C hanh Thanh Le ai Trao au tien

tai Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat

la mot hong an oi vi Cong ong Cong Giao

 

C hanh Thanh Le ai Trao au tien tai Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat la mot hong an oi vi Cong ong Cong Giao.

Vu Van An

Abu Dhabi (VietCatholic News 01-02-2019) - Ngay 21 thang 1 nam 2019, v ai Dien Tong Toa vung Nam A Rap, c Cha Paul Hinder, a danh cho hang tin Zenit mot cuoc phong van ve chuyen i cua c Giao Hoang Phanxico tai cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat, von la mot phan trong vung do c Cha phu trach.

Theo c Cha, "bat luan o la cac Kito hu song gia ngi Hoi Giao hay ngi Hoi Giao song gia cac Kito hu, chung ta eu phai hoc e song hoa hp vi nhau".

Va mac du ay khong phai la lan au tien c Phanxico ti tham mot quoc gia Hoi Giao (ngai tng vieng tham cac nc ai a so theo Hoi Giao khac nh Tho nh ky, Bosnia, Azerbaijan, Ai Cap va Bangladesh), nhng c cha Hilder, thuoc dong Phanxico, sinh Thuy s, ai dien tong toa mien Nam ban ao A Rap (cac nc Yemen, Oman, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain va Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat), cho hay viec cong bo chuyen i nay van khien nhieu ngi ngac nhien. V ngi Cong Giao vung at nay eu la ngi ngoai quoc, phat xuat t hn 100 quoc gia, chu yeu la Phi luat tan, An o. Thanh th, c Giao Hoang ti ay chac chan la khuyen khch cac Kito hu song c tin cua mnh gia nhng ngi Hoi Giao qua oi thoai "Tat ca chung ta biet rang qua oi thoai, nhieu ieu co the at c, va c Giao Hoang Phanxico la mot ai s ch thc cua hoa bnh".

Hoi ve c hoi dien ra chuyen vieng tham nay, c Cha Hilder cho biet: c Phanxico thc hien chuyen vieng tham theo li mi cua hoang than Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ong cung thai t cua Abu Dhabi, e tham d Cuoc Gap G Lien Ton ve "tnh huynh e nhan ban".

Noi ve bau kh trong vung, c Cha Hilder cho hay: khi ngai mi ti ay cach nay 15 nam, bau kh tai Abu Dhabi la bau kh "bat kha hu" nhng nay a co nhieu thay oi trong cung cach cac Nc Vung Vnh co vu va t phong chieu mnh nh cac quoc gia co trach nhiem khap the gii. Ho a khi xng va lanh ao nhieu chien dch nhan ao, ma theo ngai, tao ra mot xa hoi khoan dung la mot dien bien t nhien trong vien kien nay...

Nh the, c Phanxico se la thng khach cua nha nc va trong t cach nay, chnh phu cua Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat se lam moi co gang e sap xep va cung cap moi ieu can thiet cho chuyen tham cua c Giao Hoang. Viec d kien c hanh thanh le cong cong au tien qua la mot hong phuc oi vi cong ong Cong Giao ay. Ngoai ra, khong he co phan ng tieu cc nao quanh chuyen vieng tham cua c Giao Hoang.

Ve tnh "di dan" cua ao Cong Giao tai ay, c Cha Hilder noi rang, "qua thc, chung toi la mot 'Giao Hoi di c' va toi la 'giam muc di dan'. Mot trong cac th muc vu nam 2015 cua toi ta la 'Neu co the, ve phan anh ch em, hay song hoa bnh vi moi ngi' lay t th Roma 12:18. Toi bat au la th bang nhng li sau ay: 'Nhng ngay nay, chung ta hau nh ngay nao cung oc ve nhng ngi b ky th, tra tan, va tham ch b giet: mot so v ho thuoc mot bo lac hay mot sac toc ac thu; mot so v ho co 1 ton giao khac".

"Nen, ieu toi muon noi la du chung ta co the khac ve dang ve, sac toc, van hoa, va ao quan, tat ca chung ta eu nh nhau va muon cung nhng ieu nh nhau; c tin, c cay va c men. Cac ieu chung ta tin noi ket chung ta chat che en noi du phat xuat t nhieu boi canh khac nhau, chung ta van song vi nhau mot cach hoa bnh va hoa hp. Cac giao x cua chung ta, tai Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat cung nh tai cac quoc gia cua Hoi ong Hp Tac Vung Vnh, phat trien rc r tren cac d biet nay va rat soi ong va song ong. Moi nen van hoa c c hanh vi cac phong tuc va long sung knh cua ho; th du, co loat cu nhat c hanh Thanh Le trong cac cong ong Phi luat tan dan en le Giang Sinh tai moi giao x Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat. Chung c s tham d cua hang ngan tn hu hoac trc khi i lam vao buoi sang hay muon ve chieu toi. Tng t nh the, cong ong Cong Giao noi tieng A rap thuoc cac giao hoi va nghi le khac nhau, vi cac thanh vien en t Lebanon, Syria, Jordan, Ai cap, Iraq va Palestine va qua na la mot chng t cho thay c tin em moi ngi chung toi en vi nhau".

c Cha cung cho biet, du y niem 't do ton giao' va 't do th phng' c hieu khac nhau gia ngi Kito giao va ngi Hoi Giao, tn hu Cong Giao tai Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat a co the "th phng va cau nguyen trong cac khu vc c ch nh trong 6 thap nien qua. Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat la mot xa hoi rat khoan dung. Ngoi nha th au tien Abu Dhabi a c khanh thanh nam 1963 bi chnh ong hoang qua co Sheikh Shakbout, luc ay la nha cai tr cua Abu Dhabi".

Ben canh Cong Giao, cac anh em ai ket cung co cac nha th khap Cac Tieu Vng Quoc A Rap Thong Nhat, cha ke cac ton giao khac nh An giao va ao Sikh.

Theo c Cha Hilder, du co nhng d biet ve t do ton giao, nhng nguyen s kien ngi Cong Giao c phep thc hanh ton giao cua mnh ma khong b mot ac y nao cung la ieu ang ca ngi. Ngai noi: "La c dan cua at nc, chung toi phai tuan theo luat phap va t phap cua ho, mot ieu cung ung oi vi bat c quoc gia nao khac".

Nhan dp nay, c Cha Hilder ca ngi cac co gang oi thoai cua c Phanxico. Theo Ngai ay khong phai la cuoc oi thoai Hoi Giao Kito giao au tien cua c Phanxico. Nam 2017, khi tham d mot hoi ngh ton giao Cairo, Ai cap, ngai a tuyen bo ro rang: "Chung ta mot lan na hay noi tieng 'khong' cng quyet va ro rang oi vi moi hnh thc bao ong, tra thu, va ky th thc hien di danh ton giao va nhan danh Thien Chua".

"Thanh th, t cau noi tren, ta biet rang qua oi thoai, nhieu ieu co the at ti va c Giao Hoang Phanxico la mot ai s ch thc cua hoa bnh, ngai a can am vt qua cac bien gii, phat huy nhng cuoc gap g ch than vi cac nha lanh ao ton giao, nguyen thu quoc gia va cac to chc nhan ao trong the gii Arap. Ngai a tham mot so nuc Hoi Giao chnh... Ngai tiep tuc s menh nay e m man cuoc oi thoai va giai quyet cac cang thang mot so nc gia ngi Hoi giao va Kito giao".

c cha cho rang trong cac cuoc gap g nh the, cac quan iem ton giao c chia se, khong nham at ra mot muc tieu nhng at c s ong thuan co the nh hnh cho cac hanh ong se em lai thay oi trong "t duy" va "cach nhn" ni ngi bnh thng. "Tat ca chung ta eu muon co hoa bnh, o la tieu chuan nhan ao can ban au tien, va chung ta song trong hoa bnh vi ngi lan can bat ke ton giao, tn ngng hay sac toc cua ho. Bat ke la ngi Kito hu song gia ngi Hoi giao hay ngi Hoi giao song gia cac Kito hu, chung ta eu phai hoc e song hoa hp vi nhau".

oi vi thien kien cho rang Hoi giao bat tng hp vi nhan quyen, t do cua con ngi, dan chu, c Cha Hilder cho rang a song 1 nc Hoi Giao hn 1 thap nien nay, ngai thay khong ung nh the. Le d nhien co mot so quan niem sai lam va y thc he lien quan vi Hoi giao va v the, cuoc oi thoai lien ton la ieu can thiet. Mot so tap tuc van hoa b hieu lam la thc hanh Hoi giao va ay la ieu nhieu hoi ngh va cac cuoc hoi thao nham sa cha.

c cha Hilder cung hy vong rang chuyen vieng tham cua c Phanxico se giup cai thien so phan cua cac cong ong thieu so Kito giao. Ngai tha nhan rang tai cac nc trong vung, b chien tranh lam cho tan hoang, nhieu cong ong thieu so Kito giao phai chu nhieu tan khoc. Nhng ieu cung ung la cac cong ong thieu so Hoi giao cung cung chung so phan; thanh th ay khong phai la chien tranh ton giao, nhng la nhng y thc he lam lan tan cong ngi vo toi nhan danh ton giao. c Phanxico nhieu lan to cao cac hanh ong ay va cc lc bac bo chung bang tieng "khong" ro rang.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page