Th cua TC Beneito XVI

gi cho cac tn hu tai Ao Quoc

chuan b cho chuyen vieng tham muc vu cua ngai

vao thang 9 nam 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th cua TC Beneito XVI gi cho cac tn hu tai Ao Quoc chuan b cho chuyen vieng tham muc vu cua ngai vao thang 9 nam 2007 tai ay.

(Radio Veritas Asia 1/09/2007) - Quy v va cac ban than men. Trong hai ngay mung 1 va mung 2 thang 9 nam 2007, TC Beneito XVI ang vieng tham Loreto, e gap cac ban tre tham d Dien an Gii Tre Toan Quoc Italia". Chung toi se tng thuat bien co nay trong cac buoi phat lan ti.

Muc thi s hom nay mi quy v va cac ban theo doi noi dung chnh cua Bc Th TC a viet hom ngay 31 thang 8 nam 2007, gi cho cac tn hu cong giao tai Ao Quoc, e chuan b cho chuyen vieng tham cua ngai tai Ao, t ngay mung 7 en mung 9 thang 9 nam 2007, tai hai a iem la thu o Viena va en Th Knh c Me Mariazell. Chuyen vieng tham cua TC tai Ao lan nay la ung vao dp mng ky niem 850 nam thanh lap en Thanh c Me tai Mariazell.

Mariazell ch la mot lang nho vi khoang 2,000 dan, nhng nam v tr trung tam cua Quoc Gia Ao, va cach thu o Viena 160 cay so ve pha ong nam cua thu o.

Chua Nhat, ngay mung 2 thang 9 nam 2007, nhat bao co ten la "Ngay Chua Nhat" cua Tong Giao Phan Thu o Viena, ang tron ven nguyen van bc th bang tieng c.

Trong th, TC nhan manh nh sau: "Nh anh ch em biet, Toi yeu men at nc anh ch em, rat gan gui vi toi, ngay t thi toi con be th; t nhng lan i bo vao ngay chu nhat, vao au thap nien 30, ma chung toi cung i vi me en Ostermithing, en Sankt Radegund, va nhng ni khac na, nam ben bien gii nc Ao, mien Salzach.".

Toi yeu men nhng canh ep cua que hng anh ch em, yeu men nen van hoa cao ca cua Ao quoc va nhng con ngi de thng cua at nc anh ch em. Trong nha nguyen rieng nho be cua toi, co treo mot mau anh Me Thien Chua en t Mariazell, ma c Gioan Phaolo II a mang ve khi ngai en o hanh hng".

"Hn na, cac giam muc Ao quoc a at th khac cho toi mot tng thanh Giuse, bang go, rat ep; trong oi tay cua tng thanh Giuse nay, ngi ta thay Chua Giesu Hai ong nam ngu an toan va tn thac."

Khi toi oc sach nguyen, hay khi toi en cau nguyen trong Nha Nguyen rieng, gng mat nhan t cua bc anh Me Thien Chua tai Mariazell nhn toi, va luc o toi cam nghiem c mot chut cua s an toan ma thanh Giuse mang en cho Chua Giesu Hai ong.

Nh the, nh qua cac thanh, ma Ao Quoc luon hien dien gan ben toi; mot Ao quoc nam trung tam cua Au Chau, va a mac cho c tin mot hnh thc that a dien va chieu sang, co sc cham en ca nhng con ngi khong chia se, hoac khong con chia se na c tin kito, nhng con cam men cai ep ma c tin a lam phat sinh.

Khi toi en tham Ao Quoc, toi se gap mot nen van hoa v ai, a c trng thanh tai at nc cua anh ch em t bao the ky qua. Nhng nhat la toi cung gap vi thi hien tai: vi nhng kho khan va nhng oi hoi cua mot thi ai cang ngay cang bien chuyen nhanh chong hn; gap g vi s met moi cua c Tin va cua thc the kito trong nhng nen van hoa va trong nhng truyen thong khac nhau.

Tuy nhien, khi toi gap g vi nhng anh ch em hanh hng tai Mariazell, vi cac tn hu tai thu o Viena, vi nhng thien nguyen vien en t moi tang lp xa hoi, vi nhng ngi tre ang tien en chc linh muc tai a iem Heiligenkreuz, th luc o toi biet la toi nhn thay c mot giao hoi song ong, mot giao hoi van con nem c niem vui, du gia nhng kho khan hang ngay; mot giao hoi biet ro rang that la ep e biet bao, neu biet oc Thien Chua, biet c Dung Nhan Thien Chua, Dung Nhan c tr nen hu hnh trong Chua Giesu Kito.

Tai Ao Quoc, cung nh tai nhng ni khac tren the gii ma toi c dp gap gan nh hang ngay qua cac chuyen vieng cua cac giam muc, c Tin khong phai ch co mot qua kh cao ca. c Tin con la hien tai va m ra canh ca bc vao tng lai.

Sau nhng li tren, TC chia se nhng cam tng tot ep cua ngai ve chuyen vieng tham Brazile a dien ra t ngay 9 en 14 thang 5 nam 2006, roi ket thuc bc th, vi li keu goi hay cau nguyen cho chuyen vieng tham cua ngai tai Ao Quoc co the giup cho tat ca moi ngi tr lai vi niem vui trong Chua va nh the xay dng tng lai ay hy vong.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page