c Thanh Cha gi s iep video

cho ngi dan Maroc

 

c Thanh Cha gi s iep video cho ngi dan Maroc.

Van Yen SJ chuyen ng

Vatican (Vat. 28-03-2019) - Trc chuyen vieng tham Maroc vao hai ngay 30 va 31 thang 03 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a gi mot s iep video cho nhan dan nc nay:

 

Quy cong dan Maroc than men!

As-Salamu Alaikum! Bnh an cung quy v!

Toi sap en at nc yeu dau cua quy v trong chuyen vieng tham hai ngay. Toi cam n Chua a ban cho toi c hoi nay. Toi biet n Quoc vng Mohammed VI v li mi thnh tnh va chnh quyen Ma roc v s hp tac tot ep.

Theo bc chan cua v tien nhiem, thanh Gioan Phaolo II, toi en nh mot ngi hanh hng cua hoa bnh va tnh huynh e, trong mot the gii ang rat can ieu o. La nhng tn hu Kito va Hoi giao, chung ta tin vao Thien Chua la ang Tao Hoa va Thng Xot, ang a dng nen con ngi va at ho vao the gii e ho song nh anh em, ton trong nhau trong s a dang va giup nhau khi can; Ngai giao cho ho trai at, la ngoi nha chung cua chung ta, e bao ve no bang trach nhiem va bao quan no cho cac the he mai sau.

Toi se rat vui khi c chia se trc tiep nhng niem tin nay vi quy v trong cuoc gap g cua chung ta Rabat. Hn na, chuyen i nay se cho toi c hoi quy gia e tham cong oan Kito giao hien dien Ma-roc va e nang ho trong hanh trnh bc i. Toi cung se gap nhng ngi di c, ho ai dien cho mot li keu goi cung nhau xay dng mot the gii cong bang va lien i hn.

Ngi dan Ma-roc quy men, toi het long cam n quy v t giay phut nay v s chao on cua quy v va tren het v nhng li cau nguyen cua quy v. Toi cung cau nguyen cho quy v va cho at nc than yeu cua quy v.

Hen sm gap lai!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page