Cac nha ao tao chung vien Viet Nam soan thao

chng trnh ao tao linh muc chung cho ca nc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac nha ao tao chung vien Viet Nam soan thao chng trnh ao tao linh muc chung cho ca nc.

Saigon, Viet Nam (UCAN VT03383.1463 Ngay 21-9-2007) - Cac nha ao tao t tat ca cac ai chung vien Viet Nam lan au tien soan thao mot chng trnh ao tao linh muc tng lai chung, nhan manh en s thanh thien, tri thc va phuc vu.

Chng trnh nay la muc chnh trong chng trnh ngh s ma 30 giam oc, trng khoa va giao s chung vien a thao luan trong cuoc hop hai nam mot lan c to chc t ngay 20-25/8/2007 tai ai Chung vien Sao Bien Nha Trang, cach Ha Noi 1,270 km ve pha nam.

"Chng trnh chung cho toan quoc nay nham ao tao cac linh muc tng lai ve cach c x tot, tri thc, tu c va cong tac muc vu e ho co the phuc vu Giao hoi Cong giao Viet Nam cach hu hieu", linh muc Giuse o Manh Hung, ng au ban soan thao phat bieu vi UCA News hom 11-9-2007.

ay la lan au tien cac nha ao tao soan thao mot chng trnh chung ve ao tao linh muc e ap dung cho tat ca cac chung vien trong nc, cha Hung, linh hng tai ai Chung vien Thanh Giuse Thanh pho Saigon. Ngai cho biet Hoi ong Giam muc Viet Nam muon co mot chng trnh chnh thc nh the, theo yeu cau cua Toa Thanh, nhng cho en nay van cha the lap c do nhng kho khan ma ho gap trong nc.

Cha Hung, con day than hoc tai ai Chung vien Thanh Giuse, cho biet ban thao gom bay chng nay c soan t nam 2005 va tap trung vao viec ao tao cac nha truyen giao se phuc vu Giao hoi va at nc nh la muc tieu cua viec ao tao linh muc.

Cha Hung noi, "cac linh muc can c ao tao e nen thanh trong muc vu", ong thi phat trien tnh nhay ben tr tue e hoc tap va lam viec hieu qua cho Giao hoi. Ngoai ra, cac ngai cung phai "tha thiet yeu thng va cham soc ngi ngheo", von chiem a so trong so 82 trieu dan Viet Nam.

Ngai cho biet mot so chung vien a a ra cac chng trnh thc tien giup cac linh muc tng lai song i phuc vu ngi ngheo. Chang han, cac chung sinh cua ngai hang tuan en vieng tham vieng 4 trung tam tre mo coi, tre ng pho, benh nhan ngheo va ngi b thiet thoi a phng.

Khi Viet Nam gia nhap nen kinh te th trng the gii, ngi dan gap nhng thach thc va anh hng tieu cc cua chu ngha tieu thu, chu ngha duy vat va chu ngha ca nhan, von lam ton hai cac gia tr truyen thong nh ao hieu, long trung thanh va tnh chan that, cha Hung noi. V the cac linh muc phai ay manh cac gia tr nay, ac biet la ch hieu va long nhan ai, ngai noi them.

Thanh pho Saigon, ni v linh muc noi chuyen vi UCA News, cach Ha Noi 1,710 km ve pha nam, la thanh pho ln nhat va la trung tam thng mai cua Viet Nam.

Cha Hung cho biet ban thao nay con quy nh cac linh muc tng lai can biet cach oi thoai vi ngi ngoai Cong giao va lam viec vi ho v li ch chung. Ngi Cong giao ch chiem 7% dan so Viet Nam. Viet Nam co nhieu ngi theo cac ton giao ln va tn ngng ban a, ngai lu y.

Cac nha ao tao chung vien tai cuoc hop nhat tr cho rang chng trnh ao tao can co cac giai oan tien chung vien, chung vien va hau chung vien. Cac tieu chung vien b ong ca sau nam 1975, khi at nc thong nhat. Trong hoan canh nay, cha Hung giai thch, cac ng sinh chung vien tham gia cac cuoc tnh tam hang thang va cac khoa hoc tai giao x trong nhieu nam, danh mot nam e song va hoc tap chung tai cac nha tap cua giao phan trc khi vao chung vien.

Cac chung sinh phai hoan tat chng trnh hoc chn nam mi c chu chc linh muc, cha Hung cho biet. Ho danh mot nam cho viec ao tao tu c, hai nam hoc triet hoc, mot nam th e tao cho ho co c hoi cung co n goi, bon nam hoc than hoc va mot nam lam cong tac muc vu tai giao x.

Trong 5 nam au sau khi chu chc linh muc, cac linh muc c tham gia cac khoa hoc nh ky ve kha nang lanh ao, quan ly giao x va i linh muc trong khi lam pho x. Sau o cac ngai tham d cac khoa thng huan hang nam tai giao phan, theo cha Hung.

Ngai cho biet ban thao nay se c trnh len cac giam muc Viet Nam trong cuoc hop thng nien vao thang 10. Sau o ban thao cuoi cung se c gi sang Toa Thanh xin chap thuan trc khi cac chung vien trong nc ap dung.

Mot linh muc day tai ai Chung vien Sao Bien noi vi UCA News rang can co mot chng trnh ao tao chung cho toan quoc, v cac chung vien ang thc hien chng trnh rieng cua mnh, von khac nhau ve noi dung va thi gian. Mot so chng trnh ch dai sau nam.

Theo so lieu thong ke cua Giao hoi, nam va qua co 1,093 chung sinh ang theo hoc tai sau ai chung vien Viet Nam.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page