Lien hiep N aminh Viet Nam

to chc ai hoi

ky niem 11 nam ngay thanh lap

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lien hiep N aminh Viet Nam to chc ai hoi ky niem 11 nam ngay thanh lap.

Tam Hiep, Viet Nam (10/03/2007) - Sang ngay 10 thang 3 nam 2007, ch em Lien hiep N aminh Viet Nam to chc ngay ai hoi ky niem 11 nam ngay thanh lap.


Be Tren Lien hiep N aminh Viet Nam.


8 gi sang tai nha Hoi cua ch em aminh Tam Hiep thuoc giao phan Xuan Loc, cac ch em a en trong tu phuc truyen thong n aminh Viet Nam, mot mau trang xoa gia bau tri ay nang, gio va niem vui chan hoa tnh lien i.

11 nam trc cung vao ngay 10 thang 3 nay khi ket qua cuoc bau phieu quyet nh thanh lap Lien hiep N aminh Viet Nam vi ket qua 15/15 phieu cua cac ai bieu nhat loat ong thuan, nhng trang phao tay vang len, v oa niem vui sau bao ngay thang suy t, can nhac va cau nguyen cua cac ch em trong cac hoi dong aminh tai Viet Nam.

11 nam, mot chang ng qua la ngan ngui so vi mot i ngi, nhng la mot hanh trnh dai cua s lien ket, gan bo, cong tac trong cac cong tac s vu, muc vu, hoc hanh cua cac ch em lien hiep n aminh Viet Nam.

c biet hien nay lien hiep aminh gom 5 hoi dong aminh thanh vien gom: aminh Bui Chu, aminh Lang Sn, aminh Rosa Lima, aminh Tam Hiep va aminh Thanh Tam cung mot ng vien la aminh Thai Bnh. Cac hoi dong cung co chung to phu, cung mot linh ao, mot hien phap, nhng oc lap trong viec quan tr. Hien nay so n tu khan tron cua Lien Hiep khoang 1,150 ch em, n tu khan tam khoang 500 ch em, tap sinh 150 em Tien Tap sinh khoang 500 em. Vi 146 cong oan ang phuc vu tai 14 giao phan tai Viet Nam.

Nhn lai mot thap nien co le trong ngay ai hoi, soeur Teresa Pham Th Bach Tuyet - chu tch Lien hiep - ch phat bieu ngan gon bang cau tan tung: Tat ca la hong an Chua, chung ta quy tu vi nhau o la li mi goi cua Thien Chua Ngai a an ban hong phuc nay cho chung ta e chung ta chung vai sat canh phuc vu Li.

Trong phan bao cao cua soeur th ky lien hiep Teresa Nguyen Th Mng ve nhng sinh hoat trong nam va qua, lien hiep a co c nhng thuan li do tnh thng men cua nhng v cha anh i trc a khch le trong tinh than va giup vat chat cho nhng cong viec cua lien hiep nh cha nguyen Be tren Giam tnh Tnh dong aminh Viet Nam Giuse inh Chau Tran, cha Giuse Nguyen Cao Luat ng kim Be Tren giam Tnh, cha Be Tren tong quyen Dong aminh va ch em aminh tren toan the gii.

Ben canh o lien hiep cung gap mot so kho khan nhat nh nh thieu nhan s va moi hoi Dong co nhng khi phat d phong rieng nen nhng e an lien hiep a ra en nay van cha hoan tat c. Tuy vay cong viec trong nam qua a co nhieu khi sac nh to chc ky niem 10 nam lien hiep e lai mot dau an am net aminh, thc hien tap ky yeu ep, ac biet cong trnh xay dng lien hoc vien thanh Toma tai nga t Ga, gan Mai Thon vi d an khoang tren 5 t cho 1 tret va 2 lau vi cac phong hoc khang trang, th vien... phuc vu cho sinh vien ang trong giai an hoan tat.


Ngay ai Hoi ch em Lien hiep N aminh Viet Nam.


Hien nay lien dong ang mn tru s cua Dong Chua Cu The sang nam th 3, vi tinh than tr giup cho cong viec ao tao ngi cua Chua, quy cha con co nha y xay dng th vien phuc vu cho cac ch em sinh vien.

Nam va qua tai cuoc hop gia nh aminh Chau A vung Thai Bnh Dng Lien Hiep N aminh Viet Nam tham d vi 3 be tren tong quyen cua ba hoi dong aminh Rosa Lima, aminh Tam Hiep va aminh Thanh Tam vi e tai: Cong ly va hoa bnh tai Chau A Thai Bnh Dng qua te nan buon ban tre em va phu n.

c m i en mot s hiep nhat trong linh ao va s vu aminh ma khong lam mat i nhng net at thu cua tng Hoi Dong, a dan dan tr thanh hien thc trong nhng hoat ong a va ang thc hien cua Lien Hiep N aminh Viet Nam trong 11 nam qua. nh hng cho mot tng lai that gan e cung nhau phuc vu Li cach hieu qua hn, Lien Hiep N aminh Viet Nam a co nhng d phong cu the nh sau:

1. Xay dng c s Hoc Vien lien Dong Thanh Toma.

2. Sm hnh thanh quy che Hoc Vien Lien Dong e ieu hanh co hieu qua va to chc mot chng trnh hoc co pham chat cao va hp ly.

3. Xin hoc bong cho cac ch em co kha nang i hoc chuyen sau ve than hoc, triet hoc e ao tao giao s cho Hoc Vien Lien Dong.

4. Tao ieu kien cho cac ch em du hoc tr ve co the lam tot cong tac giang day va nghien cu.

5. Thanh lap ban giang huan lu ong e ho tr viec huan luyen cho cac Hoi dong, nhat la tai mien Bac.

6. Ban Van hoa cua Lien Hiep se chuyen ng, xuat ban va pho bien moi nam mot tai lieu chuyen e. Hang nam se thc hien mot so bao uoc Sang.

7. Ban Hoc Vu va ao Tao, ban S Vu to chc cac khoa hoi thao, va nghien cu cac chng trnh hp tac cu the hn.

8. Ban Linh ao nghien cu va pho bien cac tai lieu ve Dong.

9. Duy tr viec to chc thng huan hang nam cho cac Be Tren va cac ch phu trach ao tao.

10. Nen hay chang nhan s vu tai hai ngoai.


V Nc Tri, ch em a Minh gi cao tay...


Sau o soeur Anna Hoang Th Oanh thuyet trnh e tai "Song Linh ao aminh theo tinh than thanh n Catarina Siena". Bai thuyet trnh 2 tieng ong ho e noi ve mot v thanh tien s cua giao Hoi, qua la mot ieu kho vi thuyet trnh vien va nh li ch Oanh, ch ch xin thnh gia ci nga xem hoa ma thoi. Tuy vay, bai thuyet trnh ay u, ngan gon, xuc tch, khuc triet, de hieu va c trnh bay ro rang vi nhng hnh anh minh hoa lam cho moi ngi tiep thu tot. Hy vong linh ao cua Ch Thanh mot lan na lai thuc ay ch em i tren con ng nen thanh ma Ch Thanh a i xa la hai hoa gia chiem niem va hoat ong vi mot tam hon tran ngap c ai va nen mot vi c Kito e loan bao Tin Mng.

uc ket cho ngay ai hoi, soeur chu tch nhan nhu: chung ta hanh dien v co ch thanh Catarina, nhng e xng ang la con chau thanh aminh, la em cua ch Thanh chung ta phai lam g, phai song the nao... o la nhng cau hoi t van moi ngi chung ta song tot hn vi trach nhiem va bon phan cua ngu tu s aminh.

c mong moi lien ket cua Lien hiep N aminh luon ngi sang trong oan sung, trong cau nguyen, trong viec ao tao va trong cong tac tong o e tnh hiep thong nay mai mai chat che keo sn, huynh e cho cong cuoc loan bao Tin Mng m hoa ket trai khong ch nh nhan lc doi dao ma con nh dau chng c ai cua ngi mon e Chua theo cung mot tinh than cua Cha Thanh aminh. (Hien Phap ch em aminh Viet Nam chng o, so V.1).

 

Minh Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page