Bai Giang Thanh Le Na em Giang Sinh 2006

cua c Thanh Cha Beneito XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai Giang Thanh Le Na em Giang Sinh 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI.

(Radio Veritas Asia 25/12/2006) - Quy v va cac ban than men. c Thanh Cha Beneito XVI a c hanh Thanh Le Na em Giang Sinh 2006 ben trong en th thanh Phero, vi s ong te cua 36 v Hong Y. Thanh Le a c trc tiep truyen hnh tren 77 kenh Truyen Hnh tai 44 quoc gia. Muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi bai giang cua c Thanh Cha, nh sau:

 

Anh ch em than men,

Chung ta va nghe trong Phuc am s iep cac thien than loan bao cho cac muc ong trong em Giang Sinh, mot s iep ma gi ay Giao Hoi ln tieng cong bo cho chung ta: Hom nay, ang cu the a sinh ra cho anh em trong thanh cua vua avid; Ngi la c Kito, Chua chung ta. Anh em c dau nay ma nhan ra Ngi: anh em se gap thay mot tre mi sinh boc ta nam trong mang co (Lc 2,11-12). Khong co g ky dieu, khong co g ngoai thng, khong co g huy hoang c trng dan nh la dau ch cho cac muc ong. Ho se gap thay mot hai nhi boc ta, mot hai nhi nh bao hai nhi khac, can s cham soc cua mot ngi me; mot hai sinh ra trong chuong vat, va nh the, khong nam trong noi, nhng trong mang co. Dau ch cua Thien Chua la mot hai nhi yeu uoi can c giup va trong canh ngheo kho. Ch vi con tim, nhng muc ong mi co the thay ni hai nhi nay s vien man li ha cua tien tri Isaia ma chung ta a nghe trong bai oc I: Mot con tre a chao i e cu chung ta, mot ngi con c ban tang cho ta. Ngi ganh vac quyen nang tren vai (Is 9,5). Chung ta ay cung khong nhan c mot dau ch nao khac. Qua s iep Phuc am, s than cua Thien Chua cung mi goi chung ta hay len ng vi con tim, e gap thay hai nhi nam trong mang co. Dau ch cua Thien Chua la s n s. Dau ch cua Thien Chua la viec Ngai tr nen be nho v chung ta. o la cach ngai cai tr. Thien Chua khong ng en vi quyen lc va ve uy nghi be ngoai. Ngai en nh mot hai nhi, khong bao ve mnh c nhng can s giup cua chung ta. Ngai khong muon lam chung ta ngop th vi sc manh cua Ngai. Ngai cat i s khiep s cua ta trc s cao ca cua Ngai. Ngai xin chung ta tnh yeu: v the Ngai a tr nen tre th. Ngai khong muon ieu g khac ni ta ngoai tr tnh yeu, ma qua o chung ta t nhien buc vao trong nhng tam tnh cua Ngai, trong t duy va y ch cua Ngai. Chung ta hoc song vi Ngai va thc hanh vi Ngai s khiem ha t bo mnh, ieu thiet yeu nhat cua tnh yeu. Ngai a tr thanh nho be, e chung ta co the hieu Ngai, tiep rc Ngai va yeu thng Ngai. Cac giao phu, khi dch Cu c sang tieng Hy Lap, a gap thay mot oan t sach tien trri Isaia, --- ma thanh Phaolo cung trch dan --- e ch cho thay nhng ng loi mi cua Thien Chua a c loan bao trc nh the nao trong Cu Uc. Nhng li o nh sau: Thien Chua a rut ngan Li Ngai; Thien Chua a tom lai Li ngai (Is 10,23; Th Roma 9,28). Cac Giao Phu a giai thch theo hai ngha. Con Thien Chua la Li Thien Chua, la Ngoi Li; Li hang hu a tr nen nho be, en o vao c trong mang co. Ngoi Li a tr thanh tre nho, ngo hau Li Thien Chua tr nen de hieu cho chung ta. Nh the Thien Chua day chung ta yeu thng nhng tre th. Ngai day chung ta yeu thng nhng ke yeu uoi. Bang cach the nh vay, Ngai day chung ta ton trong nhng tre th. Con Tre giang sinh tai Belem hng chung ta nhn en tat ca moi tre th ang au kho va b lam dung tren the gii, nhng tre a c sinh ra cung nh nhng tre khong c sinh ra. Con tre Belem hng chung ta nhn en nhng tre b a vao trong the gii cua bao lc, nh nhng tre th lam lnh, nhng tre th phai i an xin, nhng tre th phai kho v ngheo v oi, nhng tre khong c hng chut tnh thng yeu nao ca. Trong tat ca cac tre em nay, chnh Con Tre Belem mi goi chung ta dan than. Chnh Thien Chua, ang a tr nen tre th, mi goi chung ta dan than. Chung ta hay cau nguyen trong em giang sinh nay, ngo hau sc manh tnh yeu Chua cham soc cho tat ca cac tre em nay; va chung ta xin Thien Chua tr giup chung ta thc hien phan ong gop cua mnh, ngo hau c ton trong pham gia cua cac tre em; c g anh sang tnh thng moc len cho tat ca; con ngi can en tnh thng nay nhieu hn la can nhng ieu vat chat can thiet e song.

Gi ay chung ta noi en y ngha th hai ma cac giao phu a gap c trong cau: Thien Chua a rut ngan Li Ngai. Li ma Thien Chua thong truyen cho chung ta trong nhng sach Kinh Thanh, theo dong thi gian, a tr nen dai. Dai va phc tap khong nhng cho nhng ngi n s va khong biet ch, ma con cho ca nhng ai co hieu biet ve Kinh Thanh, cho nhng ngi thong thai dan than tm hieu nhng chi tiet va nhng van e chuyen biet, nhng roi khong thanh cong e co lai cai nhn tong ket na. Chua Giesu a lam cho ngan lai Li Chua --- a lam cho chung ta nhn thay lai ac tnh n s va duy nhat sau xa cua Li Chua. Tat ca nhng g Le Luat va cac tien tri day chung ta, eu c tom gon lai --- nh Chua a noi --- trong li sau ay: Hay yeu men Thien Chua, Chua con, vi het con tim, het linh hon, het tr khon... Va hay yeu thng ngi lan can nh chnh mnh (Mt 22,37-40). o la tat ca. Toan bo c Tin c tom lai trong hanh ong duy nhat thc hien tnh thng oi vi Thien Chua va con ngi. Nhng nhng cau hoi c at ra nh sau: Lam sao chung ta co the yeu men Thien Chua vi het tr khon, neu chung ta cam thay kho gap Ngai vi kha nang tr khon chung ta? Lam sao chung ta co the yeu men Ngai vi het con tim va het linh hon chung ta, neu con tim nay ch muon nhn thay Ngai t xa xa va nhn thay biet bao ieu mau thuan trong the gii ang che dau dung mao Ngai xa khoi chung ta?

ay chung ta thay gap nhau hai cach thc trong o Thien Chua a rut ngan Li Ngai. Ngai khong con ni xa na. Ngai khong con la ke vo danh khong c biet en na. Ngai khong con la ang khong the at ti oi vi con tim chung ta na. Ngai a tr thanh con tre v chung ta, va qua bien co nay Ngai a pha tan moi s map m. Ngai tr thanh ngi lan can chung ta, va nh the tai tao hnh anh con ngi ma thng khi b xem ra nh hi kho thng mot chut oi vi chung ta. V loai ngi chung ta, Thien Chua a tr nen hong an. Ngai a trao ban chnh mnh. Ngai danh cho chung ta thi gian. La ang hang hu vt tren thi gian, Ngai a om lay thi gian, a ton trong thi gi cua chung ta ben canh Ngai. Le Giang Sinh a tr thanh le cua nhng hong an, e bat chc Thien Chua, ang a trao ban chnh mnh cho chung ta. Chung ta hay e cho con tim chung ta, linh hon chung ta va tr khon chung ta c bien co nay cham en! Gia biet bao mon qua ma chung ta mua sam va nhan c, chung ta ng quen mon qua ch thc: o la trao cho nhau mot chut g o t chnh ban than mnh. La trao cho nhau thi gi cua mnh. La m rong thi gian cua mnh cho Thien Chua. Nh the khong con na nhng ban ron lo toan. Nh the niem vui c sinh ra, va nh the le mng c khai m. Va trong nhng ba tiec mng le cua thi gian nay, chung ta hay nh lai nhng li sau ay cua Chua: Khi con m tiec an mng, con ng mi nhng ai se mi con lai, nhng hay mi nhng ke khong c ai mi d tiec ca, hay mi nhng ke khong the mi con lai (Lc 14,12-14). Khi ta trao tang qua dp le Giang Sinh, ta ng tang qua ch cho nhng ai ma, en phien ho, co the tang qua lai cho ta; hay tang qua cho nhng ai khong nhan c qua nao ca, va cung khong the trao tra lai cho ta ieu g ca. Chnh Thien Chua cung a hanh x nh vay. Ngai mi goi chung ta en d tiec ci ma chung ta khong the tra lai cho Ngai ieu g ca, nhng ch co the lam mot ieu duy nhat nay la vui mng lanh nhan ma thoi. Chung ta hay bat chc Thien Chua! Chung ta hay yeu men Thien Chua, va khi s t Ngai ma yeu thng con ngi, e roi tai kham pha Thien Chua mot cach mi me, khi s t con ngi.

Nh the c m ra y ngha th ba cua li qua quyet ve Li Thien Chua c rut ngan lai va tr nen be nho. Cac muc ong a c noi cho biet la ho se gap c mot con tre trong mang co cua cac loai vat, nhng c dan ch that cua chuong nay. Khi oc sach Tien Tri Isaia, ni chng 1 cau 3, cac ngh phu a rut ra t o rang thng khi th ni chuong thu vat tai Belem, co mot con bo va mot con la. Va luc o cac giao phu a giai thch ban van theo ngha nay la ni chuong thu vat co bieu tng ai dien cho dan do thai va cho ngi ngoai, va do o ai dien cho toan the nhan loai, trong o moi ngi eu can en ang Cu The, can en V Thien Chua a tr thanh con tre. Con ngi, e song, th can en banh an, can hoa trai cua ruong at va cua lao cong con ngi. Nhng con ngi khong ch song bang cm banh. Con ngi can lng thc e nuoi song linh hon mnh; con ngi can co mot y ngha co the lam ay cuoc song cua mnh o. Nh the, oi vi cac giao phu, mang co danh cho thu vat a tr thanh bieu tng cua ban th, ma tren o co san Banh la Chua Kito; Ngai la lng thc ch that cho tam hon chung ta. Va chung ta con nhn thay lan na Ngai a tr thanh be nho nh the nao; trong s khiem ton cua hnh banh, trong mieng banh nho, Ngai trao ban chnh Ngai cho chung ta.

Dau ch a c ban cho cac muc ong va gi ay cho chung ta, (dau ch o) noi len tat ca nhng ieu nay, rang: Con tre a c trao ban cho chung ta, (ConTre) ma trong o Thien Chua a tr nen be nho cho chung ta.

Chung ta hay cau cau xin Chua ban cho chung ta n chiem ngam hang a trong em giang sinh nay, vi tam hon n s cua cac muc ong, e lanh nhan niem vui, niem vui cua cac muc ong tren ng tr ve nha, sau khi a gap Chua Hai ong (x. Luca 2,20). Chung ta hay xin Chua ban cho chung ta s khiem ton va c tin cua Thanh Giuse ang chiem ngam Con Tre ma Me Maria a cu mang bi quyen phep Chua Thanh Than. Chung ta hay xin Chua ban cho chung ta n chiem ngam Chua vi tnh yeu thng cua Me Maria ang nhn Chua. Chung ta hay cau xin anh sang, ma cac muc ong a nhn thay, cung chieu soi cho chung ta na; chung ta hay xin cho c thc hien tren khap the gii ieu ma cac thien s a hat len trong em Giang Sinh: Vinh danh Thien Chua tren tri va Hoa Bnh di the cho con ngi c Chua yeu thng! Amen".

 

(Ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page