c Cha Giuse Vu Duy Thong

Noi Chuyen tai ai Chung Vien Ha Noi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Cha Giuse Vu Duy Thong Noi Chuyen tai ai Chung Vien Ha Noi.

Ha Noi, Viet Nam (9/10/2007) - Trong dp Hoi ong Giam muc Viet Nam hop tai Ha Noi, Ban Giam oc ai chung vien Ha Noi a mi c Cha Giuse Vu Duy Thong, Chu Tch Uy Ban Van Hoa Hoi ong Giam Muc Viet Nam, Giam muc phu ta tong giao phan Sai Gon, ti noi chuyen vi anh em chung sinh tai nha hoi ai chung vien vao chieu ngay 9.10.2007.


c Cha Giuse Vu Duy Thong, Chu Tch Uy Ban Van Hoa Hoi ong Giam Muc Viet Nam, Giam muc phu ta tong giao phan Sai Gon, Noi Chuyen tai ai Chung Vien Ha Noi.


Sau li gii thieu cua cha Pho Giam oc Giuse Nguyen Van Diem, c cha Giuse a tao nen mot an tng tnh cam than mat khi Ngai chao anh em chung sinh li chao than ai. Ngai con nh rat ro nhng k niem cua 3 nam ve trc, cung tai nha hoi nay, ngai a ti noi chuyen vi chung sinh. The nen, c cha gap lai chung sinh ma c co cam tng nh gap lai ngi nha.

c cha a chia se ve nhng thao thc, nhiem vu cua ngai trong Uy Ban Van Hoa Hoi ong Giam Muc Viet Nam la lam sao hoi nhap c tin Cong giao vao trong nen van hoa Viet Nam. Hoi nhap van hoa luon la mot u tien cua Giao hoi Cong giao v tam quan trong cua no nh li c co Giao hoang Gioan Phaolo II "Mot c tin khong tr thanh van hoa la mot c tin khong hoan toan c tiep nhan, khong c suy ngh thau ao, khong c song mot cach trung tn".

Theo c cha, hoi nhap van hoa (in-culturation) la ca mot qua trnh c tin Cong giao pho quat bc vao mot nen van hoa ac thu. c tin ay phai chap nhan "nhap the" nh Con Chua xuong the tr nen giong nh moi ngi ngoai tr toi loi; c tin ay cung phai mac lay mau nhiem "vt qua" nh hnh anh hat giong Tin Mng. Hat giong b chon vui vao long at, chu muc nat i, nhng lai am tham nay mam, ln len xanh ti va tro bong tru hat. Hoi nhap van hoa con la qua trnh "gan uc khi trong", c tin loai tr nhng me tn d oan, va ong thi tiep nhan nhng net tinh hoa cua mot nen van hoa va tao cho no nhng gia tr cao ca hn. Hoi nhap van hoa cung la mot chng trnh, bi v moi ngi, moi cong oan nhan loai khong ch song trong nhng nen van hoa, ma con la chu nhan cua nhng nen van hoa ay. Chung ta co the tao ra mot tien e van hoa e c tin t o c trien khai va ln len. Khi ay van hoa hoa quyen vi c tin tao nen nhng gia tr ep trong cuoc song nhan sinh.

c cha cung mi goi anh em chung sinh hay thao thc va thc hien ngay nhng chng trnh hoi nhap van hoa ngay t luc ang con ngoi ghe ai chung vien, e roi ay, moi chung sinh se va la nhng muc t nhan lanh nh long Chua mong c, va la nhng nha van hoa Cong giao Viet Nam.

Ket thuc bai noi chuyen, c cha dung hnh anh dong song ben l ben boi e dien ta sc song va moi quan he ho tng gia c tin va van hoa. Dong song cung nh cuoc song con ngi khong ngng troi chay. Nh dong song ben l ben boi em nc mat phu sa ti cho ruong ong sinh hoa trai, th c tin va van hoa trong dong chay cuoc i cung mang lai s ti mat va sc song cho con ngi.

Linh ao A ong keu mi moi ngi hay i ve pha mat tri moc e nhn thay anh sang tinh khoi va quen i cai bong m toi cua mnh. Chua Giesu Kito la mat tri cong chnh. Moi ngi chung ta cung c keu mi hng ve Ngai, bc en vi Ngai e on nhan s song, tnh yeu va quen i cai toi ch k cua mnh.

 

Nguyen Xuan Trng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page