c Giam Muc Giao Phan Vnh Long

dang thanh le cau nguyen cho n goi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Cha Toma Nguyen Van Tan, Giam Muc Giao Phan Vnh Long, dang thanh le cau nguyen cho n goi.


Cac ban tre Vnh Long tham d ngay n goi.


Vnh Long, Viet Nam (29/04/2007) -- Chua nhat IV Phuc Sinh, toan the Giao Hoi dang Thanh le cau nguyen cho n Goi Linh Muc va Tu S. Hng ng li mi goi cua c Thanh Cha, hang nam Giao Phan Vnh Long to chc ngay cau nguyen cho n goi. Nhng ban tre cua giao phan, ca nhng ban tre ngoai giao phan cung c mi goi tham d.

Ngay 29 thang 04 nam 2007, vao luc 7 gi sang, Trung Tam Hanh Hng nh Khao m rong ca on tiep nhng con ngi ay thien ch bc theo n Goi, nhng ngi nay ghe vao Trung Tam dng nh a quen thuoc lam. That the, ho a en vi Cha Thanh Philipphe Phan Van Minh rat nhieu lan va hom nay, ho vui mng tr ve ni quen thuoc nay mot lan na.

Hn mot tram ban tre, nhng ngi ang tren con ng tm hieu va hng en n Goi phuc vu trong chc Linh Muc, nhng ngi nay that ung hen. Hang nam, nhng ngi tre ay thien ch nay ch i cho en ngay hen, tr ve ben canh Cha Thanh, e tm chut nguon lc song cho nhng bc chan tren con ng ma ho ang hng en. Nhng gng mat that tre, ay tai nang va sc song, ho i ngc dong vi nhng ngi ang tm giay phut thanh thi trong ngay le ngh.

7 gi sang Chua Nhat th IV Phuc Sinh, cac ban tre c tiep on tai Trung Tam nh Khao, cat bui tren suot chang ng i ng dng nh khong bam c tren ho, cung lamcho ho chung bc. Sau khi iem tam chung, cac ban tre c chuan b e tham d thanh le.

Vao luc 8 gi, c Cha Toma Nguyen Van Tan, Giam Muc Giao Phan Vnh Long, dang thanh le trong bau kh tram am va that trang nghiem. Hn mot tram chang trai tre ay sc song, cung hiep dang thanh le vi c Giam Muc cua mnh, qua tam tnh bieu hien bang c ch ben ngoai vi nhng bai hat that hung hon, lam cho ngoi nha nguyen nho be cua Trung Tam muon v tung ra. c Giam Muc noi vi nhng chang trai tre ve n Goi theo Chua la e phuc vu trong yeu thng, biet cho i nhng g ngi khac can en mnh va cung biet on nhan nhng g ngi khac cho mnh vi tam tnh yeu thng trong Chua Kito. Nhng ngi tham d thanh le dng nh c truyen hi am cua tnh yeu thng giup ho vng bc hn trong chang ng cua tng lai.

Sau thanh le c Giam Muc con gap g than tnh vi nhng chang trai tre, e khch le va hng dan ho can am hy sinh e tien bc manh dang tren con ng n Goi. Nhng chang thanh nien t khap ni trong Giao Phan Vnh Long, cam nhan c s u ai ac biet ma Giao Phan lo lang cho ho.

Cha Micae Nguyen Hong Sung giup cac ban tre khai trien S iep Ngay n Goi cua c Thanh Cha Beneicto XVI. Vi s tre trung duyen dang cua Cha va tai li khau lam cho buoi hoc hoi that sinh ong, cho en noi ca cha va con khi giat mnh th a qua gi quy nh; ti giay phut nay, moi ngi mi cam thay can phai ngng lai e giai quyet van e thc te cho cai bung. Cac Ban tre c chuan b that chu ao vi nhng g can thiet e cac ban co the tm hieu, hoc hoi nhieu hn na. Tinh than a c cham soc, nhng cac ban van con thay mnh can that nhieu; the xac cung khong b lang quen. Sau gi an tra cac ban th gian, nhng van trao oi nhieu thac mac rieng t vi nhau.

12 gi 30, cac ban tre c trao oi cong khai, co Cha Micae Nguyen Hong Sung va Cha Gioan Baotixita Le nh Bach cung ong hanh vi cac ban tre. Nhng thac mac, nhng tam tnh cung vi nhng kho khan rat thc te c neu len, e cung nhau tm not hng i that tot cho n Goi cua cac ban trong hoan canh hien tai. Nhng van e that tre trung va that mi, ang vay ham nhng nhng tam hon thien ch, lam cho ho khong co loi thoat. o cung la nhng noi au cua thi ai hom nay ma rat nhieu ngi khong tm c hng thao g nen anh chet ngop vi no.

Cai nang nong thng ngay lam cho moi ngi vat va, nhng hom nay, bau kh oi bc tr nen nhe nhang hn; cai kho khan chay bong lam cho moi ngi hao mon sc song, hom nay cung c ong ay bang cn ma that sung man; cung the, nhng khao khat, nhng u t va niem hy vong cua cac ban tre gi ay cung c tran ay va thoa man nh cn ma ben ngoai. Nhng gng mat tre trung cha ng anh mat chan thanh cung vi nu ci thoa man, ho tham d gi chau be mac cho Ngay n Goi that tran ay ca tinh than lan vat chat.

Hong An Chua nh ma, nh ma,

Ri xuong i con mien man, mien man...

That the cn ma ben ngoai khong muon ri nhng con ngi sinh ong tre trung ay nhiet quyet, dng nh Cha Thanh Philipphe Phan Van Minh cung muon cho cac tam hon chan thanh, tre trung nay lai ni manh at linh thieng nh Khao lau hn na qua cn ma keo that dai. Nhng tat ca moi th cua tran gian eu co gii han, cn ma dai en au roi cung dt; cac ban tre vui mng nh the nao khi en Ngay n Goi, cung phai quay tr ve e chu toan nhng g cua hien tai. Cn ma mang en sc song cho at, s mat me cho con ngi; Ngay n Goi Giao Phan Vnh Long mang en sc song moi ngay mot manh me hn cho nhng tam hon thien ch.

 

Gp. Vinh Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page