tnh yeu Chua Kito c to hien. Ngai noi: "Hay tiep tuc tr nen gan gui vi nhng ngi b bo lai ang sau, nhng ngi be nho ngheo kho, cac tu nhan va nhng ngi di dan". c Thanh Cha cau chuc cho long bac ai cua ho luon song ong va la con ng hiep thong gia cac Kito hu thuoc moi he phai hien dien tai Maroc. Ngai goi o la ai ket cua long bac ai.

Chng ta cua lch s; dau ch cua tnh huynh e

Cuoi cung, c Thanh Cha cam n s hien dien va s vu cua ho tai Maroc, cam n s phuc vu khiem nhng va am tham cua ho. c Thanh Cha noi rang ho la chng ta cua mot lch s vinh quang vi nhng hy sinh, hy vong, chien au hang ngay, cuoc song hao mon trong phuc vu, nhng ho cung co mot lch s v ai can xay dng. c Thanh Cha mi goi ho hay tiep tuc la dau ch cua tnh huynh e ma Thien Chua goi mi chung ta.

c Thanh Cha mi goi moi ngi at mnh di s che ch cua c Trinh N Maria qua li Kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho moi ngi:

SIT NOMEN DOMINI

Cuoi buoi gap g va oc kinh, c Thanh Cha a chao tham 3 v lanh ao cua Hoi ong cac Giao Hoi Kito Maroc, qui tu 5 Giao Hoi tai ay gom Cong Giao, Anh giao, Tin Lanh, Chnh Thong Hy lap va Chnh Thong Nga. Hoi ong c thanh lap sau khi Maroc c oc lap hoi nam 1956 e thang tien oi thoai ai ket va s cong tac gia cac cong oan Kito tai nc nay.

Gia t nha th chnh toa thanh Phero, luc qua 11 gi ri, c Thanh Cha a ve toa S Than, e dung ba tra vi cac Giam Muc Maroc va mot so v trong oan tuy tung cua ngai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page