Danh sach cac nan nhan b thiet mang

trong vu sap cau Can Th

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Danh sach cac nan nhan b thiet mang trong vu sap cau Can Th.

Can Th, Viet Nam (29/09/2007) - Tnh en 13 gi 30 chieu ngay 29/09/2007, tong cong a tm thay 48 nan nhan thiet mang trong vu sap cau Can Th. Hau het nhng nan nhan nay a c a ve tap trung tai Benh vien Quan y 121 va c ngi than xac nhan.

 

* Danh sach cac nan nhan con mat tch trong vu sap Cau Can Th tnh en ngay 29/09/2007:

1. Tran Van Hn - Cty Vnh Thnh - que xa My Hoa, huyen Bnh Minh, Vnh Long, (a tm thay t thi vao khoang 9h30 sang ngay 17-10-2007, v tr gia hai tru cau B15 va B14, nam sau di chan khoi be tong tren 3m ni nhp dan cau b sap.)

2. Nguyen Van Hai - Cty VSL - (a tm c thi the trong ong o nat vao sang ngay 3/10/2007)

3. Le Hoang Quoc Viet - Cty Vnh Thnh - (a tm c thi the trong ong o nat vao chieu ngay 3/10/2007)

 

* Danh sach nhng ngi t nan trong vu sap cau Can Th tnh en ngay 29/09/2007:


Nhng ngi me au long khi hay tin con cua mnh la nhng nan nhan trong vu sap cau Can Th.


Vnh Long: 35 ngi.

1. Tran Van Phuc, sinh nam 1977, Ap My Phc, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

2. Tran Van Hien, sinh nam 1973, To 6, ap My Thi, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

3. Nguyen Van Tam, sinh nam 1979, Ap Hng My 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

4. Bui Van Bon, sinh nam 1965, Ap Hng My 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

5. Nguyen Van Tung, sinh nam 1963, Ap My Thi 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

6. Nguyen Va Xt, sinh nam 1961, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

7. Le Minh Tan, sinh nam 1985, Ap My Thi 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

8. Bui Tan Loc, sinh nam 1976, Ap ong Hoa 1 xa ong Thanh, huyen Bnh Minh

9. Nguyen Van Tac, sinh nam 1972, Ap Thanh An, xa ong Thanh, huyen Bnh Minh

10. Nguyen Van Chnh, sinh nam 1970, Ap My Khanh 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

11. Le Van Ti, sinh nam 1962, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

12. Nguyen Van Nho, sinh nam 1974, Ap Hoa Bnh, xa Nguyen Van Thanh, huyen Bnh Minh

13. Huynh Van Luat, sinh nam 1985, Ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

14. Nguyen Van Thong, sinh nam 1971, Ap ong Thuan, xa ong Bnh, huyen Bnh Minh

15. Tran Ngoc Toan, sinh nam 1979, Ap Phu Ly 2, xa ong Bnh, huyen Bnh Minh

16. Pham Thanh Hung, sinh nam 1973, Ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

17. Trng Van Chot, sinh nam 1974, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

18. Nguyen Van Hao, sinh nam 1960, Ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

19. Le Van Lai, sinh nam 1959, Ap My Li, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

20. Lu Thanh ien, sinh nam 1991, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

21. Lu Tan Mai, sinh nam 1988, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

22. Nguyen Van Be, sinh nam 1952, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

23. Lu Hoang Phuc, sinh nam 1984, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

24. Nguyen Van Trang, sinh nam 1971, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

25. ang Van Soc, sinh nam 1976, Ap Phu Hu Tay, xa Phu Thnh, huyen Tam Bnh

26. Dng Van Khai, sinh nam 1980, Ap My Khanh 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

27. Le Van Thanh, sinh nam 1964, Ap Thanh c, xa Thanh Li, huyen Bnh Minh


Nhng ngi con au long khoc thng khi hay tin cha cua mnh a t nan trong vu sap cau Can Th.


28. Nguyen Van Mua, sinh nam 1976, Ap My Khanh 1, xa My Hoa , huyen Bnh Minh

29. Huynh Van Thanh, sinh nam 1981, Ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

30. ang Van Bay, sinh nam 1973, Ap My Hoa, xa Nguyen Van Thanh, huyen Bnh Minh

31. Nguyen Van ung, sinh nam 1973, Ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

32. Nguyen Van Toan, Ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

33. Nguyen Van Dung, sinh nam 1977, Ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

34. o Van Sau, Ap My Hoa Hng, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

35. Nguyen Van Tiep, Ap My Thi, xa My Hoa, huyen Bnh Minh

 

TP. Can Th: 2 ngi.

36. Nguyen Tan Hong, sinh nam 1973, So 843 phng Hng Phu, quan Cai Rang

37. Nguyen Hoang Em, sinh nam 1977, Ap ong Hien, xa ong Thuan, huyen C o

 

Quang Nam: 1 ngi.

38. Tran Quang Bnh, sinh nam 1984, To 7, Trng Xuan, Tam Ky

 

Ninh Bnh: 1 ngi.

39. Trng Quang Vien, sinh nam 1974, Khanh Hong, Yen Khanh

 

Quang Ngai: 1 ngi.

40. Le Hien Chng, sinh nam 1982, Tnh Bnh, Sn Tnh

 

An Giang: 1 ngi.

41. Le Van Bien, sinh nam 1965, a Phc, An Phu

 

Nam nh: 1 ngi.

42. Nguyen Van Tan, sinh nam 1983, Giao Ha, Giao Thuy

 

Ha Nam: 2 ngi.

43. Ngo The Anh, sinh nam 1979, Tnh Xa, Bnh Luc

44. Cu Van Sn

 

Ha Noi:

45. Nguyen Que Vinh, Ha Noi

 

Thanh Hoa:

46. Le Trach Hoa, sinh nam 1988, Xuan Phong, Xuan Tho, Thanh Hoa

 

Thai Bnh:

47. o nh Hng, sinh nam 1981, An Bnh, Kien Xng, Thai Bnh

 

Danh Sach c bo tuc them sau ngay 29/09/2007:

48. Nguyen Van ong, sinh nam 1990, ap My Hng 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh, Vnh Long

49. Pham Minh Quan, sinh nam 1958, xa My Hoa, huyen Bnh Minh, Vnh Long

50. Manh Hong Thai, sinh nam 1983, ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh, tnh Vnh Long (cong nhan thuoc nha thau VSL. Qua i tai benh vien 121 Can Th. Sau khi a c y bac s cha tr, nhng do thng tch qua nang nen a qua i sang ngay 1/10/2007)

51. Le Hoang Quoc Viet, sinh nam 1978, xa My Hoa, huyen Bnh Minh, Vnh Long. Thi the cua anh Viet nam sau di long at gia iem gay cua 2 tam be tong cot thep tru so 13 va 14. tm c thi the cua nan nhan luc 10h sang ngay 3/10/2007. en buoi tra, thi the nan nhan mi c a len mat at.

52. Nguyen Van Hai, sinh nam 1981, xa My Hoa, huyen Bnh Minh, Vnh Long. Nan nhan c phat hien chieu ngay 3/10/2007. Lc lng cu ho khan trng tm cach e a thi the ra khoi nhng tam be tong.

53. Nguyen Van Hoang, sinh nam 1981, ap My Hng 1, xa My Hoa, huyen Bnh Minh, tnh Vnh Long. Qua i vao toi ngay 3/10/2007, tai benh vien 121 Can Th, do b chan thng so nao va a chan thng.

54. Khoang 9h30 sang ngay 17-10-2007, lc lng tm kiem a phat hien xac nan nhan th 54 v tr gia hai tru cau B15 va B14, nam sau di chan khoi be tong tren 3m ni nhp dan cau b sap. en 11 gi 30, thi the nan nhan th 54 a c a ra va chuyen ve Benh vien Quan Y 121 ch kham nghiem t thi.

Theo Phong Vien Bao Lao ong tai Can Th, thi the nay rat co the la nan nhan Tran Van Hn (1972, ap My Thi 2, xa My Hoa, huyen Bnh Minh - Vnh Long). Theo ong Tran Van Thanh, anh trai cua nan nhan Hn th vao ngay nh menh, anh Hn co mang theo giay chng minh th trong ngi khi i lam.

Theo lc lng cu nan, oi chieu vi danh sach nan nhan mat tch th ay co the la nan nhan cuoi cung trong vu sap hai nhp dan cau Can Th khien 54 ngi chet va mat tch, 82 ngi b thng.

Nh vay, theo danh sach thong ke cua c quan chc nang, tnh en ngay 17/10/2007, tong cong a co 54 ngi t nan trong vu sap cau Can Th.

 

(Da theo ban tin cua Bao Lao ong ien T)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page