Huan c cua TC Beneito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

vao Tra Chua Nhat 28/10/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin vao Tra Chua Nhat 28 thang 10 nam 2007: ngay Le phong chan phc cho 498 v t ao Tay Ban Nha, tai Quang Trng Thanh Phero, Roma.

(Radio Veritas Asia 29/10/2007) - Luc 10 gi sang Chua Nhat, ngay 28-10-2007, c Hong Y Jose Saraiva Martins, Tong Trng Bo Phong Thanh, a chu s le phong chan phc cho 498 v t ao Tay Ban Nha trc them en th thanh Phero.

Cung ong te thanh le, co 75 Hong Y Tong Giam Muc va Giam Muc Tay Ban Nha, vi s tham d cua hn 300,000 tn hu, trong so nay co khoang 30,000 tn hu thuoc cac oan hanh hng chnh thc cua moi giao phan Tay Ban Nha en Roma. ac biet, trong so cac tn hu hanh hng Tay Ban Nha nay, co 2,000 than nhan cua cac v t ao. Thanh le cung c ai phat thanh truyen hnh "Li Hang Song" cua Me Angelica ben Hoa Ky, chieu trc tiep cho tn hu toan Hoa Ky va toan My chau Latinh.

Giang trong Thanh Le Phong Chan Phc ngay 28/10/2007, tai Quang Trng Thanh Phero Roma, c Hong Y Jose Saraiva Martins, a nhac rang nhng ngi kito can song mot cach an khp vi c Tin, khong b cam thi hanh nhng bon phan nham gop phan vao cong ch. c Hong Y a nhan manh them rang le phong chan phc cho cac v T ao nam n ngi Tay Ban Nha, b giet chet trong khoang thi gian t nam 1936-1937, bi nhng ngi thuoc ang cong hoa Tay Ban Nha, la mot bien co lch s... Nhng v T ao khong phai la "phan gia tai" cua rieng mot giao phan hay cua rieng mot quoc gia ma thoi, nhng thuoc ve toan the gii va toan the giao hoi pho quat."

Tng cung nen nhac lai ay rang trong cac ngay qua, co mot so bao ch cho rang le phong chan phc cho 498 v t ao Tay Ban Nha, ngay 28 thang 10 nam 2007, co y chong lai chnh quyen cua ang xa hoi, v trung vi ngay ky niem cua ang nay.

Tra li mot cuoc phong van cua nhat bao "Cong Hoa", xuat ban tai Italia, so ra ngay 26 thang 10 nam 2007, c Hong Y Julian Heranz, ngi Tay Ban Nha, nguyen Chu tch Hoi ong Toa thanh chuyen giai thch cac van ban luat khang nh rang le phong chan phc khong co y ngha chnh tr nao. V the ai gan cho no y ngha chnh tr la xuyen tac s that.

Linh Muc Juan Antonio Martinez, Tong th ky Hoi ong Giam Muc Tay Ban Nha cho biet: hien Giao Hoi cung ang cho ieu tra va thu thap ho s lien quan ti 2,000 vu t ao khac na.

Phan c Thanh Cha Beneito XVI, ngai a khong chu te Thanh Le Phong Chan Phc, theo quy nh mi do chnh ngai ban hanh. Nhng sau Thanh Le, en gi Tra, TC a xuat hien ni ca so Phong Lam Viec cua ngai noi vai li huan c ve cac v Tan Chan Phc, trc khi xng kinh Truyen Tin. TC a goi cac v T ao Tay Ban Nha la nhng "Mau Gng cua s Hoa Giai" va tha th cho nhng ke a bach hai cac v. Cac v Tan Chan Phc mi goi chung ta ng bao gi ngng dan than thc hien long nhan t, s hoa giai va s chung song hoa bnh.

TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Sang nay, tai quang trng thanh Phero, co 498 v t ao Tay Ban Nha a c cong bo la chan phc. Cac ngai a b giet chet trong nhng thap nien 30 cua the ky va qua. Toi cam ta c Hong Y Jose Saraiva Martins, tong trng bo phong thanh, a chu s Thanh Le va toi gi li chao than tnh en cac khach hanh hng hop nhau trong dp vui mng nay. Viec hom nay ghi vao so bo nhng v Chan Phc con so that ong nhng v t ao, chng to rang li chng tot cung bang gia mau khong phai la ieu ngoai thng ch danh rieng cho vai ca nhan, nhng la mot thc te thi s cho toan dan kito. That vay ay la nhng con ngi nam n, thuoc nhieu han tuoi khac nhau, thuoc nhieu n goi va hoan canh xa hoi khac nhau, nhng a tra gia bang chnh mang song mnh cho s trung thanh vi Chua Kito va vi giao hoi. Chung ta co the ap dung cho cac ngai nhng li sau ay cua thanh Phaolo Tong o, c oc len trong Phung Vu Chua Nhat (28 thang 10) nay. Thanh Phaolo a viet cho Timote nh sau: "Mau Cha sap o ra lam cua le va a en luc ven m nhng tam man che khuat. Cha a chien au trong cuoc chien chnh ang, Cha a ket thuc cuoc ua, va Cha a gi vng c tin" (2 Tim 4, 6-7). Luc b giam gi tai Roma, Thanh Phaolo thay cai chet en gan va tnh so cuoc i trong tinh than biet n va hy vong. Ngai gi c an bnh vi Thien Chua va vi chnh mnh; ngai an tam oi dien vi cai chet, vi y thc la a tieu hao tron ca cuoc i mot cach khong de gi, e phuc vu Tin Mng.

c danh mot cach ac biet cho cong cuoc dan than truyen giao, thang Mi ket thuc vi chng ta sang choi cua cac v t ao Tay Ban Nha, cung vi con so nhng v t ao va c phong chan phc ben Brazile va Ao Quoc, nh cac v Albertina Berkenbrock, Emmanuel Gomez Gonzales, Adilo Daronch, va Franz Jagerstatter. Mau gng cua cac v lam chng rang b tch Ra Toi oi buoc nhng ngi kito phai can am tham d vao viec pho bien Nc Chua, va cong tac vao o, neu can, bang hy sinh chnh mang song mnh. Chac rang khong phai tat ca eu c goi chu t ao bang viec o mau. Con co "viec t ao" khong o mau, nhng khong v o ma kem y ngha hn, giong nh viec "t ao" cua Celina Chludzinska Borzzcka, mot ngi v, mot ngi me trong gia nh, mot ngi goa bua va mot n tu, va c phong chan phc hom qua tai Roma: o chnh la chng ta am tham nhng anh hung cua biet bao ngi kito song Tin Mng mot cach khong thoa hiep, va chu toan bon phan va dan than mot cach quang ai vao viec phuc vu ngi ngheo. Viec t ao trong cuoc song bnh thng nh the la mot chng ta quan trong hn bao gi het trong nhng xa hoi tran tuc hoa cua thi chung ta. ay la cuoc chien "an hoa" cua tnh thong ma moi ngi kito, nh thanh Phaolo, phai dan than vao mot cach khong met moi; ay la cuoc chay ua e pho bien Tin Mng oi buoc chung ta dan than cho en mc chu chet. Nguyen xin c N ong Trinh, N Vng cac v T ao va la Ngoi sao cua viec rao giang Phuc Am, phu giup va nang chung ta.

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin roi ban phep lanh cho cac tn hu. Sau o, TC chao chuc cac nhom bang nhieu th tieng khac nhau.

Bang tieng Phap, TC noi nh sau: "Vi s tr giup cua c N ong Trinh Maria, c g anh ch em tr ve cung Chua va bc i moi ngay tren con ng thanh thien, nguon mach cua s t do va hanh phuc."

Bang tieng Anh, TC noi nh sau: "Phuc Am mi goi chung ta hay bo qua moi hnh thc t kieu va t ai, va hay bc i cach khiem ton trc nhan Thien Chua va cung vi anh ch em lan can. Le phong chan phc hom nay nhac nh chung ta ve tam quan trong cua viec khiem ton theo Chua, ca vi viec hy sinh mang song mnh cho c Tin".

D nhien, TC cung a dung tieng Tay Ban Nha ma chao chuc moi thanh phan phai oan en Roma d le Phong Chan Phc, va chao tat ca nhng ai theo doi buoi oc kinh Truyen Tin, qua cac phng tien Truyen Thanh va Truyen Hnh.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page