em Yeu Thng Mien Sn Cc X Hue

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

em Yeu Thng Mien Sn Cc X Hue.

Hue, Viet Nam (26/12/2006) -- Mot chng trnh van hoa van nghe mng Le Giang Sinh 2006 a em lai tinh than oan ket gia cac giao x mien nui mien trung Viet Nam.

Chng trnh dien ra hom 25-12-2006 tai khuon vien giao x Ngoc Ho vi chu e "em Yeu Thng". ay la chng trnh c to chc hang nam lan lt c cac giao x mien sn cc ang cai to chc. Lan th nhat tai giao x a Han, lan th 2 tai giao x Bnh ien va lan th 3 tai giao x Ngoc Ho nam nay (2006). Nhng ay lai la lan au tien co noi dung tang qua cho ngi ngheo va tre em. Mien sn cc bao gom cac giao x Ngoc Ho, a Han, Thien An, An Van, Bnh ien, Nguyet Bieu va Buong Tam thuoc Tong giao phan Hue.

Giao x Ngoc Ho do Linh muc Le Van Ngoc coi soc, nha th toa lac ben b vung au nguon Song Hng. Cung cong tac vi giao x Ngoc Ho e to chc chng trnh nay con co s ong gop to chc cua Tu s Dong Thanh Tam Giuse Phan Tan Ho va Ban bac ai xa hoi cua cac Hoi dong Hue.

Tham d em Yeu Thng co c Cha Phu ta Phanxico Xavie Le Van Hong cua Tong Giao phan Hue, Linh muc Phan Xuan Thanh, Linh muc Phan Phc, Linh muc Le Van Ngoc, ai dien cua cac Dong tu tai Hue, cung vi hn 500 em thieu nhi va phu huynh, ke ca mot so em thieu nhi vung lan can nh Long Ho va Tho Khng.

Trong li khai mac, c cha Phu Ta nhan manh y ngha cua em Yeu Thng va hng moi ngi en mon qua ep nhat chnh la tnh ngi: "Anh em hay yeu thng nhau nh Thay yeu thng anh em"; "la tinh than phuc vu, la tnh bang hu gia cac giao x lan can", c cha noi.

Cha quan x Ngoc Ho xuc ong noi len tam tnh cua mnh rang: "em Yeu Thng em en niem vui cho cac giao x vung sn cc nay mac dau ch la nhng phan qua khiem ton, nhng li ca ieu mua cua cac em thieu nhi mang tnh 'cay nha la vn' nhng lai la mon qua yeu thng dang knh Chua va chung li hoan ca vi tat ca moi ngi."

Ngay sau li gii thieu cua MC Nguyen Hung Phong, s huynh dong Lasan tai Hue, th em Yeu Thng thc s lan toa bi hp ca "V Cu Tinh" cua ca oan giao x Ngoc Ho va cac vu ieu het sc sinh ong cua cac giao x Bnh ien, a Han, An Van...

Ong Tong Hue, Chu Tch Hoi ong Giao x Ngoc Ho cho biet, "e co c cac tiet muc ac sac va mot chng trnh thanh cong nh vay la do nhng no lc hang say tap luyen hang thang tri cua cac chau". Ong cho biet them rang, v la thuoc cac Giao x vung au nguon, nen e en vi em Yeu Thng, cac em phai i t 10 en 15 cay so, tham ch co Giao X phai vt nui bang rng va vat va vi nhng chuyen o ngang tren song Hng.

Em Maria Nguyen th Huyen en t giao x Bnh ien tha nhan rang, dau vat va, nhng niem vui cua em Yeu Thng a bu lai cho em. "c mua, hat va nhan qua nh hom nay oi vi em th khong co g vui bang a", Huyen va ci va noi.

Hn 500 phan qua trong tong so 700 phan qua a c trc tiep trao tang cho cac tre em hien dien. So con lai ban to chc se trc tiep trao tan tay cho nhng tre em vang mat v phai ban hoc bai va i thi. Xin noi them rang, Bo Giao Duc va ao Tao cua Viet Nam thng to chc ky thi vao dp le Giang Sinh hang nam. Nhieu em v qua xa xoi va khong u xe va thuyen e en tham d c, tham ch co nhieu hoc sinh sinh vien khong cam nhan c niem vui Giang Sinh v phai lo thi c vao ung dp le Giang Sinh.

Thay Giuse Phan Tan Ho nhan nh ve em Yeu Thng rang: "Dau thi gian chuan b cho em Yeu Thng qua ngan, nhng rat may la ba con gan xa a nhiet tnh ung ho; au ay cung la thanh qua tot ep ma Hoi ong Giam Muc Viet Nam a em lai qua la th muc vu trong nam: "Song ao Hom Nay: Yeu Thng - Phuc Vu".

Giao dan thuoc cac giao x mien sn cc chu yeu song bang nghe trong trot va canh tac at rng oi nui, mot so lam nghe chan nuoi, buon ban nho. Hau het song xa cach thanh th, con thieu thon va ngheo kho ve vat chat.

 

Xuan Huy

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page