Cai Nhn cua mot ngi Phi Chau

ve nhu cau chnh yeu

cua ai Luc Phi Chau ngay nay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cai Nhn cua mot ngi Phi Chau ve nhu cau chnh yeu cua ai Luc Phi Chau ngay nay.

(Phong theo Apic 27/08/2007) - Quy v va cac ban than men. Nh chung toi a a tin, Phong Trao "Hiep Thong va Giai Phong" a to chc cuoc Gap G Tnh Than Hu Gia cac Dan Toc tai Rimini, mien Trung Italia, trong nhng ngay t 19 en 25 thang 8 nam 2007. ay la mot sinh hoat ac biet theo nh ky moi nam mot lan, vao khoang cuoi thang 8, va luon c to chc tai thanh pho Rimini, nen ngoi ta a co thoi quen goi van tat la "Cuoc Gap G Rimini". Nhng ai dien cua cac quoc gia tham d Cuoc Gap G c mi len dien an phat bieu theo chu e rieng cua tng ngay. Chang han nh, chu e cua ngay 20 thang 8 nam 2007 cua cuoc Gap G Rimini la ve Phi Chau, va c dien ta theo e tai nh sau: "Mot niem hy vong cho Phi Chau: Burundi, Ouganda..."

Trong khung cua ngay hop 20 thang 8 nam 2007, Co Rose Busingye, mot N Y Ta, ngi Ouganda, hien ang dan than phuc vu nhng ngi b nhiem HIV va benh nhan Aids, tai Kampala, thu o cua Ouganda, a len dien an phat bieu nhan nh cua ch, cho rang nguon phong phu ch thc cua Phi Chau la viec tai kham pha net cao ca cua con ngi. Ch nhan manh rang van e to ln nhat cua Phi Chau ngay nay khong phai la van e ve s ngheo cung, hay la van e thieu nhng ha tang c s; van e to ln nhat cua Phi Chau ngay nay la s thieu vang nhng iem quy chieu. Ngi dan cam thay mnh khong thuoc ve ai ca. Va ngi o thieu mot ly tng song va mot y ngha cho cuoc i. Tam thc nay tao ra mot an tng khong an tam trong nhng moi tng quan gia ngi vi ngi. Chnh v the, khi phuc vu cac benh nhan b nhiem HIV, co Rose khong nhng ch lo san soc nhng nhu cau vat chat cua cac benh nhan, nhng con giup cho cac benh nhan c y thc ve gia tr vo song cua ho, mot gia tr khong the nao b rut gon vao s cung kho ma ho ang ganh chu. Co Rose a nhan nh tiep nh sau: "Niem hy vong cua Phi Chau la niem hy vong ma moi ngi nam n tren khap the gii can en: o la biet mnh thuoc ve ai. T y thc nay phat sinh mot nen van minh mi."

Co Rose nhan manh en nhu cau giao duc, khong phai ch danh cho nhng tre nho, ma con cho ca nhng cha me cua chung na. ay khong phai ch thuan tuy la mot s giao duc e biet oc biet viet ma thoi, nhng con la giao duc cho nhng con ngi nay biet cam nem ve ep cua nhng thang canh, nhng ieu mua, nhng truyen thong rieng biet cua dan toc ho.

Lien quan en e tai "mang niem hy vong en cho Phi Chau", Ong Mario Mauro, pho chu tch quoc hoi Au Chau, cung a len dien an cua ngay 20 thang 8 nam 2007, e chia se ve s dan than cua mnh cho Phi Chau. Ong cho biet la a co gang van ong ngo hau cac quoc gia Au Chau khong ch mang en s tr giup kinh te rieng cho cac Chnh Phu tai Phi Chau, ma con cung cap nhng phng tien cho cac to chc a phng ang dan than trong lanh vc phat trien na.

Theo Ong Mario Mauro, th mot trong nhng ieu kien e vien tr kinh te cho cac Chnh Phu tai Phi Chau, la cac Chnh Phu nay ton trong s t do ton giao. Ong nhac en tnh trang ac biet tai Ouganda. Ngi dan tai at nc nay phai khai bao ve ton giao cua mnh cho Bo Noi Vu. Neu khong lam nh the, th se b phat mot nam tu , hoac phai tra phat mot so tien tng ng mot nam tien lng cua mot ngi mc thu nhap trung bnh.

c biet, trong thi gian t ngay 19 en 25 thang 8 cua Cuoc Gap G Rimini nam 2007, ban to chc a thc hien 118 lan Gap Nhau theo nhom, 20 lan trnh dien van nghe, 12 cuoc trien lam, 13 cuoc tranh tai the thao. Tong cong co 408 ngi len dien an phat bieu, 3,211 thien nguyen vien giup ban to chc. T nam 1980 en nay, moi nam Phong Trao Hiep Thong va Giai Phong eu co to chc Cuoc Gap G Tnh Than Gia Cac Dan Toc tai Rimini.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page