Dien Van cua TC Beneito XVI

cho cac ban tre tai Assisi

hom chieu Chua Nhat ngay 17/06/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dien Van cua c Thanh Cha Beneito XVI cho cac ban tre tai Assisi hom chieu Chua Nhat ngay 17 thang 6 nam 2007.

(Radio Veritas Asia 18/06/2007) - Quy v va cac ban than men. Vao luc 6 gi chieu Chua Nhat ngay 17 thang 6 nam 2007, trc khi ket thuc chuyen vieng tham mot ngay tai Assisi, nhan dp ky niem 800 nam bien co Thanh Phanxico tr lai, TC Beneito XVI a gap cac ban tre tai Quang Trng trc Vng Cung Thanh ng c Maria cua Cac Thien Than. TC a giai thch tinh than va s iep cua Thanh Phanxico Assisi cho cac ban tre, khong nhng en t vung Umbria va Assisi, ma con t khap ni Italia tu ve Assisi trong dp nay, e lang nghe TC. Sau ay, knh mi quy v va cac ban theo doi dien van cua TC cho cac ban tre nh sau:

 

Cac ban tre rat than men,

Cha cam n chung con v a on tiep Cha het sc nong nhiet nh the nay; Cha nhn thay ni chung con c Tin va niem vui c lam ngi cong giao. Cha cam n chung con v nhng li mo men va v nhng cau hoi quan trong ma nhng ai dien cua chung con a at ra cho Cha. Cha hy vong la se tra li c chut g o cho chung con, trong cuoc trao oi nay; ay la nhng cau hoi lien quan en cuoc song chung con... Cha khong the tra li ay u, nhng se tra li phan nao nhng thac mac nay....

Cac ban tre than men, chung con biet ro ly do a Cha en Assisi; o la c muon song lai con ng noi tam cua Thanh Phanxico, nhan dp ky niem 800 nam cuoc tr lai cua ngai. Giay phut nay cua cuoc hanh hng cua Cha co mot y ngha ac biet. Cha a xem giay phut gap g nay nh la chop nh cua ngay vieng tham hom nay tai Assisi. Thanh Phanxico noi vi tat ca moi ngi, nhng Cha biet rang ngai ac biet thu hut nhng ngi tre chung con. S hien dien ong ao chung con ni ay, va nhng cau hoi chung con at ra cho Cha, la mot bang chng. Thanh Nhan a tr lai, trong luc ngai con trong o tuoi tre ay sc song, tran tre kinh nghiem va ay c m. Ngai a c 25 tuoi, nhng cha biet c ay u y ngha cuoc song. Vai thang trc khi qua i, ngai nh lai thi gian nay nh la thi gian "song trong toi loi." (x. 2 Test1: FF110).

Vay Thanh Phanxico muon noi g, khi ngai nhac en "toi loi"? Theo nhng ban viet ve cuoc i cua Thanh nhan, --- va moi ban co mot muc tieu rieng, --- th qua that la kho e xac nh thanh Phanxico muon noi g qua hai ch "toi loi". Mot mo ta ung ve nep song cua ngai, c gap thay ni giai thoai ve ba ngi ban ong hanh, nh sau: "Thanh Phanxico song that vui va quang ai, ham thch cac tro chi va nhng bai hat; ngai i khap cung thanh pho Assisi ngay em, vi nhng ban be cung s thch, va het sc quang ai trong viec chi tieu e phan phat tat ca nhng g mnh co hay lam ra, qua cac ba an va nhng ieu khac na" (3 comp 1,2: FF1396). Th hoi chung ta khong noi c nh the cho nhieu ngi tre ngay nay hay sao? Ngay nay, co kha the i vui chi xa, ra khoi ni mnh sinh song. Nhng sang kien du ngoan cuoi tuan ang thu hut nhieu ngi tre. Ngi ta cung co the "i chi khap ni" trong "the gii ao" qua phng tien internet, tm en vi nhng thong tin va nhng gap g u loai. Nhng buon thay khong thieu ---- ma co le con co that nhieu na! --- (khong thieu nhng ban tre) i tm nhng canh "ao" vo bo va co hai trong nhng "a ang" gia tao cua thuoc phien. Chung ta khong the nao choi c rang co nhieu ngi tre, --- va khong phai ch co ngi tre ma thoi! --- a co gang bat chc song nh Phanxico a song trc luc tr lai! Trong cach song nh the, co tiem an mot c muon hanh phuc nam trong moi con tim con ngi. Nhng th hoi mot cuoc song nh the co the mang lai niem vui that hay khong? Phanxico chac chan a khong gap c hanh phuc! Cac ban tre chung con than men, chung con co the kiem chng ieu nay nh qua kinh nghiem chung con. S that la nhng ieu hu han khong the mang en niem vui that, nhng ch ang Vo Cung mi co the lap ay tam hon con ngi. Thanh Agostino, mot v tr lai thi danh, a noi nh sau: "Lay Chua, Chua a dng nen con cho Chua, nen tam hon con luon thao thc, cho en khi c ngh yen ni Chua!" (Conf. 1,1).

Cung tap tieu s noi tren cho biet rang Phanxico a co thai o song khoe trng. Thanh nien Phanxico thch at may cho mnh nhng bo quan ao sang trong va mu tm s lap d (x. 3 Comp 1,2: FF 1396). Trong s khoe trng, trong viec tm kiem cai lap d, co tiem an ieu g o, ma tat ca chung ta, --- cach nao o, --- eu mang lay. Ngay nay ngi ta co the noi rang o la "viec cham soc cho dung mao" cua mnh, hoac "viec i tm dung mao cua mnh". e co the at c chut nao o s thanh cong, chung ta can "khoe" mnh trc mat ke khac ve ieu g o cha tng co, mot cai g o lap d mot chut. Trong mc o nao o, ieu nay co the noi len c muon c "ke khac chap nhan". Nhng thng th co xen vao o s kieu ngao, s mu tm thai qua ve chnh mnh, s ch ky va c muon thoi phong. That vay, viec hng cuoc i ve chnh mnh la mot "bay sap" chet ngi: chung ta ch co the la chnh mnh, neu chung ta m rong tam hon on nhan tnh thng, e yeu thng Thien Chua va anh ch em chung ta.

Mot kha canh khac na a gay an tng ni nhng ngi ong thi vi Phanxico, la tham vong cua ngai, la khao khat vinh quang va phieu lu. Chnh ieu nay a a Phanxico vao chien trng, va cuoi cung b bat lam tu binh trong vong mot nam, tai Perugia. Chnh khao khat vinh quang nay, --- sau khi c tra t do, --- a a Phanxico len vung Puglie, trong chien tran mi; nhng chnh trong hoan canh nay, tai Spoleto, Chua en vi tam hon Phanxico, thoi thuc Phanxico an nan tr lai va nghiem chnh lang nghe Li Chua. ieu la lung ang lu y ni ay la cach Thien Chua a loi leo Phanxico, da theo nang hng cua con ngi Phanxico, nang hng muon xac nh chnh mnh, e i tren con ng cua mot "tham vong thanh thien", hng ve coi vo cung. Cau hoi ma Phanxico dng nh nghe vang len trong tam hon mnh luc o nh sau: "Mau ngi nao co ch cho con, ngi lam chu hay ke no le?" Dng nh cau hoi nay muon noi vi Phanxico rang: tai sao con bang long vi canh song tuy thuoc vao con ngi pham tran, trong khi co mot V Thien Chua luon san sang tiep nhan con trong nha Ngai, nhan con theo phuc vu ngai cach vng gia?

Cac ban tre than men, chung con a nhac Cha nh lai vai van e cua tuoi tre, nh lai ieu kho khan chung con gap phai e xay dng tng lai, va nhat la nh en s cc nhoc chung con phai chu e biet c au la s that. Trong bai tng thuat ve cuoc thng kho cua Chua Kito, chung ta gap thay cau hoi cua quan Philato nh sau: "S That la g?" (Gn 18,38). ay la cau hoi cua ke hoai nghi muon noi rang: "Ban noi la co s that, nhng s that la g?" Va nh the, v khong the biet s that, quan Philato muon chung ta hieu nh sau: hay hanh x theo cach nao tien li nhat, thanh cong nhat, va khong can i tm s that na. Quan Philato sau o a ket an t Chua Giesu, bi v Ong song theo chu thuyet thc tien, song tm thanh cong va li ch cho rieng mnh. Ngay nay, cung co nhieu ngi noi nh sau: "Nhng s that la g? Chung ta co the gap nhng "manh vun" s that, nhng chnh s that th lam sao co the gap c? Qua that la kho e tin rang Chua Giesu Kito la s Song that, la "a ban" cho i song chung ta. Tuy nhien, neu chung ta bat au song ch do theo nhng kha the cua giay phut hien tai ma thoi, song khong da theo s that, th chung ta anh mat tieu chuan e nh hng va anh mat nen tang cua nen hoa bnh chung; va nen tang o khong la g khac hn la s that. Va s That la chnh Chua Kito. S that cua Chua Kito c chng to trong i song cua cac thanh moi thi ai. Cac thanh la nhng luong anh sang trong lch s, e chng minh rang: ay la s song, ay la con ng song, ay la s that. V the chung ta hay co can am tha Vang vi Chua Giesu Kito: "Lay Chua, chung con theo Chua. S that cua Chua c chng thc trong i song cua tat ca cac thanh."

Cac ban tre than men, khi t Vng Cung Thanh ng en ay, Cha a ngh rang ch mot mnh Cha noi vi chung con trong vong mot tieng ong ho, th khong tot chut nao. V the, cha ngh rang a en luc ngng lai mot chut, e chung con ca hat. Cha biet chung con a chuan b nhieu bai hat roi. ay, cha co the nghe chung con hat mot chut...

 

Va sau khi nghe cac ban tre hat, TC noi tiep nh sau:

 

Chung ta nghe lap lai trong bai hat rang Thanh Phanxico a nghe c tieng Chua mi goi. Ngai a nghe c trong tam hon ngai li noi cua Chua Kito. Va th hoi ieu g a xay ra? Tha ngai hieu la ngai phai dan than phuc vu anh ch em, nhat la nhng ai au kho nhat. o la menh lenh cua cuoc gap g au tien vi Li mi goi cua Chua Giesu. Sang nay, khi Cha i tham a iem Rivotorto, Cha a nhn vao ni ma theo truyen thong cac ngi b benh phong cui quy tu lai: o la nhng ke sau het, nhng ngi b loai ra ben le xa hoi, ma t nhien thanh Phanxico a cam thay ghe tm. Nhng roi, nh an sung Chua cham en, Thanh Phanxico m rong tam hon yeu thng ho. Va ngai lam the khong phai ch thuan tuy qua hanh ong bo th, nhng qua viec cu the om hon ho, va phuc vu ho. Chnh ngai tam s sau o rang: ieu ma trc kia lam cho ngai cam thay cay ang, th nay tr thanh s "du dang cho linh hon va the xac" ngai (2 test 3: FF 110).

Vay an sung Chua a bat au nhao nan Phanxico. Cang ngay Phanxico cang co kha nang nhieu hn, e nhn vao dung mao cua Chua Kito va lang nghe tieng Chua. Chnh vao giai oan nay ma ang chu ong inh tren thap gia --- goi la Thap Gia cua San Damiano --- a ngo li vi Phanxico va goi Phanxico i thi hanh mot s mang kho khan: "Nay Phanxico, con hay i sa lai Nha Ta, ma nh con thay, ang o nat!" (2 Cel I,6,10: FF 593). Sang nay, khi Cha dng lai vieng tham San Damiano, va Vng Cung Thanh ng Thanh Chiara, ni con ang lu gi Cay Thanh Gia nguyen thuy a noi chuyen vi Phanxico, cha a nhn vao oi mat Chua Kito. o la bc hnh Chua Kito chu ong inh va a phuc sinh, s song cua Giao Hoi; Chua Kito cung noi trong chung ta, neu chung ta cham chu lang nghe, nh cach ay 2,000 nam Chua a noi vi cac tong o, va cach ay 800 nam noi vi Phanxico. Giao Hoi luon luon song nh cuoc gap g nay. Phai, Cac ban tre than men, chung ta hay e cho Chua Kito gap chung ta! Chung ta hay tin tng vao Ngai. Chung ta hay lang nghe Li Ngai! Ni Ngai, khong phai ch la mot con ngi co sc thu hut. Chac han Chua la con ngi toan ven, va giong chung ta trong moi s, ngoai tr toi loi (x. Eph 4, 15). Nhng Ngai con hn the na: Thien Chua a nhap the lam ngi ni Chua Kito, va do o la ang cu roi duy nhat, nh chnh ten goi cua Chua noi len nh the; Ten goi "Giesu" co ngha la "Thien Chua Cu Roi". Nhieu ngi en Assisi e hoc cung thanh Phanxico b quyet e nhan ra Chua Giesu Kito va e co cam nghiem ve Chua. ay la cam nghiem cua Thanh Phanxico ve Chua Giesu, da theo tng thuat cua quyen tieu s au tien ve cuoc i cua Phanxico nh sau: "Thanh Phanxico luon mang Chua trong con tim. Chua Giesu tren moi mieng, Chua Giesu trong tai nghe, Chua Giesu trong mat thay, Chua Giesu trong oi tay, Chua Giesu trong tat ca cac chi the khac... Nhieu khi phai i ay o va khi suy niem hoac hat len cho Chua Giesu, thanh Phanxico quen mnh ang hanh trnh va dng lai e mi tat ca moi tao vat hay chuc tung Chua Giesu! (1 Cel II, 9, 115: FF 115). Nh the, chung ta thay rang s hiep thong vi Chua Giesu m rong tam hon va oi mat e thay ro tao vat.

Cach chung, Thanh Phanxico la mot ngi say me yeu men Chua Giesu. Thanh nhan gap Ngai ni Li Chua, gap Ngai trong nhng anh ch em, trong thien nhien, nhng nhat la trong s hien dien Thanh The. Ve viec nay, thanh Phanxico a viet trong Chuc Th nh sau: "Trong the gian nay, ve chnh Con Thien Chua toi cao, toi khong thay mot cach xac the ieu g khac hn la Mnh va Mau cc thanh cua Ngi" (2 Test 10: FF113). Mua Giang Sinh tai Greccio noi len nhu cau chiem ngam Chua trong nhan tnh du dang cua mot em be (x. 1 Cel I,30, 85-86" FF 469-470). Kinh nghiem song tai Verna, ni thanh Phanxico c in "Nam Dau Thanh", cho ta thay mc o cao sau ma thanh Phanxico at c, trong tng quan vi Chua Kito chu ong inh. Thanh Phanxico co the that s noi nh thanh Phaolo: "oi vi toi, song la Chua Kito" (Phil 1,21). Neu ngai ci bo tat ca moi s va chon lay s ngheo hen, th ly do cua tat ca moi hanh ong nh vay khong phai la g khac hn la Chua Kito, va ch v Chua Kito ma thoi. Chua Giesu la tat ca cua ngai; va ch Chua Kito la u cho ngai roi! Chnh v Thanh Phanxico la con ngi cua Chua Kito, nen ngai cung la con ngi cua Giao Hoi. T ang chu ong inh ni Thap Gia San Damiano, ngai a nhan menh lenh i sa lai Nha cua Chua Kito, la chnh Giao Hoi. Gia Chua Kito va Giao Hoi. co moi tng quan tham sau va khong the thao bo c. c mi goi sa cha Giao Hoi, trong s mang cua Phanxico, chac chan oi buoc mot ieu rieng va ac biet. Nhng ong thi, trach vu o, --- t can ban, --- khong la g khac hn la trach nhiem ma Chua Kito trao cho bat c ai lanh nhan b tch Ra Toi. Vi moi ngi chung ta, Chua noi: "Con hay i va sa lai Nha Ta". Tat ca chung ta, trong moi the he, eu c mi goi i sa lai Nha cua Chua Kito, tc la Giao Hoi. Va ch khi lam nh vay, Giao Hoi mi nen song ong va tr nen ep e. Va nh chung ta biet, co rat nhieu cach sa cha, nhieu cach xay len, nhieu cach cat Nha cua Chua, la Giao Hoi. Ngi ta xay len, nh qua nhieu n goi khac nhau, t n goi giao dan va gia nh cho en cuoc song tan hien ac biet, en n goi linh muc. en ay, Cha muon noi mot li ve n goi linh muc. Thanh Phanxico, khi la pho te, ch khong phai la linh muc, a co long het sc ton knh oi vi cac linh muc (x. Cel I, 30,86 : FF 470). Du ngai biet rang ni cac tha tac vien cua Thien Chua, co biet bao s ngheo hen va mong don, nhng thanh Phanxico nhn ho nh la nhng tha tac vien cua Nhiem The Chua Kito, va ieu nay u e lam phat sinh ni ngai tnh yeu thng, s ton knh va vang phuc (x. 2 Test 6-10: FF 112-113). Tnh thng cua Phanxico oi vi cac linh muc la mot li mi goi hay kham pha ve ep cua n goi linh muc. n goi nay co tam quan trong song chet cho Dan Chua. Cac ban tre than men, chung con hay yeu thng va biet n cac linh muc cua chung con. Neu Chua phai keu goi ai o trong chung con en lanh lay tha tac vu nay, cung nh mi goi ai o lanh nhan hnh thc nao o song i tan hien, th chung con ng do d noi li Xin Vang. Noi li Xin Vang khong phai la ieu de lam, nhng tr nen tha tac vien cua Chua la ieu ep e; tieu hao i song cho Chua, la ieu ep e!

Thanh nien Phanxico co long mo men ay con thao oi vi v giam muc cua mnh; chnh trong tay cua giam muc, ma Phanxico, --- sau khi ci bo tat ca moi s --- tuyen khan t nay song cuoc i hoan toan tan hien cho Chua (x. 1Cel I, 6,15: FF 344). Mot cach ac biet, Thanh Phanxico quy trong s mang cua V ai dien Chua Kito, ang ma ngai em ban Quy Luat at di quyen va pho thac Hoi dong cua mnh. Neu cac giao hoang, trong dong lch s, a chng to biet bao long mo men oi vi Assisi, th ieu nay la e ap lai long yeu men ma Phanxico a co oi vi c Giao Hoang. Cac ban tre rat than men, Cha rat sung sng en ay, theo chan nhng v tien nhiem, va nhat la theo chan ngi ban, c Gioan Phaolo II ang men.

Nh nhng vong tron ong tam, tnh thng cua Phanxico oi vi Chua Giesu, c lan rong khong nhng tren Giao Hoi, ma tren tat ca moi s, c nhn thay trong Chua Kito va v Chua Kito. Bai ca cac Tao Vat phat sinh t ay, trong o cai nhn dng lai tren ve chieu sang cua Tao Vat: t anh Mat Tri en ch Mat Trang, t ch Nc en anh La. Cai nhn noi tam cua Phanxico a tr thanh het sc trong sang va sau sac en o lam noi bat ve ep cua ang Tao Hoa trong ve ep cua cac tao vat. Bai ca cua anh Mat Tri, --- trc khi tr thanh trang thi ca that cao o va tr thanh mot li mi goi tiem an hay ton trong tao vat, --- (bai Ca Anh Mat Tri) la mot li cau nguyen, mot li chuc tung hng ve Chua, hng en ang Tao Hoa cua tat ca moi s. Theo dau cua s cau nguyen, ngi ta cung can nhn ve s dan than cua Phanxico cho hoa bnh. Kha canh nay cua cuoc i Phanxico la het sc thi s, trong mot the gii het sc can en hoa bnh, nhng khong thanh cong tm ra con ng dan en hoa bnh. Thanh Phanxico a la con ngi cua hoa bnh va la ke xay dng hoa bnh. Ngai chng to ieu nay, ca trong s du dang cua nep song, nhng khong bao gi im lang ve c Tin cua mnh, trc nhng con ngi co niem tin khac, nh c bieu lo trong cuoc gap g cua ngai vi v Vua hoi giao (x. 1 cel I,20,57: FF 422). Neu ngay nay, cuoc oi thoai lien ton, nhat la sau cong ong Vaticano II, a tr thanh kho tang chung va khong the choi t cua cam nang kito, th thanh Phanxico co the giup chung ta biet oi thoai ch that, khong ri vao trong thai o lanh am oi vi s that, hoac trong viec lam giam bt li loan bao kito cua chung ta... Viec ngai la con ngi cua hoa bnh, cua bao dung, cua oi thoai, luon phat sinh t kinh nghiem ve Thien Chua Tnh Yeu. Li ngai chao chuc Hoa Bnh qua that la mot li cau nguyen nh sau: "Xin Thien Chua ban cho con n bnh an" (2 Test 23, FF. 121).

Cac ban tre than men, s hien dien ong ao cua chung con ni ay noi len rang dung mao cua thanh Phanxico noi len nhieu ieu cho tam hon chung con. Cha san sang gi en chung con s iep cua ngai, nhng nhat la i song va chng ta cua ngai. ay la luc nhng ngi tre, nh thanh Phanxico xa, hay quyet nh nghiem chnh va biet bc vao trong tng quan ca nhan vi Chua Giesu. ay la luc nhn vao lch s cua ngan nam th ba va bat au, nh la lch s ang can en men Phuc Am hn bao gi het. Cha xin lap lai li mi goi ma v tien nhiem ang men cua Cha, c Gioan Phaolo II, thng hay noi, nhat la cho cac ngi tre, nh the la li mi goi cua cha, nh sau: "Hay m ra moi canh ca cho Chua Kito!" Chung con hay m moi canh ca, nh thanh Phanxico a lam, khong lo s, khong tnh toan, khong gii han. Cac ban tre than men, chung con hay la niem vui cua Cha, nh chung con a la niem vui cua c Gioan Phaolo II. T Vng Cung Thanh ng nay c dang hien cho c Maria cua cac Thien Than, Cha xin hen vi chung con se gap lai nhau vao au thang chn ti nay, tai Ngoi Nha c Me Loreto, trong cuoc Gap G Gii Tre Italia. Cha chuc lanh cho tat ca chung con. Cha cam n chung con v moi s, v a en ay, va v a cau nguyen cho Cha.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page