S iep cua c Thanh Cha

nhan ngay Truyen Thong xa hoi lan th 45

 

S iep cua c Thanh Cha nhan ngay Truyen Thong xa hoi lan th 45.

Vatican (SD 24-1-2011) - Hom 24 thang 1 nam 2011, le thanh Phanxico e Sale, bon mang cac ky gia Cong Giao, S iep cua c Thanh Cha Bien c 16 nhan ngay the gii truyen thong xa hoi lan th 45 a c cong bo vi chu e: "S that, viec loan bao va i song chan chnh trong thi ai ky thuat so (digital)".

Ngay The gii truyen thong xa hoi se c c hanh vao chua nhat 5 thang 6 nam 2011.

Trong s iep, c Thanh Cha phan tch nhng iem tch cc va nhng rui ro, nguy hiem cung nh nhng thai o can tranh trong thi ai thong tin ky thuat so, ac biet la oi vi nhng ngi s dung mang xa hoi (Social Network). S truyen thong qua cac phng tien toi tan nay ang co xu hng khong phai ch la s trao oi d kien, nhng ngay cang tr thanh mot s chia se. Trong s thong tin ay, co mot so gii han, o la tnh chat khong khach quan gia s giao tac, xu hng ch thong truyen mot so kha canh trong the gii noi tam cua mnh, nguy c ri vao mot loai kien tao hnh anh ban than co the a ti s t man nguyen".

Trong boi canh o, "ngi tre ngay nay song s thay oi truyen thong vi tat ca nhng lo au, nhng mau thuan va s sang tao von la mot ac iem cua nhng ngi hang hai va to mo ci m oi vi nhng kinh nghiem mi trong cuoc song".

S iep cua c Thanh Cha co oan viet: "S hien dien trong cac moi trng tiem the cua cac mang xa hoi co the la mot dau ch s tm kiem thanh thc nhng cuoc gap g gia ban than vi tha nhan, neu ta quan tam tranh nhng nguy hiem, nhng ngi tron chay trong mot th the gii song song, hoac nghien ngap the gii tiem the".

c Thanh Cha ghi nhan rang ky thuat mi lam cho con ngi gap nhau vt len tren nhng ranh gii cua khong gian va van hoa, khi mao mot the gii hoan toan mi me cua nhng tnh ban tiem the.. Nhng c may ln nay cung bao gom mot s y thc ve nhng rui ro co the xay ra. Ai la tha nhan cua toi trong the gii mi nh the? Phai chang co nguy c bt hien dien vi nhng ngi chung ta gap g trong i song hang ngay cua ta? Phai chang co nguy c lang tr hn, v s chu y cua chung ta b phan tan va b thu hut vao mot the gii "khac" vi the gii chung ta ang song?"

c Thanh Cha nhac nh rang "Ca trong thi ai ky thuat so, moi ngi c at trc s can thiet phai la mot chan thanh va suy t.. co mot cach thc hien dien theo tinh than Kito ca trong the gii ky thuat so: loi song ay c cu the hoa trong s thong truyen lng thien va ci m, co tinh than trach nhiem va ton trong tha nhan. Thong truyen Tin Mng qua cac phng tien truyen thong mi co ngha la khong nhng a cac noi dung ton giao ro rang vao trong cac dien an cua cac phng tien khac nhau, nhng con co ngha la lam chng ta phu hp vi cuoc song, vi can tnh cua mnh tren mang, va trong cach thc thong truyen, chon la, nhng s thch u tien, nhng phan oan hoan toan phu hp vi Tin Mng, ca khi ngi ta khong noi ve Tin Mng mot cach minh nhien".

Trong viec lam chng ta Tin Mng tren Internet, c Thanh Cha nhac nh: "Trc tien chung ta phai y thc rang chan ly ma chung ta tm cach chia se khong kn muc gia tr t s "noi tieng" hoac t so lng s chu y no thu hut c. Chung ta phai pho bien chan ly tron ven, toan dien, thay v lam cho noi c ngi ta chap nhan bang cach "boc ng" cho no. Chan ly phai tr thanh lng thc hang ngay ch khong phai ch la mot s thu hut nhat thi. Chan ly Tin Mng khong phai la ieu co the tr thanh o vat tieu thu, hoac mot s vui hng hi ht, nhng la mot hong an oi phai co s t nguyen ap tra." (SD 24-1-2011)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page