Nhng Li Huan c cua TC tai Assisi

trc khi oc Kinh Truyen Tin

lien sau thanh le sang Chua Nhat 17/06/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Huan c cua c Thanh Cha tai Assisi trc khi oc Kinh Truyen Tin lien sau thanh le sang Chua Nhat 17 thang 6 nam 2007.

(Radio Veritas Asia 18/06/2007) - Quy v va cac ban than men. Chung ta a theo doi tron ca bai giang cua TC trong thanh le tai Assisi, vao sang Chua Nhat, ngay 17 thang 6 nam 2007. Hom nay, knh mi quy v va cac ban theo doi nhng li Huan c, tom gon s iep cua Thanh Phanxico Assisi cho con ngi ngay nay, ma TC a noi sau thanh le, trc khi xng kinh Truyen Tin vi moi ngi hien dien. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Cach ay tam the ky, thanh pho Assisi kho ma tng tng ra vai tro ma Chua Quan Phong muon trao cho, mot vai tro lam cho thanh pho Assisi hom nay c biet en tren toan the gii, mot "ni ch that cua linh hon".

Mang en cho thanh pho mot ac iem nh va noi, la bien co a xay ra tai ni ay va a ghi dau thanh pho Assisi nay mot cach khong the xoa i c. Toi muon noi en bien co ve cuoc tr lai cua thanh nien Phanxico; sau 25 nam song tam thng, m mong, vi viec i tm thu vui va nhng thanh cong the tuc, thanh nien Phanxico m rong tam hon on nhan an sung, tr ve vi chnh mnh, va t t nhan Chua Kito lam ly tng cho i song mnh. Cuoc hanh hng hom nay cua toi en Assisi muon gi lai trong ky c bien co tr lai nay, e song y ngha va tam mc cua no. Vi long xuc ong ac biet, toi a dng lai tham ngoi nha th nho San Damiano, trong o thanh nien Phanxico a nghe c t ang chu ong inh nhng li e ngh chng trnh song nh sau: "Phanxico, hay i sa cha lai Nha Ta" (2 Cel I,6,10: FF 593). o la mot s mang c bat au vi viec tr lai tron ven cua con tim, e roi sau o tr thanh men Tin Mng, c gieo vai manh me trong Giao Hoi va trong xa hoi. Tai Rivotorto, toi a nhn thay ni ma theo truyen thuyet nhng anh ch em phong cui tu hop lai, e Phanxico en gap vi het tnh thng, va nh the bat au cuoc song an nan en toi; tai Rivotorto, toi cung a thay Nha Th, gi nh lai ni c ngu ngheo hen cua thanh Phanxico va cua nhng anh em au tien theo ngai. Toi a en tham Vng Cung Thanh ng Thanh Chiara, va chieu nay, sau khi vieng tham Nha Th Chnh Toa Assisi, toi se dng tham ni c goi la "Porziuncola", ma t o Thanh Phanxico, --- di bong Me Maria, --- a hng dan nhng bc au tien cua cong oan huynh e ang phat trien, va cung la ni thanh nhan trut hi th cuoi cung. Tai ni nay, Toi se gap cac ban tre, bi v thanh nien Phanxico, sau khi a tr lai vi Chua Kito, a thu hut c tam hon cac ban tre.

Gi ay, trong giay phut nay, t Vng Cung Thanh ng Thanh Phanxico -- ni con cat gi hai cot ngai -- toi muon lay lam cua mnh nhng li chuc tung cua thanh Phanxico nh sau: "Lay ang toi cao, ang toan nang, lay Chua, la ang tot lanh, xin dang len Ngai li chuc tung, vinh quang va danh d va moi phuc lanh" (Bai ca chuc Anh Mat Tri 1, FF 263). Thanh Phanxico Assisi la nha giao duc v ai cho c tin va li chuc tung cua chung ta. Say me Chua Giesu Kito, thanh nhan a gap c dung mao Thien Chua Tnh yeu, tr thanh ngi say me hat mng Thien Chua. Theo anh sang cua Tam Moi Phuc cua Tin Mng, ngi ta hieu c s du hien ma thanh Phanxico em ra song thc vi ke khac; ngai khiem ton en vi tat ca moi ngi va bien mnh thanh chng nhan va la ke xay dng hoa bnh.

T thanh pho cua Hoa Bnh nay, toi muon gi li chao en nhng nhan vat lanh ao cac cong oan kito va cac ton giao khac, ma vao nam 1986, cac v a nhan li mi cua v tien nhiem ang knh cua toi, e en ay, que hng cua thanh Phanxico, song mot Ngay Quoc Te cau nguyen cho Hoa Bnh. Toi cho mnh co bon phan noi len t ni ay mot li keu goi khan thiet: xin hay ngng tat ca moi xung ot vu trang ang nhuom mau trai at; c g tieng sung im i, va khap ni han thu hay nhng cho cho tnh thng, s xuc pham nhng cho cho s tha th, va s bat ong nhng cho cho s hiep nhat! Trong tinh than, chung ta cam nghiem nh ang co mat ni ay, tat ca nhng ai ang khoc than, ang au kho va ang phai chet v chien tranh va v nhng he qua bi tham cua no, tai bat c ni nao tren the gii. Tam t chung ta ac biet ngh en Thanh a, ni rat c thanh Phanxico yeu men, ngh en Iraq, Liban, va toan vung Trung ong. Dan chung tai nhng at nc nay, t nhieu nam qua, a biet nhng khung khiep cua chien tranh, cua nan khung bo, cua bao lc mu quang; ho a trai qua ao tng cho rang sc manh co the giai quyet nhng xung ot; ho choi t lang nghe nhng ly le cua ke khac va choi t tra lai s cong bang cho ke khac. Ch mot cuoc oi thoai chan thanh va co tinh than trach nhiem, c nang mot cach quang ai bi cong ong quoc te, mi co the cham dt biet bao au kho va ban lai s song va pham gia cho con ngi, cho cac c cau va cac dan toc.

Nguyen xin Thanh Phanxico, con ngi cua hoa bnh, cau cung Chua ban cho chung ta n nay: la c gia tang nhieu ngi chap nhan tr thanh "dung cu cua hoa bnh", nh qua hang ngan hanh vi n nho cua cuoc song hang ngay; c chi tat ca nhng ai nam gi vai tro trach nhiem, c linh ong bi tnh yeu say me hoa bnh va bi mot y ch sat a muon at en hoa bnh, bang viec chon lay nhng phng the tng xng e at en hoa bnh. Nguyen xin c N ong Trinh, --- ma thanh Phanxico yeu men vi con tim du dang va ca tung vi nhng li ca ay linh thanh, --- (xin c N ong Trinh) giup chung ta kham pha b quyet cua hoa bnh trong phep la tnh thng c hoan tat trong cung long Me, vi viec nhap the cua Con Thien Chua.

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho moi ngi hien dien, ket thuc chng trnh vieng tham Assisi buoi sang Chua Nhat 17 thang 6 nam 2007. Buoi chieu, TC con gap cac ban tre, trc khi ri Assisi tr ve lai Roma. Chung toi se tng thuat trong bai thi s lan ti.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page