c Thanh Cha Phanxico,

ngi khong thch bc tng,

en tham d ai Hoi Gii Tre

vi nhng ngi ang sau bc tng

 

c Thanh Cha Phanxico, ngi khong thch bc tng, en tham d ai Hoi Gii Tre vi nhng ngi ang sau bc tng.

Ngoc Yen

Panama (Vat. 25-01-2019) - Tai Panama, mot ni xa anh en san khau cung co mot ai Hoi Gii Tre khong kem phan nao nhiet ang dien ra, o la nha tu cua Pacora, ni c Thanh Cha Phanxico c hanh phung vu sam hoi, ni ma rat nhieu ban tre vi mot qua kh bi tham tm kiem vong tay yeu thng va hy vong cua c Thanh Cha. Tai ay chung ta c nghe nhng cau chuyen cua ho.

Co mot the gii ang sau bc tng, the gii cua nhng ngi tre a dung sc nang ong cua tuoi tre gay ra nhng toi ac, the gii nay b ngan cach vi the gii khac bang mot bc tng cao mau xam, o la nha tu Las Garzas. Trong nha tu nay co 150 pham nhan chu yeu la tre v thanh nien.

Canh nho song

Nhng ngi tre ang thu an tu tai ay cung giong nh nhng ngi khac ong la tuoi. Khuon mat khong co vet nhan, oi mat va lan da en. Nhng nhng vet nhan c dau an ben trong vi nhng cai nhn canh giac trc nhng v khach vieng tham. Ho la nhng ngi thc ra cha u tuoi e hieu het nhng g ho a gay au kho cho ngi khac. Nhng trong nhng ngay nay co mot ieu mi me cho tat ca: c Thanh Cha Phanxico en tham ho.

Mot ai Hoi Gii Tre ben trong

Mot so cac ban ang tap hat nhng bai hat se c c hanh trong phung vu sam hoi. Ho la nhng thieu nien khong the i en Panama hoa chung niem vui vi bau kh cua ai Hoi Gii Tre ang dien ra trong nhng ngay nay va chnh c Thanh Cha Phanxico se en e tham gia le hoi vi ho. Khi tin nay c cong bo, ba Emma Alba Tejada, giam oc cua nha tu quoc gia tre v thanh nien Panama cho biet moi ngi khong lay lam hng khi cho lam. Ba Emma giai thch: "Bi v khong phai tat ca cac tu nhan la ngi Cong giao; mot so la Tin lanh, ho khong tin vao c Thanh Cha, vao c Trinh n Maria. Noi tom lai co rat t ngi muon tham gia".

Thay oi oc ao

Ba giam oc cho biet tuy nhien ba va nhng ngi co trach nhiem khong nan ch trc thai o cua ho. Nha tu nay a c Unicef cong nhan xuat sac va c EU tai tr v a co phng phap cham soc va tai hoa nhap tot cho cac tu nhan. Ba noi: "Chung toi giai thch vi ho rang c Thanh Cha ti ay khong ch noi chuyen vi nhng ngi Cong giao, nhng e trao ban mot s iep tnh yeu va hoa bnh, cua hy vong, ieu ma ho ang can. Mot cong viec ay kho khan nhng cuoi cung chung toi a chng kien mot s thay oi oc ao". Cuoi cung a co ket qua; Francisco, 21 tuoi, mot ngi trong so 150 ngi ang phai thu an tu tai ay, mot ngi phai mang an tu rat nang v nhng toi ac a gay ra la mot trong 3 ngi se xng toi vi c Thanh Cha.

Cuoc song mi

Chnh Francisco la ngi a xin giam oc c xng toi vi c Thanh Cha, anh noi: "Toi can thay oi cuoc song toi, toi can mot s thay oi". Anh la mot trong so nhng ngi khac ch i t do ch e bao thu nhng ngi a a anh vao tu. Nhng bay gi giac m bao thu a tr thanh ieu tng tng gia vong tay cua c Thanh Cha; anh noi "mot trang mi c lat".

Xay dng vt tren bc tng

Tren mot bc tng cua cac van phong co mot anh mau hnh mot cay ln vi nhng hang ch c viet t goc en canh: "Hay bat au vi muc tieu trong tam tr", "u tien cho ieu chnh yeu", "Co gang hieu ngi khac trc khi c hieu"... ay la cac bc e thay oi cuoc song co gia tr thieng lieng. ay co nhng cuoc i ma trong qua kh ho a trai qua nhng cn ac mong, cung co nhng ngi lam viec e xua i noi kinh hoang a trai qua, tan dung thi gian vang con lai cua tuoi tre. Va e co the thc hien ieu nay cac chang trai cua Las Garzas moi ngay troi qua s dung cai au, oi ban tay e sang tao ra nhng ieu mi me. Tren mot bc tng mot phong khac, bui khong xoa i hang ch "Ch nhng ai xay dng tren mot y tng, xay dng cho vnh cu". Ngay th sau 25 thang 01 nam 2019 ho, nhng ngi se c gap c Thanh Cha Phanxico, ngi khong bao gi thch cac bc tng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page