"AveJmj":

Hng ve Panama vi chuoi Man Coi

 

"AveJmj": Hng ve Panama vi chuoi Man Coi.

Bethlehem (WH 23-02-2018) - Mot trieu ri trang hat, do cac gia nh ngheo Bethlehem lam, se c gi en nhng ban tre ang chuan b cho Ngay Gii tre The gii Panama. ay la d an do Hiep hoi Saint-Jean-Marie Vianney Lausanne (Thu S) va Caritas Jerusalem phat ong nham khuyen khch ngi tre cau nguyen cho hoa bnh.

D an nay co ten goi "AveJmj", c c cha Pierre Burcher, nguyen Giam muc giao phan Reykjavik (Iceland), khuyen khch, trong boi canh chuan b cho s kien ln cua gii tre ma Hiep hoi Saint-Jean-Marie Vianney Lausanne va Caritas Jerusalem ang hng ti.

c cha Burcher giai thch: "Chung toi quyet nh at ten cho d an la AveJmj, trong o Ave la ten cua kinh Knh Mng, con Jmj va la t viet tat (tieng Tay Ban Nha) cua Ngay Gii tre The gii, va la nhng mau t au cua Danh thanh Chua Giesu, Me Maria va Thanh Giuse". c cha noi them, sang kien nay c lay cam hng t li keu goi cua c Thanh Cha: "Hay cau nguyen cho hoa bnh tren the gii va ac biet cho Gierusalem va Trung ong".

(Nguon: http://www.laityfamilylife.va)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page