Bao cao ve tnh trang b bach hai

cua cac tn hu Kito tren the gii

 

Bao cao ve tnh trang b bach hai cua cac tn hu Kito tren the gii.

Strasbourg [AFP 25/1/2011] - Mot ban bao cao cua mot to chc Tin lanh trnh bay trc Hoi ong Au Chau cho thay cac tn hu Kito tai Bac Han la nhng ngi ang b bach hai nhieu nht tren the gii.

Hom th Ba 25 thang 1 nam 2011, Hiep Hoi Tin lanh the gii co ten la "Nhng canh ca m ra" a e trnh len Ngh Vien Au Chau co tru s tai Strasbourg Phap quoc mot ban bao cao ve tnh trang b bach hai cua cac tn hu Kito tren the gii.

ng au danh sach cac tn hu Kito b bach hai la cac tn hu Kito tai Bac Han. Ban bao cao noi rang trong nam 2010, tai Bac Han co hang tram tn hu Kito b bat gi. Mot so b giet chet va mot so b a vao cac trai tu danh cho cac tu nhan chnh tr.

Theo ban phuc trnh, sau Bac Han, cac nc nh Iran, Afghanistan va A rap Saudi la ba nc co nhng thanh tch toi te nht ve cac cuoc bao ong chong lai cac cong ong Kito.

Hiep hoi "Nhng canh ca m ra" neu len nhng vu bat gi hang loat tai Iran la ni cac tn hu Kito b xem mot thieu so nho ke t sau cuoc bau c ay tranh cai dao thang 2 nam 2009.

Tuy nhien, hiep hoi "Nhng canh ca m ra" ghi nhan co s tien bo tai Mauritania va Trung Quoc la ni ma cac nhom ton giao c phep tham gia tch cc hn vao lanh vc xa hoi, nhng vi ieu kien la khong c gay nguy hai cho s "hai hoa va on nh xa hoi". Ong Michel Varton, chu tch cua chi nhanh "Nhng canh ca m ra" tai Phap, noi rang tai Trung Quoc, "cac vu bat gi t xay ra hn, co le nh s ci m kinh te".

Trong danh sach cac nc co bach hai cac tn hu Kito, Hiep hoi "Nhng canh ca m ra" xep nc Nga vao hang th 50.

Rieng cac cuoc bao ong chong cac tn hu Kito tai Can va Trung ong se la e tai cua mot cuoc thao luan khan cap tai Ngh Vien Au Chau vao ngay th nam 27 thang Gieng nam 2011.

Hoi tuan qua, Uy ban cac bo trng cua Hoi ong Au Chau a thong qua mot ngh quyet len an "moi hnh thc khch ong han thu ton giao va bao ong".

Cung trong tuan qua, Ngh Vien Au Chau a bay to quan ngai ve "s gia tang cac hanh vi bat khoan nhng va an ap cung nh nhng cuoc bao ong chong cac cong ong Kito, nht la tai cac nc Phi Chau, A chau va Trung ong".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page