Tng thuat chuyen vieng tham

cua TC Beneito XVI tai Ao Quoc

vao sang ngay th Sau mung 7/09/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Beneito XVI tai Ao Quoc vao sang ngay th Sau mung 7 thang 9 nam 2007 .

(Radio Veritas Asia 8/09/2007) - Th Bay mung 8 thang 9 nam 2007, le mng Sinh Nhat Me Maria, ngay th hai cua chuyen vieng tham tai Ao Quoc, TC Beneito XVI di chuyen en a iem th hai la en Thanh c Me Mariazell, cao iem cua chuyen vieng tham. Chung toi se tng thuat bien co nay trong cac buoi phat lan ti.


TC gi tay chao dan chung trc khi vao ben trong may bay tai Roma. TC a ri Roma luc 9.30 phut sang, va en Phi Trng Quoc Te Viena, luc 11.15 phut, gi a phng.


Vi bai tng thuat nay, knh mi quy v va cac ban theo doi nhng giay phut vieng tham cua sang ngay th Sau mung 7 thang 9 nam 2007.

TC a ri Roma luc 9.30 phut sang, va en Phi Trng Quoc Te Viena, luc 11.15 phut, gi a phng. Trc khi may bay hang Alitalia cat canh ri Roma, ngo li vi cac ky gia cung i trong chuyen bay, TC a nhac lai nhng nam thang kho khan ma Giao Hoi tai Ao a trai qua. TC a noi nh sau:

Toi muon cam ta tat ca nhng ai a au kho trong nhng nam va qua... Toi biet rang giao hoi tai Ao Quoc a trai qua nhng luc rat kho khan; va toi cam n tat ca moi ngi --- tu s va linh muc --- v van trung thanh vi giao hoi trong nhng kho khan... Chuyen vieng tham nay khong phai la chuyen vieng tham chnh tr, nhng la mot cuoc hanh hng."

Sau o, TC giai thch them rang ngai a khong d tru nhng cuoc gap g vi cac cong oan kito khac, cung khong d tru gap cac ton giao khac, nhng ch muon en cau nguyen am tham trc ai tng niem Shoah Cuoc Diet Chung Ngi Do Thai, e noi len niem au buon cua chung ta, noi len s hoi han va tnh ban hu vi nhng anh ch em do thai giao."

TC cung a nhac en tam quan trong cua c Tin, cua s hiep nhat gia nhng anh ch em hanh hng en t nhieu dan toc nhieu quoc gia khac nhau, en sc manh cua s hiep nhat va hoa giai trong c tin.

Khi c Thanh Cha en Phi Trng Quoc Te Viena, th tri ma that to. V the nghi thc on tiep TC phai di vao ben trong Phi Trng.

Tong thong Ao, Ong Heinz Fischer, c Hong Y Christoph Schonborn, Tong Giam Muc Viena, va Thu Tng Ao, Ong Alfred Gusenbauer, la ba nhan vat lanh ao phai oan ao i va dan chung, chao on TC tai Phi Trng. ap li chao mng cua Tong Thong Ao, TC oc bai dien van au tien cua ngai tren at Ao. TC qua quyet rang ngai cam thay rat thoai mai "nh tai chnh que hng ngai" tren manh at ma ngai a biet t luc con nho. Que hng sinh trng cua ngai khong xa bien gii Ao bao nhieu. TC cung noi len niem vui cua ngai c at chan len at nc Ao, lan au tien vi t cach ngi ke v thanh Phero. Ngai lu y ac biet en s kien nen van hoa cua Ao a c tham nhuan s iep cua Chua Giesu Kito, va the hien dau vet cua biet bao viec lam cua Giao Hoi nhan danh Chua. Nen van hoa nam trung tam Au Chau nay ngay nay a vt qua cac bien gii va quy tu nhng sc thuc ay va nhng nang lc cua nhng thanh phan khac nhau ket thanh ai luc au chau.


Tong thong Ao, Ong Heinz Fischer tiep on TC Beneito XVI tai Phi Trng Quoc Te Viena.


Nh ngai a noi vi cac ky gia tai Roma, luc bat au chuyen i, TC nhac lai mot lan na muc ch cua chuyen vieng tham la i hanh hng en en Thanh c Me Mariazell, ang mng ky niem 850 nam thanh lap. Sau o, TC nhac mot cach tong quat en nhng giai oan chnh cua chuyen vieng tham ba ngay tai Ao Quoc. Nhan dp, ngai cung nhac en gia tr cua Chua Nhat, ngay cua Chua. TC noi nh sau: "Cuoc song hang ngay cua chung ta moi tuan luon c bat au vi Chua Nhat". va TC noi len vui mng v tai Ao, Chua Nhat van luon luon la ngay ngng ngh moi viec lam.

Ket thuc nghi thc on tiep tai Phi Trng, ca oan cac tre em cat hat bai chao mng TC, lam cho bau kh tr nen vui ti va than thien hn.

Sau o, TC dung xe en quang trng trung tam thu o Viena, ni co mot Cot Tru ln nang cao Tng c Me. V the ma quang trng nay c goi la "Mariensaule", co ngha la "Quang Trng Cot Tru c Me Maria".

Tren ng en Quang Trng Trung Tam Thu o Viena, TC dng tham N Tu Vien "c Ba i Vieng" cua cac N Tu Salesieng. T ay, TC dung xe mui tran en Quang Trng Trung Tam. Tai Quang Trng, TC c ong Th Trng Thanh Pho Viena, on tiep. Sau o, TC tien vao ben trong Nha Nguyen tai Quang Trng, vieng Thanh The, vi s hien dien san cua khoang 1,000 tn hu va mot ca oan, e chao mng TC. Sau o, TC tien ra ni mat tien nha nguyen, c c Hong Y Christoph Schonborn, Tong Giam Muc Viena, chao chuc. Tai ay, TC oc bai dien van va dang li cau nguyen len Me Maria, khi au cho cuoc hanh hng tien ve en c Me Mariazell. TC a noi nh sau:

 

Tha c Hong Y, Tha ngai Th Trng,

Va anh ch em than men,

Nh la chang th nhat cua cuoc hanh hng cua toi en Mariazell, toi a chon quang trng "Mariensaule" (Cot Tru c Me Maria), e cung vi anh ch em suy t ve y ngha cua Me Thien Chua oi vi Ao Quoc, trong qua kh va trong hien tai, cung nh suy t ve y ngha cua Me Maria cho tng ngi chung ta... Chung ta va nghe oan trch t th Epheso noi rang: t trc khi tao dng the gian, Thien Chua a tuyen chon chung ta trong Chua Kito. Ngai biet ro chung ta va yeu thng moi ngi chung ta ngay t i i! Va th hoi Ngai a chon chung ta e lam chi? Tha e chung ta song thanh thien va vo t o trc nhan ngai, trong tnh bac ai! Va ay khong phai la mot muc tieu khong the thc hien c. Trong Chua Kito, Thien Chua Cha a ban cho chung ta sc manh e thc hien ieu nay. Chung ta a c cu roi! Ni viec chung ta hiep thong vi Chua Kito Phuc Sinh, Thien Chua Cha a chuc lanh cho chung ta vi moi chuc lanh thieng lieng. Chung ta hay m rong tam hon va hay on nhan phan gia tai quy gia nay. Nh the, cung vi Me Maria, chung ta co the cat hat len li ca ngi an sung Chua a ban cho!... Gi ay , trong y ngha va noi tren, cung chung vi nhau, chung ta hay hng ve Me Vo Nhiem, trao pho cho Me nhng li cau nguyen ma anh ch em mi va dang len, va xin Me bao ve vi long hien mau at Nc nay va tat ca nhng ai sinh song tren at nc nay. Li kinh nh sau:


TC en knh vieng ai ky niem nhng ngi do thai nan nhan cua cuoc diet chung Shoah, do c Quoc Xa thc hien, tai quang trng Do Thai.


Lay Me Maria, Me Vo Nhiem cua Chua chung con la Chua Giesu Kito; ni Me, Thien Chua a ban cho chung con mot kieu mau trc cua Giao Hoi va cho chung con biet cach thc ung e thc hien nhan tnh chung con!

Con xin pho dang cho Me at nc Ao nay cung vi nhng con dan sinh song tren o. Xin Me hay giup cho tat ca chung con biet noi theo gng Me va nh hng i song chung con hng ve Chua mot cach hoan toan. Xin Me hay lam sao, ngo hau nh nhn ve Chua Kito, chung con cang ngay cang tr nen giong Chua hn: tr nen nhng con cai ch thc cua Thien Chua. Bay gi, ca chung con ay, nh c tran ay moi phuc lanh thieng lieng, chung con co the luon tuan theo Thanh Y Thien Chua mot cach tot ep hn, va nh the tr thanh nhng kh cu cua Hoa Bnh cho Ao Quoc, cho Au Chau va cho Toan The Gii. Amen.

 

Sau o, tren ng en Toa S Than Toa Thanh tai Thu o Viena, TC en knh vieng ai ky niem nhng ngi do thai nan nhan cua cuoc diet chung Shoah, do c Quoc Xa thc hien, tai quang trng Do Thai. en ai Tng Niem, TC c v Giao Trng Do Thai va la Chu Tch cua cong ong do thai tiep on. TC en ben ai Ky Niem cau nguyen trong thinh lang, trong khi o v Giao Trng Do Thai oc len mot li nguyen theo nghi thc do thai giao. c biet, tai ai Ky Niem nay, co ban danh sach 65,000 ngi do thai b giet chet trong khoang thi gian t nam 1938 en nam 1945. ai Tng Niem la mot tong the kien truc bao gom mot th vien va mot bao tang vien, trong o lu gi nhieu thong tin lien quan en nhng nan nhan do thai cua cuoc diet chung. Di ham ai Tng Niem co mot di tch lch s, c khai m cho dan chung xem t nam 1993: o la nhng dau vet con lai cua mot Hoi ng Do Thai thi Trung Co. ay la mot trong nhng hoi ng noi tieng tai Au Chau thi trung co.

Buoi chieu cung ngay th Sau mung 7 thang 9 nam 2007, TC gap ngoai giao oan tai Viena. Chung toi se tng thuat tiep trong cac buoi phat lan ti.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page