Th chung cua c cha Phanxico Xavie Nguyen Van Sang

giam muc giao phan Thai Bnh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th chung cua c cha Phanxico Xavie Nguyen Van Sang, giam muc giao phan Thai Bnh.

gi cong oan Dan Chua Giao phan trong va ngoai nc

ve cac le trong trong thang 10 nam 2007

 

Knh tha cac Cha,

Cac nam n tu s

Cac Chung sinh

Va anh ch em giao hu than men.

Trong thang 10 nam nay se dien ra nhieu s kien va le trong lien quan ti giao phan, nen toi xin gi ti anh ch em mot so y kien e chung ta cung c hanh cac le nghi cach sot sang va xng hp hn.

Trc het, thang 10 la thang Man Coi trong toan the Giao Hoi Cong giao. Trong thang 10 nay, ngi Cong giao khap ni eu lan hat Man Coi knh c Me ni thanh ng, trong cac gia nh, moi ni trong cac sinh hoat cua cuoc i.

Ve y ngha cau truc va ch li cua viec lan hat Man Coi, chung ta a e cap en nhieu lan va a c soi sang rat nhieu nh cac thong iep cua cac v Giao hoang, cac bai giang tr danh cua cac nha than hoc va ao c het moi ni moi thi.

Trc het, kinh lan hat Man Coi la mot kinh nguyen. Trong y nh cua ang sang lap la Thanh aminh, ngai muon dung li cau nguyen, nhat la trang hat Man Coi e ho phu cho ngai trong viec hoan cai be roi Cac-ta mien Bac nc Phap. ang khac, trc khi thanh lap dong cac anh em thuyet giao, dong aminh nam, ngai a sang lap dong aminh n nh mot dong chiem niem, chuyen lo cau nguyen, nhat la cau nguyen cho anh em mnh ang phai miet mai hi sinh chien au vat va tren canh ong truyen giao rong menh mong.

Sau na, lan hat Man Coi la cach the em chan ly Phuc Am vao cuoc song thng ngay, bang cach suy ngam cac mau nhiem cua cuoc i Chua Giesu va em ra thc hanh trong cuoc song cua moi ngi tn hu.

Th chung cua Hoi ong Giam Muc Cong giao Viet Nam cung nh e tai cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii nam nay (2007) eu nhan manh ti van e o.

Rieng vi giao phan Thai Bnh cung nh mot so giao phan thuoc anh hng dong aminh co truyen thong sieng nang lan hat Man Coi va co ca mot Ca van e lan hat Man Coi trong the.

V c Thanh Cha Gioan Phaolo II a co sang kien them 5 S Sang vao 15 mau nhiem cu, nen toi cho soan them cac ca van ve 5 S Sang e bo sung cho 15 Ca van Man Coi cu. Cac n tu trong giao phan, nhat la cac hoi oan con cai c Me, cac thanh nien nam n, cac huynh oan aminh v.v... phai co gang hoc thuoc Ca van e oc trong cac gi lan hat Man Coi, nhat la vao cac ngay Chu nhat le trong.

Cac linh muc, nam n tu s, cac giao ly vien phai u tien thc hien trc e lam gng roi khuyen khch moi ngi lam nh vay.

Mot bien co khac trong thang 10 nam nay (2007) la viec ai Hoi ong Giam Muc Viet Nam se hop tai Ha Noi t ngay 8 en ngay 12 thang 10 nam 2007. ay la mot s kien ln lao trong lch s Giao Hoi Viet Nam. Mac dau a c thiet lap t nam 1980, song nam nay la nam ai Hoi th 10 (c moi nam hop mot lan, va 3 nam lai hop ai Hoi).

Theo nh ngha: To chc nay co nhiem vu co vu tinh than lien i trong viec thi hanh muc vu, giao huan, phung t va hng dan Dan Chua chu toan s vu yeu thng va phuc vu; ong thi co vo nhng thien ch ma Giao Hoi muon cong hien cho moi ngi (Quy che 1b). Song trong hoat ong, Hoi ong Giam Muc ton trong quyen bnh cua cac Giam muc giao phan la quyen rieng biet, thong thng va trc tiep (Qui Che 5b).

ac biet trong ky hop ai Hoi nay thao luan en cac van e rat quan trong va quyet nh nhng hng i can thiet trong tng lai.

ai Hoi se bau ra Ban Thng vu mi, ban hanh mot Th Chung ve giao duc. Mong rang ai Hoi nay vi Ban Thng vu mi, cac Uy ban mi va cac quyet nh mi se bieu lo va ay manh s dan than cua Giao Hoi Viet Nam trong the gii hien tai, gop phan lam Giao Hoi c tien trien va at nc c vinh quang. Chung ta hay cau nguyen cho ai Hoi ong Giam Muc Viet Nam ky nay.

Bien co th 3 trong thang 10 nay la le Khanh Thanh va Cung Hien Nha th Chnh toa Thai Bnh. Cong trnh xay dng c khi cong t thang 12 nam 2005. Sau 3 nam tch cc hoat ong cua cac v co lien quan, nh li cau nguyen cua toan the Cong oan Dan Chua Thai Bnh trong va ngoai giao phan, Nha th Chnh Toa se c hoan thanh vao dp ai Hoi ong Giam Muc Viet Nam hop tai Ha Noi va d kien cac ngai se co mat trong buoi le cung hien trong the nay.

Toa Giam muc Thai Bnh xin mai tri an c Giam Muc Chanh Toa hien tai cua giao phan. Ngai khong quan tuoi gia, benh tat, a tat bat lo lang ngay em, ong gop tinh than vat chat vao cong trnh hung v nay.

Cac linh muc, nam n tu s, cac giao hu, an nhan trong ngoai giao phan a khong ngai gian kho, nang ma, ong gop vat chat t ong tien ba goa, ti cac khoan vien tr cua cac v hao tam a o mo hoi nc mat cho s nghiep.

ac biet, ghi n Cha x Nha th Chnh toa, cac ban chanh trng trum trng, an nhan trong x a hi sinh thi gi, cua cai, sc lc, tinh than vat chat e lam nen s nghiep nay.

Nhan ngay le Cung Hien va Khanh thanh nay, xin tran trong knh mi tat ca nhng ai co thanh tam thien ch vi giao phan trong va ngoai nc ti tham d. o la ngay vui, ngay le ln cua tat ca moi ngi, ac biet la anh ch em tn hu giao phan Thai Bnh. Chung toi se tao moi ieu kien e anh ch em c nhn tan mat, nghe tan tai ve cac le nghi trong the dien ra trong thanh ng.

Chung toi ch xin anh ch em gi c trat t, an toan giao thong ng pho va khu vc Toa Giam Muc, trong ngoai ngoi Thanh ng, di s ch dan cua Ban Trat t va Ban To chc. Tuyet oi gi ve sinh chung, nhat la khong e cho bat c ai lam roi trat t hoac li dung c hoi e truc li hoac phuc vu cho y o ca nhan khac. Nha th Chnh Toa Thai Bnh khiem ton toa lac ni ay, gia thanh pho hien ai, xa hoi van minh, the gii tien bo nay, se la ni quy chieu cac cac tieu chuan ao c cho moi ngi tuan theo. Ni ay khong nhng ch giao huan va nuoi dng con ngi, lam nen con ngi ly tng, ma con lam tro sinh con ngi thanh, con ngi lam con Thien Chua, ang hng hanh phuc tuyet oi muon i.

Chung ta hay tien ti Thanh ng Chnh Toa Thai Bnh, thay ngay nha th co e cau th ni gieng Ra toi:

 

Nh vang bong trang la xanh

Mng em ra toi nhan danh Chua Tri

Lam con Thien Chua Ba Ngoi

Lam con Hoi Thanh muon i quang vinh.

(Bach Lap)

 

Gi ay, chung ta het thay hay ca len bai ca mi vi ieu hat cung an theo li Thanh vnh 23 rang:

 

Chua lam chu trai at cung muon vat muon loai.

Lam chu hoan cau vi toan the dan c,

Nen trai at Ngi dng tren biet ca,

at vng vang tren lan nc menh mong.

Ai c len nui Chua?

Ai c trong en thanh cua Ngi?

o la ke tay sach long thanh,

Chang me theo ngau tng,

Khong the gian the doi.

Ngi ay se c Chua ban phuc lanh,

c Thien Chua cu o thng cong xng ang.

ay chnh la dong doi nhng ke kiem tm Ngi.

Tm thanh nhan Thien Chua nha Gia-cop.

Hi ca en, hay cat cao len,

Cao len na, hi ca en co knh,

e c Vua vinh hien ng vao.

c Vua vinh hien o la ai?

La c Chua manh me oai hung,

c Chua oai hung khi xuat tran.

Hi ca en, hay cat cao len,

Cao len na, hi ca en co knh,

e c Vua vinh hien ng vao.

c Vua vinh hien o la ai?

La Chua Te can khon:

Chnh Ngi la c Vua vinh hien.

(Tv 23)

 

Nha th Chnh toa Thai Bnh vi tc hieu Thanh Tam Chua Giesu, nen chung ta hay cau xin:

 

Trai Tim Chua Giesu la en ai Chua Tri

cung la Ca Thien ang.

Trai Tim Chua Giesu la Vua long moi ngi

cung la chon phai hng ve thay thay.

Xin Chua Thng xot chung con. Amen.

 

Thai Bnh ngay 20/9/2007

+ F.X. Nguyen Van Sang

Giam Muc Giao phan Thai Bnh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page