ai Chung Vien Giuse Saigon

c Chnh Quyen Viet Nam cho phep

tuyen sinh hang nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ai Chung Vien Giuse Saigon c Chnh Quyen Viet Nam cho phep tuyen sinh hang nam.

Saigon, Viet Nam (UCAN VT02127.1437 Ngay 21-3-2007) - ai Chung Vien Thanh Giuse Saigon trc ay ch c tuyen sinh hai nam mot lan t khi m ca lai vao nam 1986, nay tr thanh chung vien th hai trong nc c Chnh Quyen Viet Nam cho phep tuyen sinh hang nam.

ai Chung Vien Thanh Giuse Saigon co cung u tien vi ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi von c chnh quyen cho phep tuyen sinh hang nam hoi nam 2005. Trong nc co sau ai Chung Vien ao tao Linh Muc (ai Chung Vien Ha Noi, Vinh Thanh, Hue, Nha Trang, Saigon, Can Th).

c Hong Y Gioan Baotixita Pham Minh Man cua Giao phan Saigon cho UCA News biet hom 14-3-2007 rang, chung vien cua ngai "se chnh thc bat au tuyen sinh hang nam" va khai giang vao thang 10-2007. Nam hoc cua chung vien bat au vao thang 10 va be giang vao thang 6.

c Hong Y Man cho biet, chung vien c xay dng nam 1866, ao tao linh muc cho tong giao phan cua ngai va sau giao phan khac, v the chung vien thieu cho va phong hoc. Ngai noi them, cac giao s khong the theo doi viec hoc tap cua chung sinh c v mot lp co ti 60 ngi.

Tuy nhien, tnh hnh o hien ang thay oi. Theo c Hong Y, 35 chung sinh se bat au nam hoc mi nay tai Saigon ch en t Tong Giao Phan cua ngai va hai giao phan lan can la My Tho va Phu Cng.

Cac chung sinh en t cac Giao phan Ba Ra, a Lat, Phan Thiet va Xuan Loc se hoc tai chi nhanh Chung Vien mi Toa Giam Muc Xuan Loc th xa Long Khanh, cac Saigon 80 Kilomet ve pha Bac. Ngai cho biet, Giao hoi a phng a lien tuc xin phep trong sau nam, trc khi c phep m chi nhanh th hai tai Xuan Loc. Giao hoi nhan c chap thuan nay vao cuoi nam 2005, khi giao phan mi Ba Ra c tach ra t giao phan Xuan Loc.

Mot nguon tin Giao hoi Xuan Loc cho UCA News biet, chi nhanh hai la chung vien trc ay cua giao phan Xuan Loc, a bat au ao tao linh muc cho cac chung sinh Xuan Loc hoi nam 2006. Thang 10-2007, cac chung sinh mi thuoc cac giao phan khac (Ba Ra, a Lat, Phan Thiet) cung se hoc tai c s nay, cho en khi mot toa nha mi c xay xong vao nam 2008.

c Hong Y Man cho biet, khi c tuyen sinh hang nam, Giao hoi a phng se trien khai cac chng trnh ao tao them e ao tao cac linh muc tng lai co nang lc hn. Mot chng trnh nh the la chng trnh tien chung vien ao tao cac ng sinh "ve nhan ban va i song hng cong oan va phat trien tu c", ngoai viec giup ho lam quen vi cac hoat ong chung vien.

c Hong Y Man giai thch rang sau nam 1975, khi at nc thong nhat, nha nc tch thu cac c s va Giao hoi a phng khong the ao tao tieu chung vien cho cac ng sinh. Thay vao o, ho tap trung tai chung vien moi thang mot lan e hoc giao ly, Kinh Thanh, tu c va nhan ban.

c Hong Y giai thch, cac ai chung sinh hoc hai nam triet va bon nam than hoc va i giup x moi nam mot thang trong thi gian ngh he, nh the "khong u cho ho".

c Hong Y cho biet, khoa hoc dai mot nam bat buoc nay se "giup cung co n goi cua ng sinh va giup ho tranh c ap lc ni gia nh va cong oan".

V lanh ao Giao hoi noi them, mot so ng sinh b ap lc tr thanh linh muc t gia nh hay giao x, trong khi nhng ngi khac theo uoi n goi v tai chnh. Cac ban tre, mot khi a vao chung vien ma bo ve co the b gia nh hay giao x xa lanh hay coi khinh

Hom 8-3-2007, c Hong Y Man chu tr le khai giang khoa hoc au tien nh the cho 21 ng sinh chung vien trong tong giao phan. 25 giang vien va linh muc chanh x, cung vi than nhan cua cac ng sinh, a tham d buoi le nay, c to chc tai nha nguyen chung vien. c Hong Y Man cho biet, cac ng sinh trong mot toa nha cu trong khuon vien chung vien va thieu thon tien nghi. "Toi keu goi cac tn hu a phng giam bt chi tieu trong mua Chay nay e chung ta co the xay mot toa nha mi cho cac ng sinh chung vien", ngai viet trong thong iep mua Chay cua ngai, c oc trong tat ca cac giao x.

Trong khi o, cac nha ao tao t tat ca sau ai chung vien a en tham d mot cuoc hop t ngay 12-16/03/2007 tai Thanh pho Saigon. Trong cuoc hop, ho xem xet lai cac chng trnh gan ay va e xuat mot chng trnh ao tao chung ma ho hy vong se trnh bay tai cuoc hop thng nien cua cac giam muc vao thang 9 nam 2007, mot tham d vien phat bieu vi UCA News hom 16-3-2007.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page