Chng Nhan i Thng

Li T Tnh cua Giuse Maria Nguyen c Ngh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chng Nhan i Thng - Li T Tnh.

Giuse Maria Nguyen c Ngh

Knh tha Quy v va cac ban,

Trong Tinh Than Hiep thong va Cau nguyen.

Trc het, c Ngh toi vui mng xin c han hanh gi en Quy v, cac Ban li chao tran trong nhat.

Knh tha Quy v, cac Ban,

La mot benh nhan liet toan than, trong mot tai nan xe, a hai mi nam tron nam tren ging benh t ngay 30/10/1985 - 30/10/2005 va en nay a keo dai sang nam th hai mi mot, hoi o toi mi hn nam mi tuoi, nay a sang lp tuoi ngoai That Thap Co Lai Hy, theo cach noi cua ngi xa.

Thi gian hn hai mi nam nam benh, mot con so that khung khiep, moi khi ngh en lai cam thay bang hoang, suot nhng nam thang dai vi bao lo lang, bao au kho buon phien, Tinh than giao ong khung hoang, ca Niem Tin cung a bao lan b lung lay chao ao hau nh nga long trc nhng thang tram cua can benh Nan Y cc ky hiem ngheo nay, can benh a khong che tat ca nhng thao tac hoat ong t nhien va bnh thng cua con ngi, v the moi sinh hoat ca nhan khong the t lam, tat ca eu phai nh en s giup cua Gia nh, bien benh nhan tr thanh ganh nang chong chat len vai ngi than, em ngay phai vat va, met moi cham soc, ay la s hy sinh to ln kho co the en ap lai, v vay toi ch biet am tham cau nguyen xin Chua ban cho moi ngi sc khoe, bnh an, va them kien nhan chu ng nhng kho nhoc giup toi trong nhng nam thang nam benh.

Knh tha Quy v, cac Ban,

Trc ay moi khi noi en n Thien Trieu, hay n Goi, thng ai cung ngh ngay en n c Chua Goi i Tu lam Tu s, Giao s, neu la nam gii, con n gii se la Ma Soeur hay D Phc du dang, ao c thanh thien. Oi ep qua! Tat ca Quy v se len ng i vao nhng canh ong menh mong ay Lua chn, e thu gom that nhieu ve cho Chua.

Phan toi, sau khi lam nan nam mot cho khoang chng mot nam, toi cung a nhan ra n Goi ac biet cua mnh, khong phai c Sai i ma la c Sai Nam. Vang, ung the! Tha Quy v, cac Ban, ng Goi c Sai Nam va toi a nam hn hai mi nam, nay van cha t ngoi va cung cha c troi day.

n Goi tc la Y Chua, ma a la Y Chua, Lay Chua! Con xin Vang, nh Anh Sang cua c Tin nen a nhan ra s Quan Phong va An Bai rat ky dieu cua Chua danh cho moi con ngi khi c Goi en e Hoi nhap vao cuoc song tran gian, o la Chua luon ong hanh vi chung ta trong moi hoan canh moi tnh huong suot cuoc i moi ngi, chnh nh nhng hoan canh moi tnh huong, nhng bien co bat thng xay ra, ta cang de nhan thay s hien dien ong hanh cua Chua, do o toi cam thay long mnh bt co n, bt lo lang va c bnh an hn. Xin Pho thac, Cay trong va Cau nguyen.

Knh tha Quy v, cac Ban,

Sau nam nam nam benh vien, en nam 1990, c may Cha quen biet u ai tn nhiem, cac Ngai gii thieu va gi en toi, nh toi hng dan ve Giao ly Tan Tong va Hon Nhan, cho nhng anh ch em v mac ban Cong tac tai cac C quan, Cong ty X nghiep va nhieu Anh ch em Viet kieu nh c nc ngoai tr ve Viet nam lap Gia nh, v khong co ieu kien, thi gi theo hoc tai cac Trng lp chuyen day Giao ly. Cong viec nay en nay toi van con ang tiep tuc.

au nam 2004, khi ngh en Quy v va cac Ban ang hang say khong moi met tren nhng neo ng c Sai i, toi lai ngh en mnh mac dau ang c Sai Nam, th cung co cach lam viec cua ngi nam, e gop phan nho be vao Hanh trang cua Quy v va cac Ban, ang tren ng c Sai i, ngoai nhng gi Giao ly, nay toi bat au lam them mot cong viec mi o la tap lam nhng bai hat n s de hat e Cau nguyen, toi cung biet viec lam nay la ngoai kha nang chuyen mon, nhng van manh dan lam va c the tiep tuc hang ngay.

Knh tha Quy v, cac Ban,

Sau nhieu co gang, nay toi vui mng han hanh xin c tran trong gii thieu va gi en Quy v, cac Ban, Tap sach Hat nho mang Ta e Tat Ca La Hong An, vi c vong c chia se Tam tnh cau nguyen, Ta n cua mot benh nhan trong Niem Tin va Hy vong, rat mong c Quy v, cac Ban, vi tam long quang ai san co on nhan trong Tinh than Hiep thong va Huynh e.

- Tat Ca La Hong An co 50 Bai Hat, chu e theo lch Phung vu e tien dung, noi dung gom cac Muc:

A - Mua Vong & Giang Sinh.

B - Mua Chay & Phuc Sinh + mot so cac ngay Le Trong trong nam.

C - Ton vinh c Me va Thanh Giuse.

D - Cau Nguyen.

- Tat Ca La Hong An a c thau vao a CD theo cac e muc ke tren.

- Tat Ca La Hong An tron bo gom co: 01 Tap Sach Hat Nho, 04 a CD.

Knh tha Quy v, cac Ban, nh a trnh bay tren, Tat Ca La Hong An c thc hien trong hoan canh kho khan nhieu han che bat kha khang do benh tat nen khong tranh khoi thieu sot, rat mong c Quy v va cac Ban thong cam vui long ch giao them.

Ti ay, c Ngh xin chan thanh cam n hai ban Bui c Ha, Nguyen Minh ang, Phong Thau Trung Chnh Audio va cac Ban Ca sy a nhiet tnh giup e Tat Ca La Hong An c hoan thanh tot ep.

ac biet Con xin tran trong gi len c Giam Muc Giuse Vu Duy Thong, Phu Ta Tong Giao Phan Saigon, Quy Cha va Quy v trong Ban Thanh Nhac Tong Giao Phan Saigon, li Cam n chan thanh va long biet n sau xa nhat. Quy v a duyet lam cho phep con c pho bien Tap sach hat Tat Ca La Hong An nay.

Trc khi ngat li, c Ngh xin knh chuc toan the, cac Ban sc khoe, Hanh phuc va An bnh.

Xin Knh Chao

 

Jos. M. Nguyen c Ngh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page