Chnh quyen Viet Nam cong bo an phat

cho nhng ai pha thai v muc ch chon la gii tnh

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chnh quyen Viet Nam cong bo an phat cho nhng ai pha thai v muc ch chon la gii tnh.

Ha Noi, Viet Nam (CWN 23/04/2007) - e giai quyet van nan bat quan bnh gia cac tre nam va n, Chnh quyen Viet Nam a cong bo hnh luat tuyen phat nhng ai pha thai v muc ch chon la gii tnh.

Viet Nam la mot trong nhng quoc gia co ty le pha thai cao nhat the gii; Moi nam, co khoang 1.4 trieu trng hp pha thai xay ra tai Viet Nam. Tong dan so Viet Nam hien nay la hn 80 trieu ngi.

Luat Phap Viet Nam qua de dai trong viec pha thai, cong them viec gii han so lng con cai trong cac gia nh, ngoai ra cung vi truyen thong van hoa trong nam khinh n a anh hng nang ne trong long ngi dan Viet Nam, bi vay nhieu gia nh tai Viet Nam a de dang quyet nh pha thai neu biet thai nhi la n. S viec nay a tao nen nhieu khung hoang v b mat quan bnh ve so lng gia cac tre nam va n.

Vi hy vong co the giai quyet nhng van nan tram trong hien nay ve s viec tre nam nhieu hn tre n, cung nh e thch ng vi chng trnh phat trien gia nh cua Lien Hiep Quoc, chnh quyen Viet Nam a quyet nh phat nang nhng ai pha thai e la chon con cai theo gii tnh.

Mot uy vien Lien Hiep Quoc tai Viet Nam cho biet, "nhng trng hp pha thai e la chon con cai theo gii tnh a vi pham tram trong en quyen li cua con ngi va a tao nen nhng van nan mat quan bnh gia cac tre nam va n tai xa hoi Viet Nam hien nay, ieu nay cung anh hng nang en nen kinh te cua Viet Nam".

Uy vien Lien Hiep Quoc noi tiep, van e pha thai v gii tnh a tao nen s thieu sot n gii tram trong, tao nen s mat quan bnh trong i song xa hoi va tao nen kho khan ln cho nhng ngi nam khi muon tm ngi ban i cua mnh.

Ngoai Viet Nam, t nhieu nam ve trc chnh quyen An o cung a ngan cam cac trng hp pha thai v gii tnh. Mac dau pha thai v gii tnh a tr thanh mot viec bat hp phap tai An o, nhng chnh quyen An o hien nay van gap rat nhieu kho khan trong viec gi mc quan bnh gia nam va n, v luat phap tai An o van con qua de dang trong cac trng hp pha thai.

 

Joseph Trng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page