Be Tren Tong Quyen Dong Saledieng Don Bosco

tham Tnh Dong Saledieng Don Bosco Viet Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Be Tren Tong Quyen Dong Saledieng Don Bosco tham Tnh Dong Saledieng Don Bosco Viet Nam.


Cha Be Tren Pascual Chavez ti Viet Nam.


Saigon, Viet Nam (9/04/2007) -- Ngay 9 thang T nam 2007, Cha Pascual Chavez, Be Tren Ca Tu Hoi Saledieng Don Bosco, Be Tren Gia nh Saledieng a bat au chuyen vieng tham Viet Nam trong khoang mot tuan, t ngay 9 en 15 thang 4 nam 2007. Theo chng trnh, Ngai se vieng tham mot so cong the Saledieng, ac biet cac cong the ao luyen va mot so trung tam day nghe.

Vao luc 10:40 ngay 9 thang 4 nam 2007, cung vi cha th ky Bartolomez, ngai a c cha giam tnh Gioan Baotixita Nguyen Van Them on tiep, vi s hien dien cua nhieu anh em Saledieng trong thanh pho Saigon, mot so ai dien cua cac ch em n tu Con Cai c Me Phu Ho (tong cong khoang 50 ngi). Ca nhom a chup hnh va di chuyen ve cong the van phong Tnh.

Tai ay, cha Be Tren Ca a dung ba tra va sau o a ngh tra lay lai sc sau chuyen bay kha dai t Roma qua canh Bangkok e en Viet Nam. Chac han ngai phai hy sinh nhieu v kh hau nong bc cua Viet Nam ang chuyen sang mua He.

Cuoc tiep on chnh thc c dien ra trong Nha Nguyen Nha Than Hoc Rinaldi. Nh cha Giam Tnh dien ta, toan the gia nh Saledieng tai Viet Nam a ngong ch bien co nay t rat lau, Cha Giam Tnh a han hoan va tri an chao on cha Be Tren Ca, khong nhng nh la Be Tren, ngi ke v Don Bosco va nh la chnh Don Bosco tai Viet Nam.

ap li, cha Be Tren Ca a noi len nhng li rat khch le en anh em Saledieng. Ngai tran trong s hien dien kien nh cua anh em tren at Viet. Nh ngai khang nh, Tnh dong Viet Nam la tnh dong sung man, nhieu hoa trai nhat, khong nhng trong khu vc ma con trong toan Tu Hoi khi nhn en con so tap sinh, hoi vien mi tuyen khan, t le ben o rat cao.

c biet ngay th T 12/04/2007 Cha Be Tren Ca se en tham vieng cac Anh Em va Cong the Saledieng tai vung Lam ong a Lat.

 

Fx. c Thnh, SDB

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page