Ch Chiara Lubich c ton vinh vi tc hieu danh d

"Ngi Cong Dan Quy Phai"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ch Chiara Lubich c th xa Mollens, vung Valais, Thuy S, ton vinh vi tc hieu danh d "Ngi Cong Dan Quy Phai" cua th xa.

(Radio Veritas Asia 19/08/2007) - Th Bay, ngay 18 thang 8 nam 2007, Ch Chiara Lubich, 87 tuoi, sang lap vien va la chu tch cua Phong Trao To Am, Focolare, a c th xa Mollens, vung Valais, Thuy S, ton vinh vi tc hieu danh d "Ngi Cong Dan Quy Phai" cua th xa. c biet, t nam 1974 en nay, moi nam, Ch Chiara Lubich eu en song tai th xa Mollens nay, mot thi gian. Khi trao tc hieu danh d "Ngi Cong Dan Quy Phai" cho Ch, Ong Stephane Pont, Chu Tch Hoi ong Th Xa Mollens a giai thch nh sau: "Th Xa Mollens hanh dien co c mot nhan vat noi tieng the gii en c ngu... V the, ay la viec t nhien chung ta lam mot cai g o e ton vinh nhan vat danh tieng nay, Ch Chiara Lubich."

c biet, Ch Chiara Lubich sinh tai thanh pho Trento, mien Bac Italia, vao nam 1920. Nam 1943, gia thi the chien th hai, cung vi vai ngi ban, Ch Chiara Lubich a bat au song thc hanh giao huan phuc am trong canh song hang ngay. Nhom ban song phuc am nay quy tu lai vi nhau thanh mot cong oan nho, goi la "Focolare", tc "To Am", khai sinh mot phong trao song phuc am gia i, ma hien nay c biet en vi ten goi "Phong Trao To Am", co mat tai 182 quoc gia, thuoc khap nam chau, vi khoang 4 trieu thanh vien. ieu ac biet la trong so thanh vien cua Phong Trao "To Am", co ca nhng thanh vien kito, nhng khong phai la cong giao, en t 350 giao hoi kito, hoac cong ong giao hoi kito khac nhau. Va co ca nhng anh ch em hoi giao, do thai giao, phat giao, an o giao, lao giao, van van,... en sinh hoat trong phong trao. Nh the, vi dong thi gian, t mot "to am" nho song tinh than phuc am, mot phong trao ln c khai sinh, da tren tinh than tu c hiep thong, quy tu nhng con ngi thuoc moi la tuoi, chung toc, van hoa, ngon ng, nganh nghe, hoan canh xa hoi. o la nhng con ngi dan than tr thanh "men tnh yeu thng", nham xay dng mot the gii lien i hn, hiep nhat hn.

Rieng tai Thuy S, Phong Trao To Am a co mat hoat ong t nam 1962; va hien co 1,500 thanh vien tch cc hoat ong va khoang 30,000 cam tnh vien. Tren bnh dien xa hoi, kinh te va chnh tr, tai Thuy S, phong trao To Am nham en viec xay dng, cung vi tat ca moi cong dan trong nc, mot the gii huynh e gia tat ca moi ngi, mot the gii biet chia se cong bang nhng cua cai tai nguyen, mot the gii hoa bnh. Chang han nh tren bnh dien kinh te, Phong Trao To Am tai Thuy S , a khai sinh d an co ten goi la "Kinh Te cua Hiep Thong", quy tu c 700 cong cuoc kinh doanh tham d.

Nhn chung, trong hn 60 nam sinh hoat, Phong Trao To Am do ch Chiara Lubich sang lap va lam chu tch, a gi hng va khai sinh biet bao sang kien cu the, cho ngi ln, cung nh cho cac ban tre va cho ca nhng tre nho na.

e ap lai tnh trang bat bnh ang xa hoi, ch Chiara Lubich, vao nam 1991, a thanh lap tai Sao Paolo, ben Brazile, d an kinh te c goi la "Kinh Te cua Hiep Thong"; Hien nay, sang kien nay hoat ong tai nhieu quoc gia tren the gii, theo gi hng cua tu c hiep thong cua phong trao Focolare.

Dan than cua Ch Chiara Lubich a mang lai nhieu giai thng ton vinh chnh ca nhan cua Ch: nam 1977, Ch c giai thng Templeton v s Tien Bo Ton Giao; nam 1996, giai thng cua UNESCO v s giao duc cho Hoa Bnh; nam 1998, giai thng Au Chau v Nhan Quyen. ac biet, t nam 1996 en nay, ch Chiara Lubich, a nhan c 9 Bang Tien S Danh D, t cac ai Hoc tai Au Chau, Chau My La Tinh, A Chau va Hoa Ky. Nhieu thanh pho tren the gii a cong nhan Ch la "Cong Dan Danh D" cua thanh pho. Ch la ng kim chu tch cua Hoi ong The Gii Cac Ton Giao Phuc Vu Hoa Bnh (WCRP). Ch a thuyet trnh ngay 24 thang Gieng nam 2007, trong Hoi Ngh Lien Ton tai Assisi, Italia.

Ch Chiara Lubich la mot giao dan n s, nhng co mot uy quyen tinh than cao nhat. c c Gioan XXIII chap nhan, c c Phaolo VI lang nghe, va c c Gioan Phaolo II mo men, Ch Chiara Lubich a tham d hai Thng Hoi ong Giam Muc The Gii.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page