c Thanh Cha Phanxico

se tham Nhat ban vao thang 11 nam 2019

 

c Thanh Cha Phanxico se tham Nhat ban vao thang 11 nam 2019.

Hong Thuy

Panama (Vat. 23-01-2019) - Tren chuyen bay t Roma sang Panama, c Thanh Cha Phanxico cho biet ngai se tham Nhat ban vao thang 11 nam 2019.

Ngay 23 thang 01 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a len ng i Panama e tham d ai Hoi Gii Tre the gii ang dien ra t ngay 22 en 27 thang 1 nam 2019. Tren chuyen bay nay, c Thanh Cha a tra li cau hoi cua mot so phong vien.

Tham Nhat ban vao thang 11 nam 2019

Mot nha bao ngi Nhat a hoi c Thanh Cha xem ngai co chng trnh tham vieng nc Nhat khong, c Thanh Cha a tra li: "Toi se i Nhat vao thang 11, anh hay chuan b!". c Thanh Cha Phanxico a noi ngai cung muon tham Iraq nhng cac Giam muc a phng noi rang luc nay tnh hnh cha co an ninh.

Ngi di c chet tren bien

Mot n ky gia a a cho c Thanh Cha mot bc ve ve mot ngi di c tre tuoi a chet tren bien; cuon so hoc ba cua em c may dnh tren quan ao cua em. c Thanh Cha a xuc ong khi noi rang ngai muon noi ve ieu nay tren chuyen bay tr ve Roma.

"Cac bc tng s hai"

Tra li cho cau hoi cua phong vien ai Tg1 ve nhng bc tng c dng len e ngan chan nhng ngi t nan Tijuana, bien gii gia Mehico va Hoa ky, c Thanh Cha khang nh rang noi s hai lam cho chung ta ien khung va ngai mi goi oc bai viet "Cac bc tng s hai" tren bao Osservatore Romano (Quan sat vien Roma).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page