Hoi ong Giam Muc Viet Nam

bat au Ky Hop ai Hoi Thng Nien tai Ha Noi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam bat au Ky Hop ai Hoi Thng Nien tai Ha Noi.

Ha Noi, Viet Nam (8/10/2007) - Cac c Giam Muc Viet Nam t khap moi mien Nam Bac Trung a co mat tai Ha Noi e tham d Ky Hop ai Hoi Thng Nien lan th 10 cua Hoi ong Giam Muc tai Toa Tong Giam Muc Ha Noi. Theo chng trnh, Khoa hop se c khai mac vao chieu ngay th Hai, mung 8 thang 10 nam 2007 va se keo dai en het ngay th Sau 12/10/2007.

Chng trnh ai hoi thng nien nam nay at trong tam vao 2 van e chnh: Bau Ban Thng vu Hoi ong Giam Muc nhiem ky 2007-2010 va ban hanh mot th chung ve van e Giao duc. ai hoi cung gop y va thao luan ve mot so van e nh:

- D thao ch dan ve ao tao linh muc cua cac ai chung vien Viet Nam.

- Gop y ban tra li Lineamenta cua Thng Hoi ong Giam Muc The gii ky 12 ve "Li Chua trong i song va s menh Giao Hoi" se dien ra tai Rome vao nam 2008.

- Chung quyet mot so ban dch Phung vu.

- Thao luan ve 50 nam thanh lap Hang Giao pham Viet nam (1960-2010).


c cha Phaolo Nguyen Van Hoa, Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, noi chuyen vi cac chung sinh cua ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi.


Quan tam ac biet en cac anh em chung sinh, nen sang ngay 08.10.2007, c cha Phaolo Nguyen Van Hoa, Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, nhan dp tham d ky hop Hoi ong Giam Muc Viet Nam, a en tham va chu te Thanh le tai Nguyen ng cua ai Chung Vien Ha Noi cung vi Ban giam oc va Ban giao s cua ai Chung Vien.

Trong bai giang ngan gon, c Cha a nhan nhu anh em chung sinh:

"Giao dan hom nay khong e y en trnh o giang thuyet hay oc to chc cua cac linh muc cho bang en i song va long quan tam cua cac linh muc oi vi moi ngi..."

Cuoi Thanh le Ngai a chuc lanh cho ai Chung Vien than yeu va mi goi moi ngi cau nguyen cho ky hop ai hoi lan nay cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam, mot cuoc hop quan trong vi nhieu oi thay ve nhan s cung nh cho s menh cua Giao Hoi tai Viet Nam trong thi gian ti.

Nguyen Chua Thanh Than tuon tran n khon ngoan va bnh an tren nhng v chu chan cua chung con.

c biet, ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi a bat au nien hoc mi 2007-2008. Cac c Giam Muc cung ac biet quan tam en cac chung sinh, moi ngi eu vui ve khi thay cac ai chung sinh hang say hoc tap va luon san sang phuc vu.

Sang Chua Nhat, ngay 07-10-2007, tat ca Chung sinh cua ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi a len ng i muc vu theo chng trnh ao tao cua nha trng. Ban truyen thong chung toi cung a co dp ong hanh vi cac thay en mot vai iem c phan cong cong tac.

ung 8h30 sang, chung toi cung 9 anh em c c i lam muc vu tai trng Nguyen nh Chieu. Toa lac tren ng Lac trung, quan Hai Ba Trng - Ha Noi, cach ai Chung Vien Ha Noi chng 5km ve hng nam, trng Nguyen nh Chieu la ni on nhan va nuoi day tre em khiem th t cac tnh thanh trong ca nc. Hien trng co 86 em noi tru va gan 50 em ngoai tru. ay cac em c hoc van hoa va nghe nghiep...

Va en ni, chung toi a c cac em on chao nh nhng ngi quen lau ngay gap lai. Than mat va ci m, vui ve va tre trung; o la nhng cam xuc ma toi cam nghiem c t ni ay. Khong nhng the cac em con khien toi i het ngac nhien nay en ngac nhien khac va ieu bat ng nhat van la nhng kha nang ve van nghe va am nhac cua cac em. c on chao bang mot buoi van nghe tuy gian d, n s, nhng khong thieu net chuyen nghiep, that tuyet vi!


Chung sinh cua ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi chuan b len ng i muc vu theo chng trnh ao tao cua nha trng.


Lui ve hau trng, bc vao mot can phong nho n s en khong ng, toi gap thay Thang, quan ly nha trng. Thay tam s "Toi rat tiec v hom nay ngi hi met nen khong ra chung vui cung vi cac ban... chung toi rat vui khi c on cac ban en ay vao nhng ngay chua nhat. Cung nh nam trc, cac ban a en vi thay tro chung toi bang tnh ngi, niem vui va tieng ci, cung nh s ci m gan gui cua cac ban... Chnh v vay chung toi van coi cac anh nh nhng ngi nha, la thanh vien cua ngoi trng nay. Moi sang chua nhat ca thay va tro chung toi eu mong ngong cac ban khi cha thay cac ban hien dien...".

Tam chia tay ngoi trng Nguyen nh Chieu than yeu, chung toi en khoa da lieu cua benh vien Bach Mai. Gap hai thay ang vui ve tham hoi va giup cac benh nhan nh la con chau ruot tht cua ho. Tinh than "phuc vu trong yeu thng" cua cac thay a tao c s tin tng ni moi ngi, nhat la nhng benh nhan.

ang hang say tro chuyen vi cac cu benh nhan, toi c gii thieu en tham mot mot benh nhan ac biet khoa huyet hoc, ch Anna Nguyen Th Mai, giao dan Giao phan Hng Hoa. Nghe toi hoi: "ch vao ay lau cha?", ch Mai rm rm nc mat tra li "con la sinh vien nam th nhat cua trng Cao ang Mau Giao Trung ng. Thang 12 nam ngoai (2006) con biet mnh b benh mau trang (bach huyet) va a vao benh vien. T o en nay chiec ging nho nay nh la ngoi nha cua con vay". Chan ch mot luc toi hoi: "Viec ieu tr chac ton nhieu lam, phai khong ch?".

Nhn xa xam ch noi: "Rat may la con co bao hiem, nhng cung ch c mot phan nho thoi, con phan chnh van la cua gia nh. Bnh quan mot ngay ton khoang khoang 1 trieu ong, thay a". Ch con cho chung toi biet them: "th Ba tuan nay (9-10-2007) con se len "ban mo" e cat la lach cung v can benh quai g nay... mong cac thay cau nguyen cho con".

Nghe en ay toi khong dam hoi k hn na v e ch se khong cam c nc mat khi ngh ve gia nh nen anh noi vai cau e thay oi bau khong kh...

Mi o thoi, ma a en gi tr lai nha trng roi. Nhn lai nhng benh nhan, nhn lai ch sinh vien nho be vi can benh tram kha, toi tham c mong cho ho c sm gap thay, gap thuoc, va nhat la gap c s giup tan tnh cua nhng tam long quang ai e cuoc song ho c nhe nhang va vi bt lo au...

 

Gioan nh Sn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page