Toa Thanh va Viec Nuoi Benh Nhan

trong "tnh trang Thc Vat" (Vegetative state)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh va Viec Nuoi Benh Nhan trong "tnh trang Thc Vat" (Vegetative state).

Vatican (SD 14-9-2007) - Hom 14-9-2007, Bo giao ly c tin a cong bo mot van kien ngan di dang hoi tha, xac nh ngha vu phai tiep tuc cung cap nc va lng thc cho benh nhan trong tnh trang thc vat trng ky (Vegetative state).

"Cau hoi th I: phai chang viec cung cap nc va lng thc, qua ng t nhien hoac nhan tao, cho benh nhan trong tnh trang thc vat la ieu bo buoc ve luan ly, tr khi lng thc ay khong the c c the benh nhan hap thu hoac chung khong the c cung cap cho benh nhan ay ma khong tao nen mot s thieu thon tram trong ve the ly?

"Tra li: o la ieu bo buoc. Viec cung cap lng thc va nc, du la qua con ng nhan tao, theo luat chung, la phng the bnh thng va tng ng e duy tr s song. V the, no la ieu bat buoc theo mc o va cho en luc no chng to a at c muc tieu cua no la cung cap nc va nuoi song benh nhan. Nh the, ngi ta tranh s au kho va cai chet cho benh nhan v kiet sc va thieu nc.

Cau hoi th 2: Co the ngng cung cap nc va lng thc qua ng nhan tao cho mot benh nhan trong tnh trang thc vat trng ky, khi cac bac s co tham quyen phan oan vi s chac chan luan ly rang benh nhan se khong bao gi hoi tnh lai hay khong?

Tra li: Khong c lam nh vay. Mot benh nhan trong tnh trang "thc vat" trng ky la mot con ngi, vi nhan pham c ban, v the phai cung cap cho ho s san soc bnh thng va tng ng, noi chung, s san soc nay bao gom viec cung cap nc va lng thc, ke ca bang con ng nhan tao".

Van kien cua Bo giao ly c tin cho biet hai cau tra li tren ay a c TC Bien c 16 phe chuan va truyen cong bo.

Van kien mang ch ky ngay 1-8-2007 cua c Hong Y Tong trng William Levada va v Tong th ky la c Tong Giam Muc Angelo Amato, dong Don Bosco.

Kem theo ban tra li 2 cau hoi tren ay la mot bai giai thch dai cua Bo giao ly c tin noi ve nguon ngon cua Van kien la e tra li nhng cau hoi do Hoi ong Giam Muc Hoa Ky neu len, trong th e ngay 11-7 nam 2005 vi ch ky cua c Cha Chu tch William Skylstad. oi tng cua hai cau hoi la: phai chang viec cung cap nc va lng thc cho cac benh nhan ay, nhat la viec cung cap qua ng nhan tao, la mot ganh nang qua ln oi vi ho, oi vi than nhan hoac cho he thong y te, en o, di anh sang cua luan ly Cong Giao, chung co the coi la mot phng the ngoai thng hoac khong tng ng, v the chung khong phai la ieu bo buoc ve luan ly.

Hai cau tra li cua Bo giao ly c tin manh me tai khang nh lap trng do c Giao Hoang Gioan Phaolo 2 a ra trong dien van ngay 20-3-2004, danh cho cac tham d vien mot Hoi ngh quoc te ve "Nhng bien phap nang s song va tnh trang thc vat. Nhng tien bo khoa hoc va tnh trang tien thoai lng nan ve luan ly".

Trong phan giai thch, Bo giao ly c tin nhan manh rang du trong tnh trang b benh nang, b hon me, trong tnh trang 'thc vat', benh nhan van la con ngi, vi pham gia can phai c ton trong. "Mot ngi, cho du b benh nang hoac b can tr khong the thi hanh cac chc nang cao nhat, th van va se luon la mot con ngi, khong bao gi tr thanh thc vat hay la mot con vat".

Bo giao ly c tin noi en mot so trng hp ngoai tr han hu nh: tai mot vai mien rat heo lanh va ngheo cung cc, viec cung cap nc va lng thc mot cach nhan tao cho benh nhan nh the la ieu khong the thc hien c, va khi mot ieu khong the, th khong ai b bo buoc phai thi hanh. Va cung co trng hp benh nhan khong the hap thu lng thc va nc, va v the co cung cap nhng th ay cho ho th cung vo ch. Ngoai ra ngi ta khong loai tr trng hp viec cung cap nc va lng thc cho benh nhan trong tnh trang thc vat nh the la mot ganh nang thai qua hoac mot s bat tien quan trong, v du do nhng phc tap trong viec s dung cac dung cu tr giup.

 

G. Tran c Anh OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page