Nhng Tam Tnh Tri An cua TC

gi en c Hong Y Biffi

vao cuoi Tuan Phong Mua Chay 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Tam Tnh Tri An cua c Thanh Cha Beneito XVI gi en c Hong Y Biffi vao cuoi Tuan Phong Mua Chay 2007 tai Vatican.

(Radio Veritas Asia 4/03/3007) - Quy v va cac ban than men. Luc 9 gi sang th Bay ngay 3 thang 3 nam 2007, trong Nha Nguyen Me ang Cu Chuoc, sau Gi Kinh Sang va Bai Gi Y Suy Niem cuoi cung cua Tuan Phong Mua Chay nam 2007, TC Beneito XVI, a nhan danh tat ca moi ngi tham d tuan phong, noi li cam n c Hong Y Giacomo Biffi, nh sau:

 

Tha ngai Hong Y,

Nhan danh tat ca nhng ngi quy tu ni ay, Toi muon het long cam n ngai, v nhng chia se mi goi nang tam hon len cung Thien Chua, ma ngai a chuyen tai en chung toi trong tuan Cam Phong nay.

Trong thanh le Misa, trc khi bat au Kinh Nguyen Thanh The, hang ngay chung ta ap lai li mi: Hay nang tam hon len, bang cau ap: Chung toi ang hng ve Chua. Va Toi ngh la li tha nay thng lai la li tha co tnh cach nghi thc hn la hien hu t cuoc song. Nhng ngai a day chung toi trong suot tuan qua, --- va that s la nh vay --- hay nang tam hon len, hay tien len cao, hay hng en coi vo hnh, hng en thc tai ch thc. Ngai cung a cho chung toi cha khoa e hang ngay ap lai nhng thach thc cua thc tai nay.

Qua bai thuyet trnh au tien cua ngai, Toi y thc rang trong nhng trang tr ni ban quy cau nguyen cua toi, co hnh Chua Kito Phuc Sinh, vi cac thien than ang bay ln xung quanh. Toi a ngh rang cac thien than nay co the bay ln nh vay, bi v chung khong b cuon hut bi trong lng cua nhng ieu vat chat cua trai at nay, nhng c cuon hut bi tnh yeu cua ang Phuc sinh; va toi ngh rang chung ta cung co the bay, neu chung ta thoat ra c mot chut khoi hap lc cua vat chat va bc vao trong hap lc mi cua tnh yeu cua ang Phuc Sinh. Qua that, c Hong Y a giup chung toi bc ra khoi hap lc cua nhng s vat hang ngay, va bc vao trong sc hut mi cua ang Phuc Sinh, va nh the, c tien bc len cao. V vay, chung toi xin het long cam n c Hong Y.

Toi cung muon cam n c Hong Y v a trao cho chung toi li bat mach sac ben va ro rang ve canh song hom nay cua chung toi, va nhat la a ch cho chung toi biet nh the nao, ang sau biet bao hien tng cua thi ai, ma ben ngoai xem ra rat xa cach vi ton giao va vi Chua Kito, th con co mot cau hoi c at ra cho chung ta, con co mot s ch i, con co mot c muon; va rang cau tra li duy nhat va ung that cho c muon noi tren, mot c muon co mat khap ni va rieng biet trong thi ai chung ta, (cau tra li duy nhat o) la Chua Kito.

Nh the, c Hong Y a giup chung toi theo Chua Kito vi nhieu can am hn, va giup chung toi yeu men giao hoi nhieu hn, mot giao hoi tinh tuyen nh c tay sach khoi nhng vet nh (Immaculata ex maculatis), nh c Hong Y a trnh bay cho chung toi, qua giao huan cua thanh Ambrogio.

Cuoi cung, toi muon cam n c Hong Y ve tinh than hien thc, v tnh kh vui ti cua ngai va v tinh than cu the cua ngai; cho en con ng than hoc hi tao bao cua ngai; co le toi khong dam em nhng li sau ay: Chua co le cung co nhng khuyet iem cua Chua, cho bo giao ly c Tin tra cu! Tom lai, chung toi a hoc c nhieu ieu, va nhng t tng cua ngai, tha c Hong Y, se luon luon ong hanh vi chung toi. Chung toi ha cau nguyen cho ngai. Xin het long cam n.

 

Ngoai nhng li cam n tren, TC Beneito XVI con gi en c Hong Y Biffi mot s iep trong o TC va cam n c Hong Y va on lai nhng iem noi bat trong cac bai suy niem cua c Hong Y. TC a viet nh sau:

 

Knh gi ch huynh ang knh,

Hong y Giacomo Biffi, Cu Tong Giam Muc Bologna,

Vao luc ket thuc tot ep nhng ngay Linh Thao, vi s iep nay, toi muon gi en ch huynh, tha c Hong Y ang knh, long biet n chan thanh va s anh gia cao, v cong viec phuc vu ma c Hong Y a thc hien cho toi va cho nhng cong s vien cua toi thuoc giao trieu Roma, qua viec hng dan chung toi bang nhng bai suy niem ay khch le cua ngai.

Vi dong t tng phong phu va sau xa ma chung toi a tng biet, c Hong Y a thoi thuc chung toi nang tr khon va con tim len en nhng ieu tren tri (Col 3,1-2), the theo chu e --- c gi y t thanh Phaolo --- cua nhng ngay cau nguyen va suy t va qua.

Nh sc thuc ay cua hai li mi goi trong phung vu m au cho con ng Mua Chay: Hay an nan thong hoi va tin vao Tin Mng! va li: Hay nh con la bui tro va se tr ve bui tro, c Hong Y a giup chung toi suy niem ve quyen thong tr cua Chua Kito tren vu tru va tren lch s, ve cuoc Kho Nan hong phuc cua Chua, ve mau nhiem giao hoi va ve b tch Thanh The, cung nh ve tng quan cua nhng Thc Tai Thieng Lieng va noi vi the gii. e bo tuc va tang gia tr cho nhng suy t than hoc va tu c cho moi ngay Tuan Phong, c Hong Y a trnh bay cach khon kheo vai khuon mat chng nhan, nhng ke, bang nhieu cach khac nhau, a nh hng va nang con ng cua chung toi hng ve Chua Kito, ang la s song sung man cho moi ngi va cho toan the vu tru.

Tha c Hong Y than men, lam sao cam n ngai cho u, v mon qua het sc quy gia nh the? Ch mnh Chua mi biet va mi co the thng cong ngai cach tng xng ma thoi. Ve phan toi, va toi cung chac la tat ca nhng ai hng c ch li cua nhng suy niem c c Hong Y chia se cho chung toi, chung toi bao am vi ngai la se sot sang nh cau nguyen cho ngai va cho nhng y ch ma ngai quan tam. Va ngo hau moi day cau nguyen nay co gia tr va hu hieu hn, toi xin pho thac no cho li khan cau tren tri cua Me Maria rat thanh. Nguyen chuc linh hon cua Me Maria hien dien ni moi ngi, li khch le hay ep ma c Hong Y, --- da theo t tng cua thanh Ambrogio, --- a at vao chop nh cua Tuan Phong, en phien mnh, toi muon dung e gi en c Hong Y, tha ch huynh ang knh, nh la li chuc chan thanh t tam hon toi. Toi chan thanh ban Phep lanh Toa Thanh cho ch hynh va cho tat ca nhng ke than yeu cua ch huynh.

T Vatican, ngay 3 thang 3 nam 2007

Benedito XVI, giao hoang.

 

Quy v va cac ban than men. Va roi la nhng li tri an cua TC Beneito XVI cho c Hong Y Giacomo Biffi, vao luc ket thuc Tuan Phong Mua Chay 2007, tai Vatican. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page