S iep c Thanh Cha gi gii tre the gii

nhan ngay Gii Tre The Gii

nam 2019 tai Panama

 

S iep c Thanh Cha gi gii tre the gii nhan ngay Gii Tre The Gii nam 2019 tai Panama.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 21-11-2018) - S iep c Thanh Cha gi gii tre nhan dp Ngay Gii Tre The Gii lan th 34

tai Panama, t 22 ti 27 thang Gieng nam 2019:

 

Cac ngi tre than men,

Ngay Gii Tre The Gii ang en nhanh. No se c to chc tai Panama vao Thang Gieng va chu e la li ap tra cua c Maria oi vi li mi goi cua Thien Chua: "Toi la n ty cua Chua. Xin lam cho toi theo li ngai noi" (Lc 1:38).

Li le cua ngai la tieng "xin vang" can am va quang ai. No la cau tra li tch cc cua mot ngi hieu ro b nhiem cua n goi: i qua con ngi mnh va at mnh vao the phuc vu ngi khac. i song chung ta ch tm c y ngha trong viec phuc vu Thien Chua va ngi khac.

Co nhieu ngi tre, ca ngi tin lan ngi khong tin, nhng ngi khi ti cuoi giai oan hoc tap cua ho, cam thay uc nguyen lam mot ieu g o cho nhng ngi ang chu au kho. ay la mot sc manh ni ngi tre, mot sc manh ma tat ca chung con eu co. No la mot sc manh co the thay oi the gii. No la mot cuoc cach mang co the lat nhao cac the lc manh me ang tung hoanh trong the gii cua chung ta. No la "cuoc cach mang" phuc vu.

at mnh vao viec phuc vu ngi khac khong ch co ngha la san sang hanh ong. No cung co ngha la the chuyen van vi Thien Chua vi mot thai o lang nghe, y het c Maria. Ngai lang nghe ieu thien than noi vi ngai va sau o ap li. Chnh nh lien ket vi Thien Chua trong im lang cua coi long ma chung ta kham pha ra can tnh cua mnh va n goi ma Thien Chua ang ngo cung chung ta. n goi nay co the c dien ta nhieu cach: trong hon nhan, trong i song thanh hien, trong chc linh muc... Tat ca eu la nhng cach bc theo Chua Giesu. ieu quan trong la kham pha ra ieu Thien Chua muon ni chung ta va can am u e noi "xin vang".

c Maria la mot phu n hanh phuc, va s d nh the la v ngai ap lai Thien Chua mot cach quang ai va m long mnh ra on nhan ke hoach Thien Chua danh cho mnh. Khi Thien Chua co mot e ngh vi chung ta, nh e ngh Ngi danh cho c Maria, th e ngh nay khong he nham dap tat cac giac m cua ta, nhng khi ong cac hoai bao cua ta. Cac e ngh nh e ngh nay nham lam cho cuoc i chung ta sinh hoa trai va lam phat sinh nhieu nu ci va nhng coi long hanh phuc. ap li Thien Chua mot cach tch cc la bc i bc au tien hng ti viec tr thanh hanh phuc va hng ti viec lam nhieu ngi khac hanh phuc.

Cac ngi tre than men, hay can am, hay i vao chnh cac con va tha vi Chua: "Chua muon con lam g?" Hay e Thien Chua tra li cac con. Sau o, cac con se thay i cac con bien oi va tran ay niem vui.

Vi Ngay Gii Tre The Gii sap en trong tam mat, Cha mi goi tat ca cac con chuan b cho no bang cach theo doi va d phan vao cac sang kien ang dien ra. Chung se giup cac con tren ng dan ti muc tieu nay. Xin c Me vi cac con trong cuoc hanh hng nay, va xin gng sang cua ngai khuyen khch cac con can am va quang ai trong ap tra cua cac con.

Chuc cac con mot cuoc hanh trnh tot ep tren ng ti Panama! Va, lam n, ng quen cau nguyen cho cha. Hen sm c gap cac con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page