27 Tan Linh Muc cua 3 Hoi Dong:

Chua Cu The, Phanxico va aminh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

27 Tan Linh Muc cua 3 Hoi Dong: Chua Cu The, Phanxico va aminh.

Saigon, Viet Nam (28/06/2007) - Theo tin tc t Ban Thong Tin cua Lien Tu S Tong Giao Phan Saigon, th nhng ngay cuoi thang 6.2007 la nhng ngay an hue Thien Chua o tran tren Hoi Thanh Viet Nam. Cac hoi Dong co them 27 tan linh muc.

Luc 8 gi, ngay 28.6.2007, tai Nha Th en c Me Hang Cu Giup, 38 Ky ong, P.9, Q.3, Saigon, co 12 pho te thuoc Tnh Dong Chua Cu The Viet Nam c thu phong linh muc, do c Cha Giuse Ngo Quang Kiet, Tong Giam muc Ha Noi truyen chc.

cho cac thay:

1. Luca Le Viet Phng, CSsR

2. Phaolo Ngo Van Phi, CSsR

3. Giuse inh Van Cao, CSsR

4. Phero Pham Xuan Loc, CSsR

5. G. Baotixita Le Trung An, CSsR

6. Giuse Pham Quoc Giang, CSsR

7. Gioakim Le Van Chinh, CSsR

8. Giuse Dng Cong nh, CSsR

9. Giacobe Vo Minh Quang, CSsR

10. Toma Aquino Vu Quan Bang, CSsR

11. Gioakim Nguyen Ch Cong, CSsR

12. aminh Tran That, CSsR

Ngai 29.6.2007, luc 9 gi, tai Nha nguyen Tai Nha nguyen Tu vien Phanxico Thu c, 42 nh Phong phu, Phng Tang Nhn Phu, Quan 9, Saigon, co 7 pho te thuoc Tnh Dong Anh Em Hen Mon Phanxico Viet Nam c thu phong linh muc, do c Cha Micae Hoang c Oanh, Giam muc Kontum truyen chc.

cho cac thay:

1. Giuse inh The Hoai, OFM

2. Au-tinh Nguyen Hoang, OFM

3. Au-tinh Hoang Minh Hung, OFM

4. Giuse Pham nh Tai, OFM

5. Giuse Tran c Thuan, OFM

6. Gioan Baotixita Ntuyen Anh Tuan, OFM

7. Phanxico Xavie Tran ang Tuan, OFM

Ngay 30.6.2007, luc 8 gi, tai Nha th thanh aminh - Ba Chuong, 190 Le Van S, P.10, Q. Phu Nhuan, Saigon, co 8 pho te thuoc Tnh Dong aminh Viet Nam c thu phong linh muc, do c Cha Giuse Chau Ngoc Tri, Giam muc a Nang truyen chc.

cho cac thay:

1. Gioakim Vu Xuan Viet Dung, OP

2. Giuse Hoang Huy Cng, OP

3. Giacobe Vu The Hanh, OP

4. Phero inh Quang Manh Hung, OP

5. aminh Nguyen c Phu, OP

6. Giuse Nguyen Van at, OP

7. Giuse Tran Vinh Ha, OP

8. Giuse Tran Van Dieu, OP.

Xin Quy v hiep y can nguyen cho cac tan chc chu toan s vu linh muc Chua a trao pho.

 

Lm. Tay Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page