Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat mung 09/09/2007 tai Ao quoc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat mung 09 thang 09 nam 2007 tai Ao quoc.

(Radio Veritas Asia 10/09/2007) - Quy v va cac ban than men. Tra Chua Nhat, mung 9 thang 9 nam 2007, c Thanh Cha Beneito XVI ang vieng tham tai thu o Viena, Ao Quoc. Cuoi Thanh Le do chnh ngai chu te vao sang Chua Nhat tai Nha Th Chnh Toa Thanh Tephano thu o Viena, TC noi vai li huan c roi hat kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Sang Chua Nhat nay, toi co kinh nghiem het sc tot ep c cung vi tat ca anh ch em c hanh Ngay cua Chua mot cach xng ang, ben trong Nha Th Chnh Toa uy nghi dang knh Thanh Tephano. Nghi thc c hanh Thanh The trong khung canh xng ang, giup chung ta y thc ve s cao ca vo cung cua Hong an ma Thien Chua ban cho chung ta trong Thanh Le. Chnh nh the ma chung ta c gan gui vi nhau va cam nghiem niem vui cua Thien Chua. V the, Toi het long biet n tat ca nhng ai gop phan tao ra bau kh giup cam nghiem s hien dien cua Thien Chua, qua viec tch cc giup chuan b trc va sau o giup cho viec C Hanh Phung Vu c dien tien tot ep, hoac qua viec tham d vao cac Mau Nhiem thanh. Toi that long cam n tat ca anh ch em!

Trong bai giang Thanh Le, Toi a co gang noi len vai ieu ve y ngha cua Ngay Chua Nhat, va ve y ngha bai phuc am Chua Nhat nay; Toi ngh rang nhng giai thch o a co the giup kham pha rang Tnh yeu Thien Chua, --- ang a lieu mat mang song mnh v chung ta, va a trao nop chnh mnh cho chung ta, --- (rang Tnh Yeu Thien Chua) ban cho chung ta s t do noi tam, e hy sinh chu mat mang song mnh, va nh the gap lai s song ch thc. S tham d vao tnh yeu Chua a ban cho Me Maria sc manh e tha Vang khong de gi. Trc Tnh yeu ay ton trong va te nh cua Thien Chua, --- ang ch i s cong tac t do cua tao vat e thc hien d an cu roi, --- c N ong trinh Maria khong con do d na va pho thac chnh mnh trong tay Thien Chua, e thc hien d an cao ca va cha bao gi co. Vi thai o hoan toan san sang, tron ven ci m trong tam hon va khong con no le cho chnh mnh, Me Maria a san sang e cho Thien Chua o xuong tran ay tam hon Me ay Tnh Yeu, va Chua Thanh Than. Va nh the Me Maria, ngi n khiem ha, a co the tiep nhan ni chnh mnh Con Thien Chua, va trao ban lai cho the gian ang cu the ma Me a lanh nhan trc o.

Trong C Hanh Thanh The, Con Thien Chua a c ban cho chung ta. Ai a rc le, th gi ay ang ac biet mang trong mnh Chua Phuc Sinh. Nh Me Maria a cu mang trong cung long Me mot hu the con ngi con non yeu, mot hu the hoan toan tuy thuoc vao tnh yeu cua mot ngi me, th cung the Chua Kito, di hnh banh, a ban chnh mnh cho chung ta, tha anh em rat than men. Chung ta hay yeu men Chua Giesu, ang trao ban hoan toan chnh mnh trong tay chung ta. Chung ta hay yeu men Chua, nh Me Maria a yeu Chua. Chung ta hay mang Chua en cho con ngi, nh Me Maria a mang Chua en cho Ba Elisabeth, va gi ra s nhay mng va niem vui. c N ong Trinh a ban cho Ngoi Li Thien Chua mot than xac con ngi, ngo hau Chua co the bc vao trong the gian. Chung ta cung vay, chung ta hay cho Chua than xac chung ta. Chung ta hay lam cho than xac chung ta tr thanh dung cu cua tnh yeu Chua moi ngay mot hn, tr thanh en th cua Chua Thanh Than. Chung ta hay mang Ngay Chua Nhat va Hong An Thanh The bao la cua Chua en trong the gian!

Chung ta hay xin Me Maria day chung ta biet tr nen giong nh Me, c t do khoi lam no le cho ban than, e san sang gap Thien Chua, ang la s t do that, la s song that va la niem vui ch thc va vng ben cho chung ta.

Gi ay Toi muon dang len Me Thien Chua mot li nguyen, ma that ra Toi a muon oc len trc ay. Nhng, nh anh ch em a biet, ien b cup lam cho chung ta khong the nao oc c. Gi ay Toi muon oc lai li nguyen nay nh sau:

Lay Me Maria, Me Vo Nhiem Nguyen Toi cua Chua Giesu,

Ni Me, Thien Chua a ban cho chung con mot kieu mau trc cho Giao Hoi, va cho cach thc ung e thc hien nhan tnh chung con.

Con xin pho dang cho Me Nc Ao va tat ca moi ngi dan sinh song trong at nc nay.

Xin Me giup chung con theo gng Me va hng i song chung con hoan toan quy ve Thien Chua!

Xin Me hay lam cho chung con, nh nhn vao Chua Kito, ma c luon giong Chua hn, c tr nen nhng con cai that cua Thien Chua!

Bay gi, nh c tran ay moi phuc lanh thieng lieng, chung con co the song phu hp moi ngay mot hn vi Thanh Y Chua va nh vay tr nen nhng kh cu hoa bnh cho Ao quoc, cho Au Chau va cho toan the gii. Amen.

Cac ban than men, gi ay chung ta hay cung nhau hat kinh Truyen Tin, theo cach thc cac tn hu Ao quen lam.

 

Sau nhng li tren, TC cat hat kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu.

Sau khi ban phep lanh, TC noi them vai li chao cac em thieu nhi a tham d vao cac sang kien cua Hoi Giao Hoang Cac Thieu Nhi Truyen Giao. Ngai cam n cac em va oc lai cho cac em bc th ma ngai a ky gi cho cac em ngay mung 3 thang 9 nam 2007. Noi dung bc th nh sau:

 

Cac thieu nhi than men,

Nhan chuyen tong du cua Cha tai Ao Quoc, Cha sung sng ngo li ac biet vi chung con, nhng thieu nhi tham d tch cc vao cac sang kien cua Hoi Giao Hoang Truyen Giao. Cha het long cam n chung con v nhng bc th ngan va nhng bc tranh ma chung con gi cho Cha, nh la dau ch cho long mo men va s gan gui cua chung con vi s mang cua Cha. Trong nhng th va tranh o, c dien ta nhng tam tnh Tin Yeu, giong nh nhng tam tnh Chua Giesu yeu thng cac thieu nhi va m rong vong tay on tiep chung va at cac em lam gng cho cac mon e nh sau: Nc Tri thuoc ve tat ca nhng ai giong nh cac tre nho (Mc 10,14).

Cha muon noi vi chung con rang Cha anh gia cao viec chung con dan than trong Hoi Giao Hoang Thieu Nhi Truyen Giao. Cha nhn chung con nh la nhng cong tac vien nho vao cong viec phuc vu cua c Giao Hoang cho Giao Hoi va cho the gii. Chung con nang Cha bang li cau nguyen va bang viec chung con dan than pho bien Tin Mng. Buon thay, con biet bao tre em cha biet Chua Giesu; va cung co biet bao tre em chu canh thieu thon ca nhng g can thiet e song, nh: thc an, nhng cham soc y te, khong c hoc hanh; nhieu tre em thieu canh song hoa bnh va an lanh. Giao Hoi chu y ac biet en nhng tre em nay, nhat la qua cac nha truyen giao; va chnh chung con cung cam thay mnh c mi goi ong gop phan cua chung con, theo ca nhan hoac theo cong oan. Tnh ban than vi Chua Giesu la mot hong an het sc ep, en o chung con khong the ch gi lai tnh ban o cho rieng mnh ma thoi. Ai nhan c hong an tnh ban nay, th cam thay nhu cau thong truyen tnh ban nay cho ke khac. Nh vay, mon qua, khi cc chia se, se khong b giam i, nhng c nhan them len! Chung con hay tiep tuc song theo ly tng nay. Chung con ang tuoi ln, va khong bao lau na chung con se thanh nhng ngi tre: chung con ng lam mat tinh than truyen giao cua chung con. Chung con hay duy tr mot c tin luon luon trong sang va trung thc, nh c tin cua thanh tong o Phero.

Cac thieu nhi chung con than men, Cha pho thac chung con cho Me Maria bao ve. Cha cau nguyen cho nhng nhom truyen giao cua chung con va cho nhng nha giao duc chung con. Cha chan thanh ban phep lanh Toa Thanh cho tat ca moi ngi.

T Castel Gandolfo, ngay 3 thang 9 nam 2007.

(an ky: Beneito XVI , giao hoang.

 

Quy v va cac ban than men,

Chung ta va on lai kinh truyen tin vi TC Beneito XVI vao tra Chua Nhat mung 9 thang 9 nam 2007. Knh chao quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page