Vai Li Huan c cua TC Beneito XVI

vao Tra Chua Nhat 24/12/2006

trc le Giang Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai Li Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI vao Tra Chua Nhat 24 thang 12 nam 2006, trc le Giang Sinh.

(Radio Veritas Asia 25/12/2006) - Quy v va cac ban than men. Tra Chua nhat, ngay 24 thang 12 nam 2006, trc khi oc Kinh Truyen Tin vi dan chung tai Quang Trng Thanh Phero, TC Beneito XVI a noi vai li huan c, keu goi cac tn hu hay suy niem ve Mau Nhiem Giang Sinh cua Con Thien Chua, vi nhng li nh sau:

 

Anh ch em than men,

Viec c hanh le Giang Sinh a gan ke. Ngay ap le hom nay chuan b chung ta song that sau xa Mau Nhiem ma vao toi nay Phung Vu se mi goi chung ta chiem ngam vi oi mat c tin. Ni Thien Chua mi sinh, ma chung ta at nam trong man co, n cu roi chung ta c bieu lo. Trong Thien Chua, ang xuong the lam ngi v chung ta, tat ca chung ta eu cam thay mnh c yeu thng va c on nhan; chung ta kham pha mnh co pham v quy gia va duy nhat trc nhan ang Tao Hoa. Le Giang Sinh cua Chua Kito giup chung ta y thc ve gia tr biet bao cua s song con ngi, s song cua tng ngi, ngay t giay phut au tien cho en luc ket thuc t nhien. Vi bat c ai m rong tam hon on nhan con tre van trong tam khan va c at nam trong mang co (x. Luca 2,12), Thien Chua ban cho ke o kha the c nhn vi oi mat mi nhng thc tai cua cuoc song hang ngay. Ho co the cam nem sc manh thu hut noi tam cua Tnh Yeu Thien Chua, mot tnh thng co sc bien oi ca au kho thanh niem Vui.

Cac ban than men, chung ta hay chuan b gap Chua Giesu, ang Emmanuel, Thien Chua cung chung ta. Khi sinh ra trong canh kho ngheo tai Belem, Chua Giesu a muon tr thanh ban ong hanh vi moi ngi chung ta. Trong the gian nay, ke t khi Ngi muon dng leu song o, th khong con ai la ke xa la na. That vay, tat ca chung ta la nhng khach l hanh song tam qua tren tran gian nay, va chnh Chua Giesu la ang lam cho chung ta co cam nghiem dng nh mnh ang song tai nha mnh, tren mat at nay, ni c thanh hoa do bi s hien dien cua Chua. Va Chua cung mi goi chung ta hay bien trai at nay tr thanh can nha on tiep tat ca moi ngi. Hong an ky dieu cua Le Giang Sinh la chnh ieu nay: o la Chua Giesu a xuong tran gian v moi ngi chung ta va a lam cho chung ta tr thanh anh ch em vi nhau trong Ngi. S dan than tng xng cua chung ta e ap lai hong an cua Chua, la dan than vt qua, --- cang ngay cang tot ep hn, --- (vt qua) nhng tien kien va thanh kien, la ha xuong nhng ngan cach, la loai bo nhng oi nghch ang gay chia re, hoac te hai hn ang lam cho con ngi va cac dan nc chong oi nhau, e cung nhau xay dng mot the gii cong bang va hoa bnh.

Anh ch em than men,

Vi nhng tam trnh tren, chung ta hay song nhng giay phut cuoi cung con lai trc le Giang Sinh, e chuan b mnh cach thieng lieng, c xng ang on tiep Chua Giesu Hai ong. Ngai en luc na em, v chung ta. Ngai cung muon ng en trong chung ta, va c ngu trong tam hon moi ngi chung ta. Ngo hau ieu nay co the c, th ieu can thiet la chung ta phai san sang va mau le on tiep Chua, san sang don cho cho Chua trong tam hon chung ta, trong gia nh chung ta, trong thanh pho chung ta. c g viec Giang Sinh cua Chua khong lam cho chung ta ban lo mng le, ma quen rang nhan vat chnh cua ngay le la chnh Ngai. Xin Me Maria giup chung ta duy tr s thinh lang noi tam, rat can thiet e nem hng niem vui sau xa ma ang cu the giang sinh mang en cho chung ta. Chung ta hng ve Me vi li kinh Truyen Tin, va ngh mot cach ac biet en biet bao ngi sap phai trai qua le Giang Sinh trong u buon va co n, trong benh tat va au kho. Nguyen xin Me Maria nang va ui an tat ca.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin va ban phep lanh cho tat ca moi ngi. Ket thuc buoi gap g, TC cau chuc moi ngi le Giang Sinh an lanh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page