ai dien cac trai phong mien bac Viet Nam

keu goi Giao hoi a phng hp tac

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ai dien cac trai phong mien bac Viet Nam keu goi Giao hoi a phng hp tac.

Ha Noi, Viet Nam (UCAN - VT01678.1425 Ngay 29-12-2006) -- Cac nhan vien va benh nhan t cac trai phong mien Bac Viet Nam lan au tien en tham cac nhan vien Giao hoi Cong Giao, va thuc giuc ho tang cng cham soc cho nhng benh nhan phong.

Hom 21-12-2006, khoang 30 vien chc, ieu dng va benh nhan phong hay benh Hansen, a tham c Tong Giam muc Giuse Ngo Quang Kiet cua Ha Noi va ban giam oc ai Chung vien Thanh Giuse trong thu o.

Ho en t sau trai phong mien bac Viet Nam en chuc mng Giang Sinh va tang hoa, bo bnh uong tra va phch nc.

Sau trai phong gom Trai phong Ba Sao tnh Ha Nam, Ch Linh tnh Hai Dng, Phu Bnh tnh Thai Nguyen, Qua Cam tnh Bac Ninh, Quoc Oai tnh Ha Tay va Van Mon tnh Thai Bnh. Tat ca eu cach Ha Noi t 50-120 kilomet.

Trc khi an tra tai ai chung vien, bac s Bui Huy Thien, giam oc trai phong Van Mon, bay to long biet n cua phai oan oi vi cac nhan vien Giao hoi a het long phuc vu va mang en niem vui cho cac benh nhan va con cai ho. Ong noi vi cac lanh ao Giao hoi: "Ban giam oc va ba con benh nhan cua cac trai phong mong muon cac v c them chung sinh en phuc vu tai cac trai phong nhieu hn va lau hn trong nhng nam ti".

Mot benh nhan phong song Phu Bnh cho biet cac benh nhan o muon cac chung sinh thng xuyen en tham, nhat la trong nhng thang he. Ong tha nhan ho a nhan c nhieu ho tr ve vat chat va tinh than t cac n tu, linh muc va chung sinh.

Ong noi them: "Tat ca benh nhan muon gap cac chung sinh. S phuc vu cua cac thay lam cho cac cu cam thay bt co n va bat hanh, va tre em hoc hoi nhng ieu tot ep".

Cha Lorenso Chu Van Minh, giam oc ai chung vien, noi vi phai oan rang nhan vien y te va chung sinh "nen lam viec chung vi nhau e cha lanh cac vet thng the xac va tinh than cho cac benh nhan". Ngai cam n cac v khach ve nhng viec ho lam cho cac chung sinh cua ngai. Ngai giai thch, khi phuc vu benh nhan "cac chung sinh cung co the hoc c nhng ieu gia tr cho i song linh muc cua ho sau nay".

c cha Kiet noi vi UCA News rang chuyen vieng tham au tien nay cho thay hai ben "hieu nhau va muon tch cc hp tac cai thien i song cua benh nhan phong, ve mat vat chat va tinh than".

Ngai cho biet, phai oan a co thong tin phan hoi tch cc ve cac hoat ong muc vu trong mua he cua cac chung sinh tai cac trai phong nay thang 7 nam 2006. Ngai cung cam n cac nhan vien trai phong ve s hp tac cua ho, ma neu khong co s hp tac cua ho "chung toi chac a khong lam c g".

Theo v lanh ao Giao hoi, vi s ho tr cua cac nhan vien nay cac linh muc va chung sinh co the de dang vieng tham va phuc vu benh nhan bat c luc nao.

Ngai cho biet, nam ti (2007) Giao hoi a phng se c 100 chung sinh en phuc vu tai cac trai phong t thang 6-8/2007. Ngai lu y, trc ay co 50 chung sinh lam viec tai cac ni nay trong mot thang.

Thay Giuse Nguyen Tien Khiem, chung sinh nam th ba phuc vu tai Van Mon nam 2005, cho UCA News biet thay va cac chung sinh khac cham soc cac benh nhan yeu t, va day hat, tro chi, tieng Anh va cac mon hoc khac cho con cai cua benh nhan ang phuc hoi sc khoe.

Theo thay Khiem, ban giam oc chung vien a cai tien phng phap ao tao bang cach sai chung sinh en phuc cac giao x va cac trung tam danh cho ngi kem may man, nh la mot phan trong cac hoat ong muc vu mua he. Cac hoat ong o tao c hoi "cung co n goi linh muc cua chung toi va tiep can ngi ngheo, benh nhan phong va ngi khuyet tat".

c cha Kiet cho biet, trong mua Giang sinh ngi Cong giao cac giao x a phng va chung sinh a vieng tham cac trung tam cua nha nc danh cho tre em khuyet tat, ngi cao tuoi va tre mo coi e tang qua, to chc van nghe va ke chuyen Giang sinh. Ngai mo ta viec lam nay la cach ap ng cu the th muc vu "Yeu thng va Phuc vu", do cac giam muc Viet Nam phat hanh tai cuoc hop thng nien hoi thang 9 nam 2006.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page