c Thanh Cha gap g

Hoi ong ky lao Hoi Giao

 

c Thanh Cha gap g Hoi ong ky lao Hoi Giao.

G. Tran c Anh OP

Abu Dhabi (Vat. 5-02-2019) - Hoat ong th hai cua c Thanh Cha Phanxico trong ngay 4 thang 2 nam 2019 la cuoc vieng tham lang cua v lap quoc Emirati va gap g Hoi ong ky lao cua Hoi giao Sunnit.

Luc qua 5 gi chieu gi a phng (4 thang 2 nam 2019), c Thanh Cha en ai en Th Hoi Giao Sheik Zayed, cach ni ngai tru ngu 15 cay so. ay ni th phng ln nhat nc va la mot trong nhng en th Hoi giao ln nhat the gii co the cha c 40 ngan tn hu.

ai en th Hoi giao Sheik Zayed

en th c xay dng theo y muon cua quoc vng Zayed v lap quoc, phan anh mong c lien ket nhng khac biet van hoa trong the gii Hoi giao vi cac gia tr lch s va hien ai cua kien truc va nghe thuat. en th c hoan thanh nam 2007 sau 11 nam kien truc, vi rat nhieu vat lieu qu gia t cac ni, Au, A va Phi chau. Tong cong co 82 mai vom, 1,100 cot va thap cao 107 met 4 goc. Chnh ien co the cha hn 7 ngan tn o, vi nhng bc tham khong lo che tai Iran va nhng ngon en to ln c dat vang.

Canh en th cung co mot trung tam van hoa vi mot th vien thu thap cac sach co ien va van hoa bang nhieu th tieng, phan anh nhng khac biet trong the gii Hoi giao va gia cac tieu vng quoc Arap.

Nghi le ton giao au tien c c hanh tai en th nay la le an tang v lap quoc Sheik Zayed va thi hai nha vua c chon trong mot mo canh en th.

Vieng mo quoc vng Zayed

Khi en ai en Th, c Thanh Cha a c Sheik Ahmad al-Tayeb, ai Imam cua en th va cung la ai hoc al-Azhar thu o Cairo, Ai Cap, la tham quyen cao nhat cua Hoi giao Sunnit, nong nhiet tiep on, cung vi cac v Bo trng ngoai giao, Bo bao dung va van hoa. Ngai vieng mo cua Sheik quoc vng Zayed, trc khi gap g cac thanh vien Hoi ong ky lao Hoi giao trong vong na tieng ong ho. Cuoc gap g dien ra trong tinh than huynh e va than mat, trong o cac v nhan manh tam quan trong cua nen van hoa gap g e cung co quyet tam oi thoai va hoa bnh.

Hoi ong ky lao Hoi giao

ay la mot to chc quoc te oc lap, co tru s tai Abu Dhabi, nham muc ch thang tien an bnh trong cac cong ong Hoi giao. Hoi ong qui tu cac hoc gia, chuyen gia va chc sac Hoi giao noi tieng v cac nguyen tac cong ly, oc lap va on hoa. C quan nay ac biet quan tam en nhng xung ot noi bo nhieu khi xay ra trong cac cong oan Hoi giao, ong thi cung quan tam ti cac nguyen nhan gay ra nhng xung ot ay, vi muc ch bao ve cac gia tr nhan ao va cac nguyen tac bao dung cua Hoi giao, chong lai xu hng phe phai va bao lc.

ng au Hoi ong ky lao Hoi giao hien nay la Sheik Ahmad al-Tayeb, t 9 nam nay la Vien trng kiem ai Iman cua en th va ai hoc Hoi giao Al Azhar Cairo Ai Cap. Ong a gap c Thanh Cha Phanxico lan au tien hoi thang 5 nam 2016 tai Vatican, roi tai Cairo hoi thang 4 nam 2017 trong cuoc vieng tham cua c Giao Hoang tai ay, roi thang 10 nam 2018 tai Nha tro thanh Marta Vatican.

Sau hoat ong nay, c Thanh Cha en khu vc ai Tng Niem v lap quoc cach o gan 19 cay so e gap g cac tham d vien Hoi ngh quoc te lien ton ve chu e la "Tnh huynh e nhan loai".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page