Le hoi Giang Sinh mang lai hanh phuc va hy vong

cho nhng ngi kem may man Viet Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Le hoi Giang Sinh mang lai hanh phuc va hy vong cho nhng ngi kem may man Viet Nam.

Saigon, Viet Nam (UCAN - VT01670.1425 Ngay 28-12-2006) - Hang tram ngi khuyet tat va kem may man a tham d le hoi Giang Sinh hang nam va ban nhng mon hang thu cong, bieu dien van nghe va nhan qua.

Tren 2,000 ngi "co hoan canh ac biet" va 5,000 khach a tham d le hoi hom 16-12-2006 tai Trung tam Van hoa Cong giao cua tong giao phan Saigon. Nhom c tin va Van hoa to chc s kien nay cho nhng ngi kem may man.

Cac tham d vien la nhng ngi khiem th, khiem thnh, nhiem chat oc da cam, tre ng pho va mo coi, phu n lam l va benh nhan HIV/AIDS, hoi chng Down va phong cui.

Ho en t 63 mai am va trung tam cua ngi Cong giao trong thanh pho, cach Ha Noi 1,710 kilomet ve hng nam, va tai cac tnh lan can nh Bnh Dng, ong Nai va Kien Giang.

Em Ngo Th Hng, mot hoc sinh tai trng cam iec Lai Thieu Bnh Dng, noi vi UCA News qua mot t giay rang em va cac ban em "rat vui khi bieu dien mot tiet muc mua, tham gia cac tro chi, va c nhan qua va tien e mua nhng g chung em thch".

Cac hoc sinh cua trng do cac n tu Phaolo Thanh Chartres quan ly a ban tranh lua va nhng con vat bang go.

N tu dong Phaolo Maria Quach Th Phan, ngi day em Hng va cac em khac mua, cho UCA News biet ho a tap luyen kho cc gan hai tuan v cac em khong nghe ro am thanh. Trng co 326 hoc sinh tieu hoc va 17 n tu lam viec tai ay day cac em hoc van hoa va nghe nhiep nh vi tnh, ve, theu va may.

Mot nhan vien mai am nuoi day tre khiem th Nhat Hong Thanh pho Saigon cho UCA News biet ho a ban c nhieu anh tng ton giao, trang chuoi, thiep Giang Sinh va moc khoa tai le hoi. Ho se trch ra mot so tien e to chc tiec Giang Sinh cho cac em, ch noi.

Cac em mai am nay va nhng nhom kem may man khac a dng 35 gian hang e ban sach Thanh, lch, hang trang tr va thiep Noel, quan ao, hoa, anh tng ton giao, trang chuoi, v va nhng th khac. Ho cung dng 14 gian hang khac e ban thc an.

Linh muc dong a Minh Phaolo Nguyen Thai Hp, ng au nhom Van hoa va c tin, cho UCA News biet nhom bat au to chc le hoi Giang Sinh cho ngi kem may man t nam 2001 e "mang niem vui en cho ngi co hoan canh ac biet va tao c hoi cho ho gii thieu va ban cac san pham thu cong cua ho".

Le hoi nam nay keo dai bay gi cung cho phep ho tham gia cac tro chi truyen thong co thng va mua hat, ong kch na, ngai noi them.

Theo cha Hp, cac tham d vien nhan qua gom banh keo va mot t tien. Chi ph i lai cua ho cung c ban to chc chi tra. Cac an nhan a tai tr 140 trieu (9,000 My kim) cho chi ph to chc le hoi.

Le hoi cung mang lai li ch cho mot so phu n lam l song tai mot mai am do mot n tu dong c Ba Truyen Giao thanh lap thanh pho Saigon.

Mot ngi trong ho, yeu cau giau ten, cho UCA News biet trc ay ch ngai i ra ngoai v s rang ngi ta se biet ch mang thai ngoai hon nhan. Tuy nhien, ch cam thay t tin hn sau khi nhn mot phu n ngoi xe lan hat ca khuc "Toi i! ng tuyet vong" tai le hoi.

"Nhieu ngi con au kho hn toi, nhng ho biet vt len so phan e song", ch nhan nh.

Ch cho biet ch b ban trai va gia nh bo ri, va ch khong muon pha thai nen nh mot n tu dong c Ba Truyen Giao giup cho an cho en sau khi ch sanh hai thang.

Tai le hoi hom 16-12-2006, ch va cac phu n lam l khac luon mm ci vi khach hang en mua quan ao tre em, thc an va tui xach ma ho lam ra tai quay cua ho.

Mot khach hang ngoai Cong giao, ch Nguyen Th Thuy Linh, cho UCA News biet ch co mua mot san pham tai moi gian hang e tat ca nhng ngi kem may man "hieu rang ho co ch cho xa hoi".

Con ch Anna Vo Th Ngoc Lam cho biet ch thch ho tr ngi ngheo bang cach mua san pham cua ho thay v cho tien. Ch tin rang nhng ngi nay se cam thay "c khch le rat nhieu khi ngi khac mua san pham cua ho".

Ngay trc o khoang 10,000 ngi a tham d em thanh ca Giang Sinh "em tnh thng vao i" do tong giao phan Saigon to chc tai trung tam nay. c Hong y Gioan Baotixita Pham Minh Man keu goi khan gia hay chia se niem vui Giang Sinh va tr giup vat chat cho nhng ngi b bo ri va ngi ngheo, nhat la cac nan nhan cua cn bao Durian thoi vao nc nay hom 5-12-2006.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page